SİVAS KATLİAMININ 21. YILINDA LAİKLİK DAHA ÖNEMLİ, DAHA YAŞAMSAL!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Adana Şubesi

 Sivas Katliamının 21. Yılında Laiklik Daha Önemli, Daha Yaşamsal!

02.07.2014

 

 

 

21 yıl önce 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas‘ta Madımak Otelinde yakılarak katledilen 35 toplumcu, yurtsever, aydınlanmacı yazar, aydın ve ozanımızı unutmadık, unutmayacağız.

Sivas`ta katledilen aydınlarımız, aydınlık bir Türkiye`nin temsilcisi idiler. Sömürü ve baskının her biçimine karşıydılar. Onlar, barışın, kardeşliğin, insan sevgisinin, dayanışmanın temsilcisi idiler.

Onları yakan ve yaktıranlar, aydınlanma ve bilim düşmanı dogmatizmin karanlığının sürmesini isteyenlerdir.

Onlar, gericiliğin,  karanlığın karşısında oldukları için hedef seçildiler, bu nedenle diri diri yakıldılar. Onları yakan, yaktıran gerici güruh ise insanın insan üzerindeki sömürüsünü sürdürmek isteyen güçler ve onların maşalarıdır. Onları yakan ve yaktıranlar, aydınlanma ve bilim düşmanı karanlığın sürmesini isteyenlerdir.

Sivas katliamı, 16 Şubat 1969 tarihindeki Kanlı Pazar‘dan, 1 Mayıs 1977 katliamından, Aralık 1978‘deki Maraş katliamından, Mayıs 1980‘deki Çorum katliamından 1993‘e ve günümüze dek uzanan anti-demokratik yapı ve katliamcı geleneğin en vahşi icraatlarının arasında yer almıştır. İlerici, aydın, yurtsever kesimlere karşı duyulan tahammülsüzlüğü, yok etme güdüsü üzerinden gerçekleştiren bu gelenek, Sivas katliamında görüldüğü gibi dinci gericiliği kucaklayan, mezhep ayrımcılığını düşmanlığa vardıracak yöntemlerle körükleyene ve siyasetin bir unsuru haline getiren bir anlayıştır ve bugün iktidara taşınmıştır..

AKP iktidarı gerici geleneğin yalan ve kışkırtmalarını en üst noktasında uygulamaktadır. AKP mezhep farklılıklarını düşmanlığa vardıracak yöntemlerle körüklemekte, mezhepçiliği iç ve dış siyasetin olağan bir unsuru haline getirmekte, ülkemizde ve bölgede tek bir mezhebin egemenliği için oldukça tehlikeli politikalar izlemektedir. Bilindiği gibi iktidar, Suriye ve Irak‘taki iç savaşlara emperyalizmin yanında ve mezhepçi bir tarzda kışkırtmış, müdahil olmuş, karanlık Reyhanlı katliamı da iktidarca mezhep ayrımlarını kışkırtan bir tarzda kullanılmış, hatta Türkiye tarihinde ilk kez "ölenlerin mezhepleri"ne dair açıklama yapılmıştır. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, Türkiye‘yi her açıdan karanlık mecralara sürüklemektedir. Emperyalizm ve AKP iktidarı tarafından beslenen şeriatçı güçlerin ülkemiz ve bölgemizde güçlenmesi ve Irak‘ta rehin alınan yurttaşlarımız bu gerçeğin en yakın örneğidir.

Mezhep farklılıklarından dolayı Alevi yurttaşlarımızın evlerinin işaretlendiği, dini ibadet mekânlarının sayısının okul sayısını geçtiği, 4+4+4 sistemi ve imam hatip okullarının yaygınlaştırıldığı, çocuklarımızın gerici eğitim sistemine teslim edilmek istendiği, dindar/kindar nesiller yetiştirmeye başlandığı, bugünkü Türkiye‘de laiklik, toplumcu bir aydınlanma savunusu, demokrasi, eşitlik ve özgürlük istemleri her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Sivas katliamının 21. yıldönümünde gericiliği ve faşizmi lanetlemek ve bağımsız, eşit, özgür, laik, demokratik bir Türkiye istemini bulunduğu her yerde, her alanda ve her zaman haykırmaya devam edecektir.

 

TMMOB

MMO Adana Şube

Yönetim Kurulu