Sempozyumlar

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 


1- Binalarda Enerji Performansı
Sempozyum Yöneticisi: Ahmet Arısoy
Tarih: 18 Nisan 2013, Perşembe

Avrupa Birliğinde toplam enerji tüketiminin yaklaşık %40`ı binalarda kullanılmaktadır. Ayrıca bu sektör büyümekte ve her yıl yapılan yeni binalarla bu sektörde tüketilen enerji miktarı giderek artmaktadır. Bu nedenle bina sektöründe enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynakların kullanımı en baştaki gündem maddelerinden biridir. Bu bir yandan fosil yakıt kaynaklarının sürdürülebilirliği ve öte yandan sera gazları salınımının azaltılması sonucunu doğuracaktır. Bu amaç doğrultusunda en son gelişme EPBD recast (Binaların Enerji Performansı Direktifi değişikliği) 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. Burada amaç sera gazı salınımını 2020 yılı itibariyle, 1990 yılı seviyesinin %20 altına çekmektir. Yine buna göre 2020 itibariyle bütün yeni binalar nZEB (yaklaşık sıfır enerjili bina) olacaklardır.

Buna paralel olarak Türkiye`de de yönetmelik ve uygulamalar gelişmektedir. 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Yasası"na dayanılarak hazırlanan ve 2008 yılı sonunda yayınlanan 27075 sayılı "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" binaların enerji tüketimlerine (kWh/m²yıl) ve CO2 emisyon miktarlarına (kgCO2 /m²yıl) göre sınıflandırılmalarını ve bu performans göstergelerinin belirli sınırların altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun uygulaması aynı zamanda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Çok boyutlu olan binaların enerji performansının geliştirilmesi konusu, başından beri TESKON kongrelerinde ele alınmakta ve bu kapsamdaki çalışmaların sunumu önemli bir yer tutmaktadır.

» Enerji Performansı Gereksinimlerinin Optimum Maliyet Düzeyinin Türkiye`deki Örnek Bir Ofis Binasında Yapılan İyileştirmeler İçin Hesaplanması
   Neşe Ganiç - İstanbul Teknik Üniversitesi
   A. Zerrin Yılmaz - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Stefano P. Corgnati - REHVA
» Enerji Etkin Bina Tasarımında Isıtma Enerjisi Harcamalarını Azaltmaya Yönelik Bir İyileştirme Çalışması
   Ayça Gazioğlu - Etken Yapı Denetim
   Şule Filiz Akşit - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Gülten Manioğlu - İstanbul Teknik Üniversitesi
» Türkiye`nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin İyileştirilmesi
   Suzi Dilara Mangan - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Gül Koçlar Oral - İstanbul Teknik Üniversitesi
» Bina Enerji Performansı Simülasyonlarının Geçerliliği: Bestest (Building Energy Simulation Test) Prosedürü
   Cem Doğan Şahin - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Gülden Gökçen - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Zeynep Durmuş Arsan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» Bina Enerji Performansı Değerlendirme Araçları - Enerji Simülasyonu
   Gülsu Ulukavak Harputlugil - Karabük Üniversitesi
» Yapay Sinir Ağları İle İzmir`deki Çok Katlı Binaların Toplam Enerji Tüketimlerinin Tahmin Edilmesi
   Cihan Turhan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Gülden Gökçen Akkurt - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Tuğçe Kazanasmaz - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Projeleri-Binalarda Enerji Performansı Belirlenmesi; 100 Kamu Projesi Örneği
   Nilay Özeler Kanan - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
» Ofis Binalarında Yeşil Çatıların Isıtma ve Soğutma Yüklerine Olan Etkilerinin Analizi
   İdil Ayçam - Gazi Üniversitesi
   Mine Kınalı - Gazi Üniversitesi
» Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye`deki Toplu Konut Örnekleri
   Nilhan Vural - Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Nihan Engin - Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Serbülent Vural - Karadeniz Teknik Üniversitesi


 

 


2- Bina Fiziği
Sempozyum Yöneticisi: 
Mustafa Emre İlal
Tarih: 19-20 Nisan 2013, Cuma-Cumartesi

Günümüzde teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması, çevresel tehditlerin somutlaşması ve ekonomik baskıların artması, yeni yasa ve yönetmeliklerin kısa sürelerde düzenlenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Hem teknolojik gelişmelere ışık tutabilmek, hem doğal çevreyi koruyabilmek, hem de yasal duzenlemelerin sağlıklı olmasını sağlayabilmek, geleceğe yönelik isabetli bir öngorüye sahip olmayı gerektirir.

