Kurslar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 


1- İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları
Kurs Yöneticisi: 
Ali Çetin Gürses 
17 Nisan 2013 Çarşamba // 14.30-18.30

Kurs İçeriği

Bu çalışmada önce insanın fiziksel cevre ile uyumu, konfor koşulları, bioiklimsel diyagram ve konfor iklimlendirmesinin temel parametreleri incelecektir. Kursun bir sonraki aşamasında psikrometrinin temel prensipleri açıklanacak, bu bağlamda psikrometrik büyüklükler, psikrometrik diagram ile yaz ve kış iklimlendirmesinin genel çevrimleri tanıtılacaktır.

Kursun bir sonraki bölümünün konusu iç hava kalitesi ile havayı kirleten unsurlar ve kontrollü ortamda kabul edilebilir kirletici konsantrasyonları olacaktır. Kursun son bölümünde ise iç havanın temizlenmesi- filtreleme teknik ve uygulamalarına değinilecek, gaz ve partikül temizleme yöntemleri anlatılacaktır.


 

 


2- Su Şartlandırma
Kurs Yöneticisi:
 Enis Burkut 
Kurs Eğitmenleri: Alper Tunga Dost, Asu Önen, Hakan Kır, Oya Cumalıoğlu
17 Nisan 2013 // 11.00-18.30

Kurs İçeriği

Tesisat Mühendisliği içinde "su ile ısı taşımak"  önemli konulardan biridir.  Dolayısı ile ısıyı su ile taşırken, suyun tesisata vereceği tıkanma, aşındırma, korozyon gibi zararların ve ısı taşıyan suyun insanda oluşturacağı "lejiyonella" gibi sağlık sorunlarının önlenmesinin de bir tesisat mühendisinin bilgileri içinde bulunmasında yarar vardır. Su şartlandırma kursu, su tekniğinin detaylarına girmeden, özet olarak beş başlıkta verilecektir.

Konular:

 • Su Şartlandırmada Temel Yöntemler: Su tekniğinde kullanılan birimler ve su analizlerinin önemi; sudaki katıların alınması, kimyasalların şartlandırılması ve bakteri oluşumunun engellenmesi.
 • Neden Su Şartlandırma Gerekir?: Su şartlandırmanın tesisattaki  önemi, su şartlandırma sistemi kurulmasından sonraki günlük ve periyodik bakımların önemi. Su şartlandırma örnekleri: Buhar kazanı besi suyunun hazırlanması / Soğutma suyu besi suyu ve işletme şekli.
 • Suyun Filtrasyonu: Suyun menşeine göre kademeli filtrasyon, kaba filtreler, ince filtreler, kartuşlar, ultra filtrasyon.
 • Suyun Dezenfeksiyonu: Sudaki mikro-organizmalar ile mücadele yalnızca insan için değil, birçok su şartlandırma cihazının doğru çalışması ve bakımlarının azaltılması için zorunludur.
 • Suyun Minerallerden Arındırılması: Su yumuşatma, ters ozmoz, mix-bed, elektro de-iyonizasyon.


 


3- Mutfak Havalandırması
Kurs Yöneticisi: 
Ş. Akın Kayacan 
Kurs Eğitmeni: Bekir Cansevdi
17 Nisan 2013 Çarşamba // 11.00-18.30

Kurs İçeriği

Mutfaklar özellikle otel, hastane, AVM, toplu ve büyük miktarlarda yemek servisi yapılan mekânlarda önemli bir enerji tüketim merkezidir. Mutfaklarda tüketilen enerjinin takriben %30`u havalandırma, ısıtma ve soğutmada harcanmaktadır. Yapılan projelendirme ve uygulamanın doğru ve düzgün yapılması durumunda mutfak havalandırma sistemlerinden %65`e varan tasarruflar yapılması mümkündür.

Ayrıca doğru yapılmamış bir mutfak havalandırma sistemi ortam konforunu bozarken zaman zamanda oluşan yangınlarla ortam ve çevre güvenliğini tehdit etmektedir.

