Bildiri Gönderimi

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

15 Ekim 2022

Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
Değerlendirme sonuçlarının iletileceği tarihe kadar bildiri özetleri gönderilebilir.

4 Aralık 2022 Bildirilerin özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
27 Ocak 2023 Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
20 Mart 2023 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi ve kongre programının yayımlanması
 

BİLDİRİ YAZIM FORMATI, BİLDİRİ KURALLARI VE TİCARİLEŞTİRMEYİ ÖNLEYİCİ ESASLARBİLDİRİ YAZIM FORMATI BİLGİLER

GENEL

 1. Bildiri yazım dili Türkçedir.
 2. Bildiri özetlerinizi 15 Ekim 2022 tarihine kadar bildiri özet formu ile teskon [at] mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir.
 3. 4 Aralık 2022 tarihinden sonra iletilecek olan özetinizin değerlendirme sonucuna göre bildiri metninizi en geç 27 Ocak 2023 tarihine kadar örnek bildiri formatı'na uygun MS Word (doc yada docx) formatında teskon [at] mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir. iletmeniz gerekmektedir. e-posta gönderiminizde onay maili aldığınızdan emin olunuz.
 4. Metin içinde ticari bir kuruluşun adı, logosu bulunmamalıdır.

YAZIM KURALLARI

   1. Genel Metin Akışı

 • Bildiride Özet (türkçe ve ingilizce) (200 sözcüğü geçmeyen), Anahtar Kelimeler (türkçe ve ingilizce), Giriş, Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş kısımları mutlaka olmalıdır. Metindeki konuların numaralandırılması yazarın tercihine bırakılmıştır.
 • Başlıktan sonra 2 satır boşluk (başlık puntosu büyüklüğünde 2 enter) bırakılarak 3. satırdan yazarın Adı SOYADI yazılmalıdır. Birden fazla yazarı olan bildirilerde yazar adları alt alta yazılmalıdır. Yazar adından sonra 5 satır boşluk bırakılarak 6. satırdan ÖZET‘e başlanmalıdır. Ana konu başlıkları (Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş dahil olmak üzere) metinden 4 satır boşluk bırakılarak 5. satırdan, diğer alt başlıklar ile metin arasında 2 satır boşluk bırakılarak 3. satırdan yazılmaya başlanmalıdır.
 • Şekil, tablo, grafik, resim ve formüllerin yerleşimi bildiri metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir. Son kısımda ek olarak verilmemelidir.

   2. Kullanılacak Sayfa ve Kenar Boşlukları

 • Bildiri metni A4 normunda (210x297mm) kağıda, üstten 30 mm, alttan 30 mm, sağ ve sol yandan 25 mm boşluk bırakılarak yazılmaya başlanmalıdır.

   3. Başlık ve Metin Biçimlendirilmesi

 • Bildiri başlığı 16 punto, Arial yazı fontu ile, bold (koyu), bütün harfleri büyük ve yatayda ortalı olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri içinde geçen Özet, Giriş, Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş başlıkları ve ana konu başlıkları, 10 punto, Arial yazı fontu ile, koyu (bold), bütün harfleri büyük ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır.
 • Alt başlıklar 10 punto, Arial yazı fontu ile, koyu (bold) baş harfleri büyük ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri metni 10 punto, Arial yazı fontu ile sağdan ve soldan hizalı (justify) olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri metni tek satır aralıklı (line spacing-single) olarak dizilmelidir.
 • Paragraf girintileri (indent) bırakılmamalı, paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Metinde maddeleme gereken kısımlarda aynı im (bullet) veya numaralandırma (numbering) biçimi kullanılmalıdır.

   4. Şekil, Resim, Tablo, Formül ve Grafiklerin Düzenlenmesi

 • Şekil, resim ve tablolarda Ticari bir kuruluşun adı, logosu yer almamalıdır.
 • Şekil, resim ve tabloların numaraları, açıklamaları örnek bildiride gösterilen tarzda mutlaka yazılmalıdır.
 • Bildiri metni içinde kullanılan şekiller mümkün olduğunca bilgisayar ortamında oluşturulmalı (uygun çizim programı ile çizildikten veya scannerden tarandıktan sonra) metnin içine eklenmelidir.
 • Eğer şekiller bilgisayar ortamında oluşturulamıyorsa, A4 normunda aydıngere teknik resim kurallarına uygun çizilmeli veya mevcut bir şeklin kullanılması söz konusu ise çok net fotokopisi çekilerek gönderilmelidir.
 • Metinden ayrı olarak gönderilen şekillerin, numaraları, açıklamaları gönderildikleri kağıt üzerine ve metnin içinde yerleştirileceği yere kurşun kalemle işlenmelidir.
 • Şekil, resim ve tabloların içeriğini oluşturan metinlerin yazım dili bildiri yazım dili ile aynı olmalıdır.
 • Karmaşık formüllerin yazımında Microsoft Office içinde sunulan "Equation Editor" kullanılmalı formül numarası parantez içinde ve sağdan tab verilerek hepsi aynı hizada yazılmalıdır.
 • Formüller ve tablolar resim olarak eklenmemeli, kelime işlemci programda dizilmiş olmalıdır.

   5. Kaynaklar ve Özgeçmiş Bölümünün Düzenlenmesi

 • Kaynaklar metin içinde dipnot olarak değil, Kaynaklar başlığı altında verilmelidir. Kaynakların yazım biçimi kaynağın türüne göre aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

            Kitaplar için
            [Ref.No] SOYADI, Adının baş harfi., "Kitabın Adı", Yayınevi, Yayın yılı
            Dergiler için
            [Ref.No] Makale yazarının SOYADI, Adının baş harfi., Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt No, Sayı No, Say. No, Yayın Yılı

 •  Bildiri yazar-yazarlarının kısa özgeçmiş-özgeçmişleri ekte verilen bildiri örneğinde görülen biçimde metin sonunda yer almalıdır.