Kongre, bina sektoründeki gelişmelerin ileriye donuk olarak değerlendirildiği bir platform yaratarak gereken öngörünün oluşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir tasarım ilkeleri ve değerlendirme araçlarının temelini oluşturan Bina Fiziği, makina mühendisleri, elektrik mühendisleri ve mimarların ortak calışma alanıdır. Enerjiyi etkin kullanan, kullanıcıların konforundan ödün vermeyen, doğal çevreye duyarlı, maliyetleri eniyilenmiş olan binalar ile sürdürülebilir bir geleceğin sağlanabilmesi için inşaat sektöründe var olan tum paydaşların elbirliği ile çalışması gerekmektedir. Sektördeki tüm disiplinleri bir şemsiye altında toplayan TESKON, bu bağlamda onemli bir görev üstlenmiştir. 

» Binalarda Yapı veya Yalıtım Malzemesi Olarak Keten Yağı Temelli Malzemelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
   Figen Balo - Fırat Üniversitesi
» Başarım Odaklı Tasarım: Tasarımın Erken Evrelerinde Benzetim Araçlarının Önemi
   Emre Atça - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Mustafa Emre İlal - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Tahsin Başaran - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Tuğçe Kazanasmaz - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Zeynep Durmuş Arsan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» Saydam Yapı Elemanlarının Bina Enerji Performansına Etkisi
   Burak Yenigün - Batman Üniversitesi
   Emrah Yaka - Harran Üniversitesi
   M. Azmi Aktacir - Harran Üniversitesi
   Hüsamettin Bulut - Harran Üniversitesi
» Sürdürülebilir Bina Tasarımının Mimarlık Eğitim Süreci İçerisinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
   Bengi Yurtsever - Yıldız Teknik Üniversitesi
   Gülsu Ulukavak Harputlugil - Karabük Üniversitesi
   Timuçin Harputlugil - Karabük Üniversitesi
» Çok Katlı Konutların Enerji Korunumu Açısından Performansının Değerlendirilmesi
   Zeynep Meriç - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Gülten Manioğlu - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Ş. Filiz Akşit - MRC Mimarlık Mühendislik
» Binaların Enerji Etkinlik Bakımından İyileştirme Uygulamalarının Örnekler Üzerinden İrdelenmesi
   Okay Gönülol - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Müjde Altın - Dokuz Eylül Üniversitesi
» Sürdürülebilir Mimarlık, Yarının Binaları ve Bir Örnek
   Güliz Özorhon - Özyeğin Üniversitesi
» Akıllı Yapı Kabukları
   Ahmet Vefa Orhon - Dokuz Eylül Üniversitesi
» Sürdürülebilir Bina Kabuğu Tasarımı ve Fotovoltaik Paneller
   Müjde Altın - Dokuz Eylül Üniversitesi
» Çift Cidarlı Cepheler: Avantajları ve Dezavantajları
   Tuğba İnan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Tahsin Başaran - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» Enerji Etkin Binalarda Çift Katmanlı Cephe Sistemlerinin Yangın Güvenlği
   Nilay Özeler Kanan - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
   Figen Beyhan - Gazi Üniversitesi
» İç Ortam Sıcaklıklarına Göre Isıtma ve Soğutma Amaçlı Enerji Değişiminin İzmir İli İçin Araştırılması
   Mustafa Ertürk - Balıkesir Üniversitesi
   G. Alevay Kılıç - Balıkesir Üniversitesi
   Can Coşkun - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
   Zuhal Oktay - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
   Yusuf Çay - Karabük Üniversitesi
» Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Bir Süreç İyileştirme Yöntemi Olarak Hassasiyet Analizi
   Gülsu Ulukavak Harputlugil - Karabük Üniversitesi 

 

 


3- İç Hava Kalitesi
Sempozyum Yöneticisi: 
Sait C. Sofuoğlu
Tarih: 20 Nisan 2013, Cumartesi