Bu kursta mutfak havalandırması nedir? Nasıl olmalıdır hakkında bilgi verilecektir. Mutfak havalandırmasında kullanılan ekipmanlar (aspiratör, kanal, davlumbaz, ısıtıcı, soğutucu v.b.) özellikleri, seçimleri, uygulama kuralları hakkında bilgi sunulacak,kurs esnasında yapılacak örnekler ile mutfak havalandırmasında havalandırma debileri, ihtiyaç duyulan ısıtma-soğutma ekipmanlarının büyüklüklerinin tespiti ve yapılacak mukayeseler ile enerji tasarruf yöntemleri öğretilecektir. 


4- Isı Kaybı/Kazancı Hesabında Ekserji Bazlı Yeni Yaklaşımlar:
Yarının Binalarının Ekserjetik ve Eksergoekonomik Bakımdan Optimum Tasarımı
Kurs Yöneticisi: 
Arif Hepbaşlı
Kurs Eğitmenleri: Cem Yücer, Hakan Çalışkan, Mustafa Tolga Balta, Yıldız Kalıncı, Zafer Utlu
17 Nisan 2013 // 11.00-18.30

Kurs İçeriği

Binalarda kullanılan ısıtma, soğutma ve aydınlatma cihazları, dünyanın birincil enerji talebinin üçte birinden daha fazlasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, binalarda enerji kullanımında daha iyi uygulamalar ile elde edilebilecek büyük potansiyeller söz konusudur. Bina sektöründe enerji tedarikiyle talebi arasında kalite uyumunun iyileştirilmesi için büyük bir potensiyel vardır; çünkü düşük sıcaklıkta ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek sıcaklıktaki kaynaklar kullanılmaktadır.  Düşük sıcaklıktaki ısıtma sistemleri, sürdürülebilir enerji kaynakları (örneğin; ya tek olarak yada atık ısıya, enerji depolamasına  entegre edilmiş ısı pompaları, güneş kolektörleri) ile sağlanan düşük değerli enerjinin kullanımını mümkün kılan sistemler olarak tanımlanabilir. Bu sistemler, pratik olarak, oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta ısıtma ve soğutma enerjisi sağlarlar. 

Son zamanlarda, ekserji analizi, değişik ısıl sistemlerin tasarımı, simülasyonu ve performansının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Ekserji, referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış yada sistemin potansiyelinin bir ölçüsüdür. Bir bakıma, enerjinin kalitesidir. Bu çerçevede, özellikle bazı Avrupa Birliği ülkelerinde; ısı kayıp/kazanç hesapları,  günümüzde, salt enerjiye dayalı değil, ekserjiye de dayalı olarak yapılmakta ve bununla ilgili değişik optimizasyon araçları geliştirilmektedir. ASHRAE de  ısıl konforla ilintili bazı performans göstergelerinin ekserjiye dayalı olarak da ele alınması, bu konunun önemini ayrıca ortaya koymaktadır.

Bu yüzden, biz HVAC mühendisleri olarak, enerji analizine dayalı performans belirleme alışkanlıklarımızı değiştirip,  bu konuları şimdiden çalışıp uygulamamız gerekmektedir. Maalesef, ekserji söz konusu olduğunda, bazı dirençlerle karşı karşıya kalınmakta, bunu akademisyenlerin işi olarak görüp (çok teorik olarak görülmekte), genellikle çalışılmaktan, hatta gündeme getirmekten bile çekinilmektedir.

Bu kursun ana amacı; çok yaygın olarak bilinmeyen ekserjiye dayalı optimum bina tasarımlarını, uygulanabilir örnekler ve bazı basit yazılımlarla vererek, öncelikle bu çekingeyi ortadan kaldırmaktır. Bir bakıma, "Enerji ve Çevre Dostu Tasarımında Liderlik (Leadership in Energy & Environmental Design: LEED)" sertifikasyonunun, şu ana kadar sözü bile edilmeyen ve ilerleyen süreçte gündeme gelebilecek "Enerji, Ekserji ve Çevre Dostu Tasarımında Liderlik (Leadership in Energy, Exergy  & Environmental Design: LEExED)" sertifikasyon programına bir basamak hazırlamaktır.

