12 EYLÜL FAŞİZMİNİN UYGULAMALARI AKP İKTİDARINDA DORUĞA ULAŞMIŞTIR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Adana Şubesi

12 EYLÜL FAŞİZMİNİN UYGULAMALARI AKP İKTİDARINDA DORUĞA ULAŞMIŞTIR

Üzerinden 34 yıl geçen 12 Eylül askeri darbesi, IMF ile imzalanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının gerçekleştirilmesi için yapılan, emek ve demokrasi karşıtı, kapitalizmin neoliberal uygulamalarına geçişi sağlayan faşist bir darbeydi. Türkiye, 34 yıldır 12 Eylül 1980 darbesinin çizdiği rotada baskı, sömürü ve zulmün yeniden, yeniden üretildiği bir karabasanı yaşıyor.

Ve bugün, 12 Eylül‘le hesaplaştığını söyleyenler, kendi 12 Eylüllerini zirveye taşımışlardır.

12 Eylül darbesinin 30. Yıldönümünde, 2010 yılında referandumun kabulüyle başlayan AKP‘nin yeni darbesinin sonucunda, 2011 yılında gündeme gelen Kanun Hükmünde Kararnameler aracılığıyla yaşanan gelişmeler sonucu 12 Eylül askeri cuntasının yapamadığı yasama, yürütme, yargı güçlerinin teslim alınması, AKP iktidarında doruğa ulaşmıştır.

Türkiye`nin askeri vesayetten polis vesayetine geçişi, Gezi Parkı olayları sırasında net bir şekilde açığa çıkmış, darbelerle hesaplaşma iddiasındaki bir siyasi iktidar, her türlü demokratik hakkı askıya almış, demokratik hakkını kullanan vatandaşlarına şiddet uygulamış, muhalifleri baskıyla susturmakta sakınca görmemiştir.

Türkiye, hâlâ 12 Eylül karanlığında tutulmakta, baskıcı devlet yapısı varlığını devam ettirmektedir. Başta 1982 Anayasası olmak üzere darbe dönemi yasaları ve kurumları hâlâ yürürlüktedir. Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı, 12 Eylül günlerini aratmayacak ölçüdedir. Toplumsal tepkiler şiddetle bastırılmakta, muhalifler hapse atılmakta, onlarca yıl hapis cezasına çarptırılmaktadır. Gazeteciler, öğrenciler hapis cezasına çarptırılmakta, farklı etnik, dini ve mezhepsel kökene sahip vatandaşların sorunları varlığını korumaktadır. Meslek Odaları, demokratik kitle örgütleri, medya politik-ekonomik kıskaç altına alınmakta, yasaları bir gecede değiştirilmekte, köşe yazarları işsiz bırakılmaktadır.

Özelleştirme uygulamaları görülmedik bir hızla devam etmekte, kamunun sorumluluğundaki pek çok iş taşeron şirketler üzerinden görülmekte, çalışma yaşamını güvencesizlik belirlemektedir. YÖK; üniversitenin, öğretim üyelerinin, öğrencilerin üzerinde Demokles‘in kılıcı gibi sallanmaya devam etmekte, eğitim gericileştirilmektedir.

"Darbelerle hesaplaşmak ve demokrasiyi tahsis etmek için" 12 Eylül referandumunda "evet" oyu isteyen AKP iktidarı tarafından ülkemiz darbe günlerini bile aratan bir baskıyla yönetilmektedir.

AKP kaç çocuk yapılacağından, hangi saatlerde alkol kullanabileceğine kadar hayata karışmakta, eğitimden çalışma hayatına tüm alanları "kendine göre" yeniden dizayn etmekte ve bunu tüm kesimlere dayatmaktadır.

12 Eylül faşizminin uygulamaları tam da bugün, AKP iktidarı ile doruğa ulaşmıştır.

Kendisi bizzat 12 Eylül askeri darbesi ve 28 Şubat sürecinin ürünü olan AKP iktidarının, darbeyle hiçbir sorunu yoktur.

12 Eylül, gerçekte 34 yıla yayılmış bir dönemdir. 1983 sonrasında oluşturulan ve 12 Eylül‘den bağımsızlaşamayan hükümetler ile bugünkü iktidar tarihsel bir süreklilik içinde gücünü ve varlık gerekçesini 12 Eylül‘den almakta, 1980‘de ilk adımı atılan liberalizasyon çizgisinin savunuculuğunu yapmaktadır. "Emek, hak, halka karşı sorumluluk" gibi toplumu ayakta tutan değerlerin yerini "piyasa, döviz, borsa, IMF, DB" gibi kavramlara bırakmıştır.

 

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, TMMOB çatısı altında, dün nasıl 12 Eylül faşizmine direndiyse, bugün de AKP‘nin 12 Eylül faşizmini aratan uygulamalarına direnecektir. Darbe ortamında ve bugün mesleğimize ve ülkemize yapılan saldırılara karşı eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız ve barış içinde bir Türkiye‘yi savunmaya devam edecektir.

  

TMMOB MMO Adana Şube

Yönetim Kurulu