TESKON dahilinde 2007 yılından beri düzenlenmekte olan İç Hava Kalitesi Sempozyumu`nun dördüncüsü TESKON-2013`te yer almak üzere düzenlenmektedir. Çevre ve Makina Muhendislikleri, Biyoloji/Biyomühendislik, Tıp Fakultesi Halk Sağlığı, Adli Tıp bölümlerinden katılımlarla genişleyerek devam eden sempozyuma ilgi artarak devam etmektedir. Şimdi, bina-içi hava kalitesi ile ilgili, devam eden sayfada listelemiş olduğumuz ancak doğal olarak bunlarla sınırlı olmayan alanlarda çalışan araştırmacıları, çalışmalarını aktarmak, fikir alışverişinde bulunmak ve İç Hava Kalitesi ile ilgili çalışmaların ülkemizde gelişimine katkıda bulunmak üzere TESKON-2013 İç Hava Kalitesi Sempozyumu`na davet ediyoruz. İç Hava Kalitesi çok disiplinli bir alandır. Dolayısıyla, ortak faydada daha verimli ve etkili bilimsel calışmaların ilk tohumlarını atılacağı bir ortam oluşturulması ilk hedefimizdir. Ek olarak, iç hava kalitesinin insan sağlığı açısından önemi konusunda toplumun bilinçlenmesine profesyoneller yoluyla katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

İnsanlar zamanlarını, %90`ı geçen oranlarda bina-içi ortamlarda geçirebilmektedirler. Dolayısıyla, bu ortamlardaki kirleticiler ve bunların bina-içi hava ve ev tozundaki derişimleri, ortaya çıkabilecek gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli sağlık etkileri acısından kritik bir rol oynarlar. Ek olarak, sağlık etkileri, iş-okul saati kaybına yol açacak hastalıklardan, geçici olarak ortaya çıkan spesifik olmayan semptomlara kadar değişkenlik göstermekte ve direkt ya da endirekt, iş-okul performansı kaybına da sebep olabilmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde şimdiye kadar dış havaya gösterilen oranla, bina-içi çevresel kalite neredeyse hiç ilgi görmemiştir. Bu açıdan bakıldığında, 2007`de ilki yapılan ve 2013`te dördüncüsü düzenlenecek olan İç Hava Kalitesi Sempozyumu, bu bilim alanında ülkemizin geldiği noktayı ortaya koyması ve henüz oluşmakta olan, gerek mesleki gerekse halk bilincinin bina edilmesi için son derece önem taşımaktadır.

» Havadan Kaynaklı Bakteri Seviyesinin Çanakkale`deki Ev, Yurt ve Okullarda Mekansal Değişimi
   Sibel Menteşe - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Tuğba Böce - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Melis Burçe Mutlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Saime Selin Özdemirpençe - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Salih Yunus Nişancı - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Elif Palaz - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Burak Çetin - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Deniz Taşdibi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Burak Selçuk - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Sevil Karagöz - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
» Balıkesir İl Merkezinde Konutlarda İç/Dış Ortam Partikül Madde (PM) Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi
   Lokman Hakan Tecer - Namık Kemal Üniversitesi
   Nadir İlten - Balıkesir Üniversitesi
   Ayşe Tülay Selici - Balıkesir Üniversitesi
» Evlerde İç Ortam Partikül Madde Boyut Konsantrasyonuna Etki Eden Faaliyetler
   Bilge Karakaş - Hacettepe Üniversitesi
   Gülen Güllü - Hacettepe Üniversitesi
» Üniversite Laboratuvarlarında İç Hava Kalitesi ve Çalısanların Mesleksel Riskler
   Melis Toprak - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Gül Gürsoy - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Yücel Demiral - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Arif Çımrın - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Sait C. Sofuoğlu - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» İkincil Organik Aerosollerin İç Ortamlarda Oluşma Mekanizması
   Sibel Menteşe - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
» Binalarda Düşük Emisyonlu Ürün ve Malzemelerin Kullanımını Teşvik Eden Greenguard Sertifika Programı
   Mehmet Özgür Altuntaş - AFS
» Bina İçi Havalandırma Sistemlerinin Tasarım İlkeleri
   Bahtiyar Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Hülya Aykaç - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Selva Kaya - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
» Modifiye Fırıldak-Baca-Emici Sisteminin (FBE) İç Hava Kalitesine Etkisi
   Sibel Menteşe - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Türkay Onacak -Hacettepe Üniversitesi
   A. Cemal Saydam - Hacettepe Üniversitesi
   Osman Çotuker - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
   Burak Selçuk - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 


4- Soğutma Teknolojileri
Sürdürülebilir Gelişme İçin Soğutma Teknolojileri

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından organize edilmektedir
Sempozyum Yöneticisi: Ali Güngör
Tarih: 17-18 Nisan 2013, Çarşamba-Perşembe

Soğutma sektörü tesisat mühendisliğinin en önemli çalışma alanlarından olup, bu sempozyumda soğutma teknolojilerindeki gelişmelerin, yeni uygulama tekniklerinin ve araştırmaların paylaşılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ayrıca bu alanda çalışanların ve firmalarımızın kongre ve fuar ortamında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. 