Binanın performansı; enerjinin dönüşümü, üretimi, depolanması, dağıtımı, ısıtıcılar, mahal havası ve bina kabuğuna kadar her aşamada değerlendirilecek,  enerji ve ekserji verimleriyle de  bir bütün olarak kıyaslanabilecek, olası iyileştirme potansiyelleri ortaya konulacaktır.

Kurs, , dalında uzman toplam altı kişi tarafından verilecek olup, konuların organizasyonu şöyle olacaktır:  Öncelikle, düşük ekserjili ısıtma ve soğutma sistemleri kısaca açıklanacaktır. Daha sonra, ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemleri ele alınacaktır. Son olarak, dört farklı uygulama  (değişik sürdürülebilir HVAC seçenekleri, jeotermal ısıtılan bir bina, bir buz pateni binası ve bir merkezi ısıtma sistemi) bir yazılım programıyla değerlendirilecek, enerji ve ekserji akış diyagramlarıyla da elde edilen sonuçlar kıyaslanacaktır. Binalarda ve ilintili tedarik elemanlarında ekserji akışlarının optimizasyonuyla, enerji kullanımında verimlilik artış potansiyelinin belirlenmesine yardımcı olunacaktır. 


5- Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği 
Kurs Yöneticisi: Mehmet Kanoğlu 
18 Nisan 2013 Perşembe // 09.00-17.00

Kurs İçeriği

Enerji verimliliği kavramı, günlük hayatımızda olduğu kadar bu enerjinin çok büyük bir bölümünü kullanan binalarda ve endüstriyel tesislerde hayati önem taşımaktadır. Enerji verimliliği aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Enerji verimliliği, bilinen genel yöntemleri, geliştirme prosedürlerini ve yeni teknolojileri kullanarak ve sosyal hayatın standartlarını dikkate alarak enerjiyi daha etkin kullanmak anlamına gelir. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir.

Türkiye‘de enerji tüketiminin %41‘i endüstriyel tesislerde, %31‘i binalarda ve %20‘si taşımacılıkta meydana gelmektedir. Türkiye‘de endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 milyon TEP`e (ton eşdeğer petrol) denk düşen bir enerji tüketimi mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar, Türk sanayisinde kullanılan enerjinin %30‘unun tasarruf edilebileceğini göstermektedir. 

Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbon emisyonlarını minimize ederek bu emisyonların neden olduğu küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliklerini önlemenin iki temel yolu vardır:

 • Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir, çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmak.
 • Enerjiyi daha verimli kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak.

Binalarda enerji verimliliği, ısıtma soğutma enerji tüketimini konforu bozmadan azaltmak, aydınlatma ve diğer elektrik tüketen alanlarda verimli uygulamaları hayata geçirmektir. Endüstriyel tesislerdeki enerji verimliliğinde amaç, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji verimliliği, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Bu şekilde, üretici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji ile üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilir. Bu çalışmanın amacı literatürde var olan ancak iş yoğunluğu, farkında olmama, eğitimsizlik veya bilinçsizlik gibi nedenlerle kaybolan milyarlarca dolarlık tasarruf potansiyelini nerelerde aramamız gerektiğini vurgulamaktır. Bu kursta, binalar ve sanayi tesisleri için belli başlı enerji tasarrufu yöntemleri basit ve anlaşılır bir şekilde örnekler yardımıyla anlatılacaktır. Her bir metodun bilimsel (termodinamik ve ısı transferi bilimi açısından) temelleri, hesap prosedürleri, formülasyonu anlatılacak ve gerçek sanayi verileri kullanılarak örnek uygulamalar gösterilecektir. Örnek uygulama kapsamında elde edilecek enerji ve para tasarrufu miktarları hesaplanacaktır. 

Konular: 

 • Yüksek verimli motor kullanımı
 • Basınçlı hava sistemindeki kaçakların giderilmesi
 • Basınçlı hava sistemlerinde düşük basınçlı hava kullanımı
 • Kompresör havasının dış ortamdan alınması
 • Isı geri kazanım sistemleri
 • Yakıtların karşılaştırılması
 • Kazanlarda verim arttırılması
 • Kazanlarda hava-yakıt oranının optimize edilmesi
 • Kazanlarda yakma havasının ısıtılması
 • Sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtımı
 • Binaların ısıtılması ve soğutulması
 • Yüksek verimli aydınlatma
 • Diğer tasarruf yöntemleri


 


6- Medikal Gaz Tesisatı
Kurs Yöneticisi: Ekrem Evren
18 Nisan 2013 Perşembe // 09.00-12.30

Kurs İçeriği

Sağlık tesislerinde ameliyathane, doğumhane, müdahale odaları gibi cerrahi operasyon yapılan bölümler ile yoğun bakım, reanimasyon servisi, hasta odaları gibi bakım, tedavi alanlarında ve cerrahi aletleri çalıştırmak için medikal gazlar kullanılmaktadır.

Medikal gaz olarak; oksijen, azot protoksit, karbondioksit, 4 bar medikal hava, 8 bar cerrahi hava, mix gazlar, saf azot kullanılmaktadır. 

Medikal gaz sistemleri doğrudan insan hayatına yönelik risk taşıdıklarından projelendirme iyi bir mühendislik çalışmasıyla; uygulama ise bilinçli, teknolojik, sağlığa uygun ve yüksek kalitede malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. 

Bundan dolayı medikal gazların sistem tasarımları, boru dağıtım hatları ve ilgili gaz prizlerine ulaştırılması, medikal vakum, anestezik atık gaz sistemlerinin yapımı özel bir önem ve ihtisas gerektirmektedir.

Yapılan projeler ve uygulamalar, ulusal ve uluslararası standartlara, yönetmeliklere uygun olmalıdır. Ayrıca zamanla ortaya çıkacak teknik gelişme ve değişikliklere sistemin adaptasyonu mümkün olacak şekilde tasarım yapılmalıdır.

Bu çalışmada oksijen tesisatı, azot protoksit tesisatı, 4 bar basınçlı medikal hava tesisatı, 7 bar cerrahi hava tesisatı, saf azot tesisatı, vakum tesisatı, anestezik gaz tesisatı ve sistem elemanlarının özellikleri ve uygulama örnekleri, Avrupa`daki EN ISO 7396-1 (2007) standardı Ülkemizde bire bir aynı olarak kabul edilmiş TS EN ISO 7396-1 (2009) standardı ve kapasite özellikleri için atıfta bulunduğu diğer standartların nasıl kullanılması gerektiği anlatılacaktır. 


7- Sistem Seçimi 
Kurs Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu
18 Nisan 2013 Perşembe // 14.30-18.30

Kurs İçeriği

Günümüzde çeşitli fonksiyonları barındıran binalarda en uygun mekanik tesisat sistemlerinin seçimidir. Seçime etki eden faktörlerin tartışılması ve bu faktörlere göre sistem tanıtımları, bunlara ait psikometrik tablolarda davranışlar ve uygulanan otomasyon sistemleri, seçim kriterleri ayrıca bunlara ait örnek seçim uygulamalarıdır.

Konular:

 • Mekanik sistemlerin seçimini etkileyen faktörler, bu faktörlere ait örneklemeler, kullanılabilecek sistemlerin tanıtımı, bu sistemlerin psikometrik davranışları ve otomasyonu.
 • Seçim Kriterleri, sistemlerin birbirleriyle kıyaslanabilir olma durumları, ilk yatırım, işletme ve bakım kriterlerinin önemi ve hesap yöntemleri.
 • Özellikle işletme konusunda kullanılabilir yazılım programları,bunlara ait tanıtıcı bilgiler.
 • Örnek seçimler. Yapılmış projelerden sistem karşılaştırmalı örnek çözümlerin gösterilmesi.