» Süpermarket Soğutma Sistemleri ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Amaçlı İzmir`de Bir Süpermarket Soğutma Sisteminin İncelenmesi
   Halil Tuzcu - Ege Üniversitesi
   Ali Güngör - Ege Üniversitesi
» Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi
   M. Ziya Söğüt - Kara Harp Okulu
   Hüseyin Bulgurcu - Balıkesir Üniversitesi
   Enver Yalçın - Balıkesir Üniversitesi
» İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
   Erhan Özek - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
   Ali Kılıçarslan - Hitit Üniversitesi
» Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi
   Mustafa Araz - Yaşar Üniversitesi
   Ali Güngör - Ege Üniversitesi
   Arif Hepbaşlı - Yaşar Üniversitesi
» Ev Tipi Bir Buzdolabının Kararlı Durum Altında Sayısal Olarak İncelenmesi
   Çağlar Coşkun - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Gürcan Durmaz - Indesit
   Ünver Özkol - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» Buzdolabı Tasarımında Vakum Yalıtım Paneli Uygulamasının Sayısal Olarak İncelenmesi
   Dilek Kumlutaş - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Hasan Avcı - Vestel Beyaz Eşya
   Ziya Haktan Karadeniz - Dokuz Eylül Üniversitesi
» No-Frost Tip Bir Buzdolabının Kararlı Durum Altında Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi
   Gürcan Durmaz - Indesit
   Erhan Uras - Indesit
   Aytunç Erek - Dokuz Eylül Üniversitesi
» Alternatif Soğutkan Karbondioksit
   Hüseyin Günhan Özcan - Safkar Ege Soğutmacılık
   Hüseyin Günerhan - Ege Üniversitesi
   Hakan Yaldırak - Safkar Ege Soğutmacılık
» Karbondioksit (R744) Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin ISO 17584:2005 Uluslar Arası Standartı Gerçek Gaz Hal Denklemi Kullanılarak Modellenmesi
   Halil Atalay - Bozok Üniversitesi
   M. Turhan Çoban - Ege Üniversitesi
» CO2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması
   Arif Emre Özgür - Süleyman Demirel Üniversitesi
» Otomobil Klima Sistemlerinde R152a Gazı Kullanımı ve Özellikleri
   Kadir Bilen - Atatürk Üniversitesi
   Ahmet Tahir Kalkışım - Gümüşhane Üniversitesi
   İsmail Solmuş - Atatürk Üniversitesi
   Hüseyin Bulgurcu - Balıkesir Üniversitesi
   Hakan Yaldırak - Safkar Ege Soğutmacılık
» Frigofrik Konteyner İçi Akış Dağılımının İncelemesi
   Ersin Alptekin - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Mustafa Varlıklar - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Mehmet Akif Ezan - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Hakan Yaldırak - Safkar Ege Soğutmacılık
   Nuri Kayansayan - Dokuz Eylül Üniversitesi
» İklimlendirme Uygulamaları İçin Soğuk Depolama Malzemelerinin Araştırılması
   Lütfi Kılıçaslan - Süleyman Demirel Üniversitesi
   Tansel Koyun - Süleyman Demirel Üniversites
» Silika Jel-Su Çalışma Çiftini Kullanan Adsorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi
   İsmail Solmuş - Atatürk Üniversitesi
   Cihan Yıldırım - Akdeniz Üniversitesi
   Kadir Bilen - Atatürk Üniversitesi
» Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sisteminin Deneysel İncelenmesi ve Soğutma Verimi Analizi
   Mustafa Ali Ersöz - Uşak Üniversitesi
   Abdullah Yıldız - Uşak Üniversitesi
» Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Takviyeli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri
   İlhami Horuz - Gazi Üniversitesi
» Enerji Depolamalı LiCl-H2O Çiftiyle Çalısan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi
   Aytunç Erek - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Tuncay Günhan - Ege Üniversitesi
   Orhan Ekren - Ege Üniversitesi
   Vedat Demir - Ege Üniversitesi
   Arzu Şencan Şahin - Süleyman Demirel Üniversitesi
   Hamdi Bilgen - Ege Üniversitesi
» Bir Endüstriyel Tesisteki PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve İyileştirilmesi
   Hüseyin Bulgurcu - Balıkesir Üniversitesi
   Nadir İlten - Balıkesir Üniversitesi
   İsmail Caner - Balıkesir Üniversitesi
   Okan Kon - Balıkesir Üniversitesi
» Su Soğutma Cihazlarında Enerji Verimliliği ve Isı Geri Kazanım Çevresel Etki Oranı
   Erhan Budak - Üntes A.Ş.
   Bekir Cansevdi - Üntes A.Ş.
   Ali Güngör - Ege Üniversitesi
» Klimalarda Enerji Verimliliği Sınıflandırılmasında Farklı Bir Yaklaşım: Ekserjetik Verimlilik Oranı ve Çevresel Etki Oranı
   M. Ziya Söğüt - Kara Harp Okulu
   Hikmet Karakoç - Anadolu Üniversitesi
» Düşük Sıcaklıkta Gıda Kurutmak İçin Güneş Enerjisi Destekli Desisif Bir Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
   Ertaç Hürdoğan - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
   Önder Kaşka - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
   Tuncay Yılmaz - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
   Orhan Büyükalaca - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 