 


8- HAP (Hourly Analysis Program) 
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner
Kurs Eğitmenleri: Levent Acar, Mustafa Kemal Sevindir
18-19 Nisan 2013 // 09.00-18.30

Kurs İçeriği

Hourly Analysis Program (HAP) mekanik tasarım mühendislerine ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri tasarımında yardımcı bir hesap programıdır. HAP programı iki aşamalı hesap yapar. İlk aşamada; bir binanın mekanik tesisatında kullanılacak tüm ekipmanların kapasitesini hesaplar. İkinci aşamada ise, enerji analizi yapar ve seçilen sistemin enerji maliyetini hesaplar. HAP, yük hesaplamaları için ASHRAE transfer fonksiyon yöntemini, enerji analizi için ise, 8760 saatlik detaylı enerji simülasyon yöntemini kullanır.

HAP seçilen tasarımın yıllık enerji kullanımını ve enerji maliyetini HVAC ve HVAC harici sistemler için verir. Enerji analizi raporları ise alternatif HVAC sistemlerinin enerji tüketimleri ve enerji maliyetleri açısından kıyaslanıp en iyi tasarımın seçilmesinde kullanılır. 

Tasarım mühendislerine yönelik olarak, HAP programının 1.aşamasını kapsayan bölümlerle ilgili 11.TESKON`da iki günlük bir kurs planlanmaktadır. Katılımcılara kurs süresince kullanım için HAP Programı ve şifresi verilecektir.

Kursiyerlerin kendilerine ait bilgisayarlarıyla beraber katılmaları gerekmektedir. 


9- Akustik Tasarım 
Kurs Yöneticisi: Numan Şahin
Kurs Eğitmenleri: Mehmet Çalışkan, Orhan Murat Gürson, Özgün Gözmen
18 Nisan 2013 Perşembe // 09.00-18.30

Kurs İçeriği

Klima - Havalandırma sistemlerinde standartlara göre odalarda istenen belirli gürültü seviyeleri vardır. Bu gürültü seviyelerinin sağlanması işyerine göre konfor ve verimli çalışma için zorunlu olduğu kadar bazı yerlerde duyma sağlığı için çok önemlidir. Konunun önemine ve talebe uygun olarak bu kurs 2. kez hazırlanmıştır.

Ses, frekans, gürültü, akustik kavramları, kullanılan tablolar nelerdir? Kullanılabilir yazılım programları ve kullanım amaçları, kolaylıkları nelerdir? Klima santralından başlayarak hava ile taşınan gürültü seviyesi; kanallar ve sistem ekipmanlarından geçişi sırasında gürültü kaybına veya kazancına neden olur. Odalardaki difüzörlerden hava üflerken, temin ettiğimiz iklimlendirilmiş havanın yanında acaba hangi seviyede gürültü gönderiyoruz? Bunu susturucular ile veya doğru ekipman seçimi ile nasıl engelleriz. Sistemin "Akustik Tasarım"ı nasıl yapılır ve olası hatalardan nasıl sakınırız. Teoriden projeye ve uygulamaya kadar olan süreçte Akustik Tasarım konusu ve doğru ekipman seçimi yazılım programını da kapsayacak şekilde işlenecektir.

Konular:

 • Temel Kavramlar
 • Ağırlıklama Biçimleri ve Gürültü Düzeyi Kavramı
 • Gürültü ve Sınıflandırılması
 • Havalandırma Sistemi Kritik Devresi
 • Gürültü Üretim ve Yutum Hesap Yöntemleri ve Örnek Çözüm
 • Susturucu Seçimi
 • Seçim Programı Kullanımı


 


10- Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları 
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner
Kurs Eğitmenleri: Ekrem Evren, Gamze Özyoğurtçu, Moghtada Mobedi, Mutlu Nakipoğlu
19 Nisan 2013 Cuma // 09.00-17.30

Kurs İçeriği

Hastanelerde hijyenik ortamın sağlanması büyük önem taşıdığından, havalandırma sistemlerinin tasarımlarına, uygulamalarına, denetimlerine, işletim ve bakımına dikkat edilmesi gerekir.