5- Termodinamik ve Tesisat
Sempozyum Yöneticisi: 
Taner Derbentli
Tarih: 18 Nisan 2013, Perşembe

Konutların enerji gereksinimlerinin hem konfor koşullarını en üst düzeyde sağlayarak hem de en az yakıt tüketerek karşılanması günümüzün önemli bir sorunudur. Bu soruna çözüm bir yandan yeni sistemler geliştirerek, bir yandan da var olan donanımların daha etkin çalışmasını sağlayarak getirilebilir. Birinci tür yaklaşımlara bir örnek mikro kojenerasyon sistemleridir. İkinci tür yöntemlere verilebilecek örnekler ise kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, donanım verimlerinin artırılmasıdır. Bu sempozyumun amacı tesisat alanında çalışan mühendislere, yukarıda belirtilen alanlarda termodinamikteki yeni kavramları ve kuramsal gelişmeleri sunmak, uygulamalar konusunda bilgi vermektir. Kongrenin "Yarının Binaları" ana temasına uygun olarak, bu sempozyumda "mikro kojenerasyon" ve "yüksek verimli tesisat donanımları" temalarının termodinamik bilimi bakış açısıyla ele alınması amaçlanmıştır. 

» Hava Kaynaklı Bir Isı Pompasının Deneysel Termodinamik Analizi
   Mücahit Çifci - Gazi Üniversitesi
   M. Zeki Yılmazoğlu - Gazi Üniversitesi
» Mikroborularda Su Akışının Termodinamik Analizi
   Nezaket Parlak - Sakarya Üniversitesi
   Mesut Gür - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Tahsin Engin - Sakarya Üniversitesi
   Zekeriya Parlak - Sakarya Üniversitesi
» Yamuk Mikrokanallarda Isı Geçişi
   Lütfullah Kuddusi - İstanbul Teknik Üniversitesi
» Farklı İklim Bölgelerine Ait Isıtma-Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Dikkate Alınarak Bir Isı Geri Kazanım Sisteminin Tasarımı
   Meltem Altın - ENEKO
   Sinan Aktakka - ENEKO
   Hüseyin Günerhan - Ege Üniversitesi
   T. Hikmet Karakoç - Anadolu Üniversitesi
» Enerji Verimli Bina Isıtılmasının Termodinamik ve Ekonomik Değerlendirilmesi
   Ahmet Can - Türk Alman Üniversitesi
   Selin Engin - Trakya Üniversitesi
» Bir Isıtma Cihazında Farklı Bileşenlerin Kullanım Suyu Konfor ve Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi
   Ayşe Uğurcan Atmaca - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Aytunç Erek - Dokuz Eylül Üniversitesi
   H. Murat Altay - Ege Üniversitesi
» Çayırhan Termik Santralının Enerji ve Ekserji Analizi
   Ahmet Coşkun - Süleyman Demirel Üniversitesi
   Çağlar Geredelioğlu - Süleyman Demirel Üniversitesi
   Ali Bolattürk - Süleyman Demirel Üniversitesi
   Mustafa Yasin Gökaslan - Süleyman Demirel Üniversitesi
» Chevron Tipi Bir Isı Değiştiricinin Termodinamik Analizi
   Abdullah Yıldız - Uşak Üniversitesi
   Mustafa Ali Ersöz - Uşak Üniversitesi
» Kompakt Isı Değiştiricilerinde Kararlı Çalışma Halindeki Ekserji Yıkımının Deneysel Olarak Tespiti ve Aynı Isıl Kapaste Oranı İçin Üç Farklı Isı Değiştiricisinin Ekserji Yıkımlarının Karşılaştırılması
   Eyüp Canlı – Selçuk Üniversitesi
   Selçuk Darıcı - Selçuk Üniversitesi
   Sercan Doğan - Selçuk Üniversitesi
   Muammer Özgören - Selçuk Üniversitesi
» Dört Kademeli Pistonlu Tip Bir CO Kompresör Sisteminde Enerji ve Ekserji Analizi
   Hüsamettin Bulut - Harran Üniversitesi
   M. Ali Akgül - TPAO Batman 