Bu nedenle hastane hijyenik alanların tasarımında, projelendirmesinde ve yapımında, konuya ilişkin daha özel bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin görev alması gerektiği düşünülerek, 11.TESKON`da bir günlük " Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Kursu" düzenlenecektir. Bu kurs kapsamında kursiyerlere, aşağıda belirtilen konularda ön bilgilendirme yapılmış olacaktır.

Konular:

 • Proje Hedefleri ve Planlaması, Hastanede Bulunan Alanların Sınıflandırılması,
 • Hijyenik Alanlarda Mimari Gereksinimler,
 • Hijyenik Alanlar Klima ve Havalandırma Tesisatı Tasarım ve Projelendirme,
 • Hijyenik Alanlar Filtre Seçimi,
 • Hijyenik Alanlar Klima Cihazları, Hava Kanalları ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar,
 • Hijyenik Sistemlerin Test, Devreye Alma, İşletme ve Bakımı.


 


11- Temel ve Uygulamalı Psikrometri
Kurs Yöneticisi: A. Müjdat Şahan
Kurs Eğitmeni: Serkan Doğanay
19 Nisan 2013 Cuma // 09.00-17.30

Kurs İçeriği

Psikrometri kısaca nemli havanın değişik koşullarda gösterdiği davranış bilimi olarak adlandırılabilir. Termodinamik biliminin yardımcı alt dallarındandır. İdeal gaz yasaları kullanılarak yapılan termodinamik hesaplamaların, doğruya çok yakın sonuçlar ile, grafik olarak çözümlenmesi amacı ile geliştirilmiş bir diyagramdır.

Psikrometrik diyagram, iç hava kalitesinin doğru ve ekonomik oluşturulması ile iklimlendirme hesaplamalarının hızlı ve pratik olarak yapılabilmesini sağlar. Psikrometrik diyagram üzerinde işaretlenen her nokta bir hava şartını tanımlar ki, o şartlardaki havanın tüm termodinamik özellikleri, psikrometrik diyagram üzerinden anlık olarak okunabilir.

Psikrometrik diyagram üzerinde çizilen her çizgi ise bir termodinamik eylemi, kapasitesi veya kullanılan enerjiyi de belirterek tanımlar. Konuya hakim bir kişi, bir psikrometrik diyagram üzerine yerleştirilmiş noktalara ve çizgilere bakarak, planlanmış veya uygulanmış bir iklimlendirme sistemini, kullanılmış veya gerekli kapasiteler ve enerji miktarları ile birlikte anında okuyabilir. Bu sayede iklimlendirme hesaplarının doğruluğundan taviz vermeden çok kısa sürelerde yapılabilmesi mümkün olur. Özellikle iklimlendirme ve soğutma sektöründe çalışan meslektaşların olmazsa olmaz bilmesi ve kullanması gereken bir alt bilim koludur. 


12- Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
Kurs Yöneticisi: Erol Ertaş
Kurs Eğitmeni: Turhan Çoban
19 Nisan 2013 Cuma // 09.00-17.30

Kurs İçeriği

 • Soğutkanların modellenmesi, gerçek gaz hal denklemleri
 • Soğutkan ve ikincil soğutkanların termofiziksel özelliklerinin modellenmesi
 • Tek ve iki fazlı ısı transferi, kaynama, yoğuşma, denklemler, modeller
 • Tek ve iki fazlı basınç düşümü, denklemler, modeller
 • Tek fazlı ısı değiştiriciler ve modellenmesi (Gövde-boru, iç içe iki boru, kanatlı boru, levha tipi)
 • Buharlaştırıcılar (Evaporatörler) ve modellenmesi
 • Yoğuşturucular (Kondenserler) ve modellenmesi
 • Kompresörler ve modellenmesi
 • Genleşme vanaları, aygıtları ve modellenmesi
 • Soğutma kuleleri ve modellenmesi
 • Standart soğutma çevrimi ve modellenmesi
 • İki kademeli kaskat soğutma çevrimi ve modellenmesi
 • Gaz sıvılaştırma sistemleri ve modellenmesi
 • Havalı soğutma sistemleri, Brayton çevrimi ve modellenmesi
 • Absorbsiyonlu soğutma çevrimi ve modellenmesi
 • Termoelektrik soğutucular ve modellenmesi
 • Ses sıkıştırmalı (sonik) soğutma sistemleri ve modellenmesi