 


6- Isıl Konfor
Sempozyum Yöneticisi: 
Abdulvahap Yiğit
Tarih: 20 Nisan 2013, Cumartesi

Son yıllarda HVAC uygulamalarında one cıkan konulardan birisi de ısıl konfordur. Isıtma iklimlendirmede artık enerji verimliliği yanında ısıl konforun da duşunulmesi gerekmektedir. Isıl konfor insan sağlığını, rahatlığını ve psikolojisini etkileyen onemli bir parametredir. Dolayısıyla son yıllarda ergonomi acısından da son derece önem kazanmıştır.

» Giysilerde Isıl Konfor
   Arzu Marmaralı - Ege Üniversitesi
   Nida Oğlakcıoğlu - Ege Üniversitesi
» Akitiviteye Bağlı Olarak Giysilerde Değişen Nem Miktarının Isıl Konfora Etkisi
   Z. Evrim Kanat - Ege Üniversitesi
   Nilgün Özdil - Ege Üniversitesi
» Hayvansal Liflerden Üretilen Giysilerin Isıl Konfor Özellikleri
   Gamze Süpüren Mengüç - Ege Üniversitesi
   Nilgün Özdil - Ege Üniversitesi
» Farklı İklim Bölgelerinde Açık Alan Rüzgar Konforu Değerlerinin Belirlenmesi
   Raşide Çaçan - Yıldız Teknik Üniversitesi
   Gülay Zorer Gedik - Yıldız Teknik Üniversitesi
» Değişik Hava Hızı Değerleri Kullanılarak Yerden Isıtma Yapılan Bir Ofis İçerisindeki Konfor Koşullarının Sayısal Analizi
   Özgün Korukçu - Uludağ Üniversitesi
   Mustafa Kemal İşman - Bursa Teknik Üniversitesi
   Bilsay Pastakkaya - Uludağ Üniversitesi
» Bir Otomobil Kabini İçerisinde Isıtma Süreci İçin Farklı Hava Hızı Kullanımının Sayısal Analizi
   M. Özgün Korukçu - Uludağ Üniversitesi
   Bilsay Pastakkaya - Uludağ Üniversitesi
   Mustafa Kemal İşman - Bursa Teknik Üniversitesi
» Radyant Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Isıl Konfor Analizleri
   Ali İhsan Koca - Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
   Zafer Gemici - Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
   Koray Bedir -
   Erhan Böke - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Yalçın Topaçoğlu - Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
   Barış Burak Kanbur - İstanbul Teknik Üniversitesi
» Deri Islaklığının Isıl Konfor ve Deri Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
   Nurullah Arslanoğlu - Ulludağ Üniversitesi
   Abdulvahap Yiğit - Uludağ Üniversitesi
   İbrahim Atmaca - Akdeniz Üniversitesi
» İklimlendirilen Hacimlerde Ortam Isınım Sıcaklığının Isıl Konfor Üzerine Etkisinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
   İbrahim Atmaca - Akdeniz Üniversitesi
   Sezgi Koçak - Akdeniz Üniversitesi
» Egzersiz Altında İnsan Vücudun Isıl Davranışına İlişkin Deneysel Bir Çalışma
   Görkem Aybars Balcı - Ege Üniversitesi
   Özgür Sokat - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Tahsin Başaran - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Muzaffer Çolakoğlu - Ege Üniversitesi 

 


7- Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı  Pompaları
Sempozyum Yöneticisi: 
Hasan Heperkan
Tarih: 19 Nisan 2013, Cuma

Günümüzde kullanılan enerji üretim teknolojileri, sınırlı kaynaklara bağlıdırlar (fosil yakıtlar), çevreyi kirletirler (hava ve su kirliliği, atık depolama) ve sera etkisi (karbondioksit) yaratırlar. Karbondioksit iklim değişikliği yaratan insan etkinliklerinin yaydığı en önemli sera gazıdır. Bu nedenle en kısa zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, acilen karbondioksit yayılımını azaltmaya ve fosil yakıtlardan vazgeçmeye başlamak zorundayız.

Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın ve ekolojik sorunların yarattığı olumsuzluklardan, yapı sektörü de büyük oranda sorumludur. Ocak 2003 de yürürlüğe giren, Temmuz 2010 da revize edilen Avrupa Parlamentosu ve Konseyi`nin Binalarda Enerji Performansı Direktifi, EPBD (2002/91/EC), Avrupa`da hem mevcut hem de yeni yapılacak binalarda enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye de bu bağlamda 2008 yılı sonunda Binalarda Enerji Verimliliği Performansı Yönetmeliği`ni yayımlamış ve 2011 de revize etmiştir. Yönetmelikler, binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesi yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini de öngörmektedir. EPBD, yeni versiyonunda, yeni binaların ve kamuya ait binaların belirli bir zaman sürecinde yaklaşık net sıfır enerjili binalar, nnZEB olmasını istemektedir. Yenilenebilir enerjilerin binalarda uygulanması ile sağlanabilecek bu hedefe ulaşılması, ısı pompalarının kaynaktan aldığı net enerjinin, yenilenebilir enerji olarak kabul edilmesiyle büyük ölçüde kolaylaşmıştır. 

» Güneş Enerjisi İle Desteklenen Termoelektrik Soğutma Sistemi Performans Analizi
   Dilek Özlem Esen - Kocaeli Üniversite
   Elif Balta - Kocaeli Üniversite
» Güneş Enerjisi Destekli Entegre Su Isıtma-Damıtma Sisteminin Teorik Analizi
   Cihan Yıldırım - Akdeniz Üniversitesi
   İsmail Solmuş - Atatürk Üniversitesi
» Gaz Tahrikli Isı Pompalarının Kurutmada Kullanımının Deneysel İncelenmesi
   Ayşegül Güngör - Gediz Üniversitesi
   Arif Hepbaşlı - Yaşar Üniversitesi
   Hüseyin Günerhan - Ege Üniversitesi
» Yeşil Bina Uygulamalarında Gizli Isıl Depolama Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
   Zafer Utlu - İstanbul Aydın Üniversitesi
   Devrim Aydın - İstanbul Aydın Üniversitesi
   Olcay Kıncay - Yıldız Teknik Üniversitesi
» Farklı Tiplerdeki Havalı Güneş Kolektörlerinin Tasarımı, İmalatı ve Performans Deneyleri
   Hikmet Doğan - Gazi Üniversitesi
   Seyfi Sevik - Ayen Ostim Enerji Üretim
   Tuğba Köse - Gazi Üniversitesi
» Hava Isıtma Amaçlı Isı Borulu Güneş Kollektörünün İklmlendirme Santraline Uygulanılışı
   Hikmet Doğan - Gazi Üniversitesi
   Mustafa Aktaş - Gazi Üniversitesi
   Tuğba Köse - Gazi Üniversitesi
» Kapalıçarsı Sandal Bedesten`ni İklimlendirilmesinde Isı Pompası Uygulaması
   Mustafa Kemal Sevindir - Yıldız Teknik Üniversitesi
   Semih Temel - Yıldız Teknik Üniversitesi
» İzmir İli İçin Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompası Sistemi İle Isıtma-Soğutma Uygulamasının Sayısal Analizi
   Bilsay Pastakkaya - Uludağ Üniversitesi
   Mustafa Kemal İşman - Bursa Teknik Üniversitesi
   Mehmet Özgün Korukçu - Uludağ Üniversitesi
   Recep Yamankaradeniz - Uludağ Üniversitesi
» Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Destekli Duvardan Isıtma Sisteminin Enerjitik Performans İncelemesi
   Uğur Akbulut - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
   Özgen Açıkgöz - Yıldız Teknik Üniversitesi
   Olcay Kıncay - Yıldız Teknik Üniversitesi
» Fotovoltaik Termal (PVT) Sistem 2D Termodinamik Modellemesi ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması
   Canan Kandilli - Uşak Üniversitesi
   Gürhan Külahlı - Uşak Üniversitesi
   Gültekin Savcı - Asem Çelik Yapı Mühendislik
» Türkiyede Fotovoltaik (PV) Konusunda Gelişmeler, Çıkan Son Kanunlar ve Mevcut Örnek Uygulamalar
   Tunç Korun - FORM Şirketler Grubu
» Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Planlama ve Veri Tutulmasında Bulut Bilişim Kullanımı
   Alper Özpınar - İstanbul Ticaret Üniversitesi 