 


13- VAV Sistemlerinin Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu
Kurs Yöneticisi: Selçuk Bayer
Kurs Eğitmenleri: M. Haluk Sevel, Osman Tunalı
20 Nisan 2013 Cumartesi // 09.00-12.30

Kurs İçeriği

Konfora bağlı olarak soğutma ihtiyacının artması enerji maliyetlerinde de artmalara neden olmuştur. Soğutma yüklerini düşürmek ve özellikle çok zonlu uygulamalarda değişken yüklü hacimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için  Değişken Debili Hava ayar üniteleri geliştirilmiştir. İngilizce karşılığı "Variable Air Volume" Değişken Debili Hava ayar üniteleri VAV üniteler olarak adlandırılmaktadır. VAV sistem¬leri belirli bir büyüklüğün üzerinde her türlü yapıda ve uygulamada kullanılabilir. Ayarlanan hava debisini sabit tutmaya çalışan sistemlere de CAV "Sabit Debili Hava ayar üniteleri" denmektedir. Eğer sabit bir soğutma yükü varsa, VAV sistemlerden beklenen enerji tasarrufu gerçekleşmez. VAV esas olarak bir soğutma sistemi olduğundan, sa¬dece soğutma yapılan iç zon (çekirdek zonu) uygulamalarında başa¬rıyla kullanılabilir. Ağırlıklı olarak soğutma işlemi için geliştirilmiş bu sistemlerin ısıtmada da kullanılması gerektiğinde ek önlemler alınması gerekir. Dış zonlarda (perimetrede) ise herhangi bir form¬da ısıtmaya ihtiyaç vardır. Bu durumda ısı genelde zonda bulunan ilave ısıtıcılarla sağlanır. Bu ilave ısıtıcılar ana kanal dağıtımına, zonlara hizmet eden hava dağıt  kanalına monte edilebileceği gibi değişken debili hava ayar üniteleri  (VAV heat kutusu veya sabit debili fan kutusu gibi) ile kombine edilebilir.

Konular:

 • VAV çeşitleri,
 • VAV seçimi,
 • Uygulama alanları,
 • VAV‘lerde kullanılan kontrol cihazlarının detaylı anlatımı ve çalışma prensibini,
 • Seçim sırasında dikkat edilecek konuları,
 • VAV‘lerin çalışma sırasında oluşan seslerin kontrolü
 • VAV sistemlerinde merkezi klima santralının seçimi
 • Sistemlerin birbirleri ile nasıl koordineli çalışmasını gerektiğini içermektedir.


 


14- Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri
Kurs Yöneticisi: Tufan Tunç, Hasan Heperkan
Kurs Eğitmeni: Mustafa Bilge
20 Nisan 2013 Cumartesi // 09.00-17.30

Kurs İçeriği

Günümüzde yapılmakta olan, yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, akıllı binalardan oluşan siteler, beş yıldızlı oteller, okullar, hastaneler ile fabrika prosesleri mekanik tesisat maliyetleri, toplam bina maliyetinin %30-35 değerine ulaşmaktadır.

Farklı disiplinlerden oluşan bu yapılarda, şantiye kuruluşunun başlamasıyla birlikte, mekanik tesisat yapımcısının da şantiyede yapılanması gerekmektedir.

Yapımcı firmanın teknik, idari ve özel şartnameleri ile yapının mekanik özelliklerine göre, tesisatçı firmanın şantiye kadrosunun oluşumu, değişik detaylar içermektedir.