 


8- Yüksek Performanslı Binalar
Sempozyum Yöneticisi: 
Birol Kılkış
Tarih: 19 Nisan 2013, Cuma

Yarının binaları Enerji, Konfor, Çevre ve Ekonomi dörtleminde bütünsel biçimde sürdürülebilir olmalıdır. Bu dörtlemi enerji, toplum refahı, çevre ve ekonomi şeklinde genişletirsek tüm toplumun çevresi ile barışık sürdürülebilirliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda yüksek performanslı binalar sadece kendileri için değil toplum ve dünya için birer bütüncül sürdürülebilirlik laboratuvarı ve örneği teşkil etmektedirler. Konuya bu açıdan baktığımızda yüksek performanslı binaların her birini toplumun sürdürülebilirlik ölçütlerini ve metriklerini oluşturan en küçük birim olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle de yüksek performanslı binalar güncel bir konu olan yeşil binaların ötesinde anlam ve amaç taşımaktadırlar.

Sempozyumda yüksek performanslı binaların bu özelliklerine odaklanılması, beklentiler ve ölçütlerin tartışılması ve gerçek yüksek performanslı bina nedir sorusuna cevapların aranması öngörülmektedir.

» Leadership in Energy And Environmental Design (LEED) Sertifikalandırma Sisteminin Geliştirilme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
   Timuçin Harputlugil - Karabük Üniversitesi
» Aynı Bölgede Bulunan Yüksek ve Alçak Katlı Binalar Üzerindeki Rüzgar Yükleri Etkisinin İncelenmesi
   Barış Burak Kanbur - Yıldız Teknik Üniversitesi
   Ali Pınarbaşı - Yıldız Teknik Üniversitesi
   Ali İhsan Koca - Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
» Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Bina Sertifikası Almış Ulusal ve Uluslararası Örnek Binaların Değerlendirilmesi
   Simpel İsmail
   Esma Mıhlayanlar - Trakya Üniversitesi
» Net-Sıfır Binalar ve Kentler İçin Akılcı Ekserji Yönetim Modeli
   Şiir Kılkış - TÜBİTAK
» Yeşil Bina Uygulamalarında Net Sıfır Enerjili Binaların Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi
   Zafer Utlu - İstanbul Aydın Üniversitesi
   Serdar Tekin
» Beton Isısı Kontrolü Sisteminin Konvansiyonel Bina İklimlendirme Sistemleri İle Kombinasyonu ve Sağladığı Avantajlar
   Yoni Altaras - Rehau Polimeri Kimya
» Mevcut İlkögretim Okullarında Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Sağlanması
   Ayça Tokuç - Dokuz Eylül Üniversitesi
   Ebru Güller - Dokuz Eylül Üniversitesi
» Yüksek Performans Binalarındaki Birlikte Isı ve Güç Sistemleri İçin En Uygun Kapasiite Seçimi ve Performans Değerlendirme Metrikleri İçin Geliştirilen Ekserji Tabanlı Yeni Bir Yöntem
   Birol Kılkış - Başkent Üniversitesi
» Yüksek Performanslı Binaların Tasarımında Bina Benzetim Yazılımlarının Yeri
   Özgür Erol - Başkent Üniversitesi
» Nüfus Bağlamında Tüm Türkiye İçin İç Konfor Sıcaklıklarındaki Değişimin Isıtma Yükleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
   Mustafa Ertürk - Balıkesir Üniversitesi
   Enver Yalçın - Balıkesir Üniversitesi
   Can Coşkun - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
   Zuhal Oktay - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
» HVAC Sistemlerinde Aç-Kapa ve Bulanık Mantık Kontrolün Kıyaslamalı Olarak İncelenmesi
   Şahin Yiğit - Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Kadir Büyüközkan - Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Fatin Sönmez - Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Burhan Çuhadaroğlu - Karadeniz Teknik Üniversitesi
» Konut Dışı Yapılarda Değişen Verimlilikteki Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Su Tüketim Miktarına Etkisi
   Fikret Kantaroğlu - Ertem Grup
» Yüksek Performanslı Binalarda Su Stratejileri
   Ömer Kantaroğlu - Ertem Grup