Üç bölümden oluşacak kursta, birinci bölümde; yapının özelliğine göre mekanik tesisat şantiyesinin kurulması ile ilgili detaylar ve belgelendirme esasları, ikinci bölümde; satın alma, montaj ve devreye alma safhalarında yapılacak test çalışmaları ve belgelendirme esasları, üçüncü bölümde de; devreye alma çalışmaları ile işletme koşullarında yapılacak bakım kuralları örneklerle sunulacaktır. 


15- Soğuk Depo İşletmesi 
Kurs Yöneticisi: Erol Ertaş 
Kurs Eğitmenleri: Derya İkat, Mehmet Akbayoğlu, Turhan Çoban, Turan Erkan, Umut Torbalı
20 Nisan 2013 Cumartesi // 09.00-17.30

Kurs İçeriği

a) Genel Bilgiler

 • Türkiye`de ve dünyada Soğuk Depo Yerleşimleri  ve Mimari Planları hakkında genel bilgiler
 • Soğuk depo tesisatı  sistem elemanları hakkında genel bilgiler
 • Merkezi soğutma ve sistemli  ve ayrık (desantralize) soğuk depolar

b) Soğuk Depo İşletmesi

 • Üretim bölgesindeki soğuk muhafaza depoları işletmesi,
 • Tüketim bölgesindeki soğuk ve donmuş muhafaza depoları işletmesi
 • Büyük hacimli donmuş ürün üretilen ve saklanan depolar işletmesi

c) Sorunlar ve Hedefler

 • Depolanan malların muhafaza şartlarının yerine getirilmesi, kalitenin korunması ve işletmenin kesintisiz sürdürülmesi,
 • Soğutma tesisatının problemsiz çalışması için gereken çalışmalar,
 • Soğuk depo işletmesinde enerji giderlerinin kontrolü ve alınabilecek tedbirler.


 


16- Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri 
Kurs Yöneticisi: Hüseyin Bulgurcu
Kurs Eğitmenleri: Kadir İsa, Tahsin Uslu
20 Nisan 2013 Cumartesi // 09.00-17.30

Kurs İçeriği

Bakım ve arıza bulma işlemleri İklimlendirme ve Soğutma Mesleğinde çok önemli bir konudur. Kuşkusuz bir sistemde arızayı bulabilmek için o sistemi çok iyi tanımak ve işleyişini bilmek gerekmektedir. Ancak ortaya konulan genel arıza yaklaşımları, bu işlemleri mantıksal bir değerlendirme sürecinden geçirerek, sonuca hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

Başarılı bir arıza bulmanın anahtarı, iklimlendirme-soğutma sistemlerinin (İKS) nasıl çalıştığını ve her elemanın bu sistemlerde nasıl bir işleve sahip olduğunu bilmektir. Çünkü soğutma sistemleri borularla birleştirilen en az dört elemana sahip olduğundan bir elemanda oluşan arızanın diğer elemanları nasıl etkileyeceğini tahmin etmek gerekir. Bir elemandaki arıza diğer elemanlarda da arızalara neden olabilir. Soğutma sisteminin termodinamik çevriminin iyi bilinmesi, başarılı arıza tanısı için zorunluluktur. Soğutma sistem arızalarının yaklaşık %70`i ve yine hermetik kompresör arızalarının %29`u elektrikten kaynaklandığı için sadece termodinamik çevrimin bilinmesi yeterli değildir, bunun yanında elektriksel kontrol devrelerinin de iyi derecede bilinmesi gerekmektedir.

Konular:

 • Bakım ve Arıza Giderme Yöntemleri
 • Kompresörlerde Arıza Bulma
 • Evaporatör ve Kondenserlerde Arıza Bulma
 • Genleşme Cihazları ve Borularda Arıza Bulma
 • Soğutma Kontrol Devrelerinde Arıza Bulma
 • Ev Tipi Ve Ticari Tip Soğutucularda Arıza Bulma
 • Bireysel İklimlendirme Cihazlarında Arıza Bulma
 • Merkezi İklimlendirme Sistemlerinde Arıza Bulma
 • İklimlendirme Kontrol Devrelerinde Arıza Bulma