27 NİSAN 2019 TARİHİNDE ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Adana Şubesi

27 Nisan 2019 tarihinde MMO Adana Şube Özdemir Çamurdan Eğitim Salonu’nda Endüstri ve İşletme Mühendisliği Yerel Kurultayı, “Akıllı İşletmeler ve Endüstri Mühendisliği’nin Geleceği” ana temasıyla, gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi ve Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkanı Serhat Kanepeci tarafından yapılan kurultayda, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, katılımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı 40 kişi tarafından izlendi.

MMO Diyarbakır Şube ve Mersin Şubelerinin komisyonlarının da katılımıyla gerçekleşen kurultayın sonuç bildirgesi;

 

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Adana Yerel Kurultayı Sonuç Bildirisi

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Adana Yerel Kurultayı, “Akıllı İşletmeler ve Endüstri Mühendisliği’nin Geleceği” ana temasıyla 27 Nisan 2019 tarihinde MMO Adana Şube Özdemir Çamurdan Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, katılımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı kurultayımızı 40 kişi izlemiştir.

MMO Adana Şube Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonumuz tarafından organize edilen kurultayımızda, ”Türkiye’de ve Dünyada Endüstri 4.0 devrimi engelleri ve geleceği”, “Endüstri 4.0’da İstihdam Sorunu ve Dönüşümü”, “Geleğin Meslekleri ve Endüstri Mühendislerinin yetkilendirilmesi” ,”Endüstri 4.0’da Endüstri Mühendislerinin yönelmesi gereken alanlar” konularında dört özel oturum ve serbest kürsü konuşmaları gerçekleşmiştir.

Kurultay sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır:

Endüstri 4.0 sanayi devrimi siber-fiziksel dijitalleşme olarak adlandırılmaktadır. İşletmelerde değer zincirlerinin arttırılması için Endüstri 4.0 kapsamındaki teknolojilerin yaygınlaştırılması gerekliliği açıkça görülmektedir.

Endüstri ve İşletme Mühendisliğinin Endüstri 4.0 kapsamında hangi alanlarda çalışması gerektiği, hangi donanımlara sahip olması gerektiği,  çalışma ve eğitimlerin alınması gerekliliği üzerinde konuşulmuştur. Oda-Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, nitelikli eğitimin sağlanması, mezuniyet sonrası meslek içi eğitimlerin gerekliliği konularında katılımcılar tarafından ifade edilen görüşler çerçevesinde Adana yerel kurultayında aşağıdaki görüşlerin MMO Endüstri İşletme kurultayına taşınması hedeflenmiştir.

Kurultayımızda;

 • Üniversite-Oda-Sanayi işbirliğinin etkin olarak oluşturulması için Endüstri Mühendisliği temsilci istihdamı OSB’ler tarafından sağlanmalıdır.Temsilciler  OSB’lerde çalışan endüstri mühendisleri ve çalıştığı alanlarla ilgili havuz oluşturmalıdır.Bu temsilciler aşağıdaki konularda koordinasyon ve proje faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olmalıdır.

 

 • Mesleğimizin tanıtılması,bölgesel ve sektörel bakış açılarının ortadan kaldırılması için MİEM kapsamında İşletmelerle Çalıştaylar düzenlenmesi,
 • Endüstri Mühendisleri veri havuzlarının oluşturulması için anket çalışmalarının yapılması
 • Endüstri 4.0’a geçişteki engellerin ortadan kaldırılması için başta KOBİ’ler olmak üzere bilinçlendirme programlarının oluşturulması,
 • Sanayi  taleplerine göre üniversitelerdeki müfredatların standartlaştırılması  ve Endüstri mühendislerinde yeni iş fırsatlarına yönelim için Oda ve Üniversiteye veri sağlama ve koordinasyonun arttırılması,
 • Mesleğimizin nitelikli olarak kalması ve kontenjan fazlası mühendis oluşmaması için sanayi taleplerinin toplanması ve Üniversitelere bildirilmesi

 

 

 • Endüstri 4.0 ile endüstri mühendisliği için istihdam sorunu oluşmayacağı aksine sanayi devriminin yakalanması ile Endüstri Mühendislerine duyulan ihtiyacın artacağı vurgulanmıştır. Emek-sermaye dengesinin sağlanmasıyla, Endüstri Mühendisliğinin

-Veri Madenciliği,

-Siber Güvenlik Uzmanlığı,

-Simülasyon,

-Bulut hesaplama uzmanlığı gibi alanlarda uzmanlaşması gerekliliği vurgulanmıştır.

 

 • Endüstri Mühendislerinin aşağıda belirtilen alanlarda yetkilendirilmesi ve  MMO bünyesinde maddi kaynak yaratabilecek alanların oluşturulması,
  • Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sistemi Projelendirme
  • Üretim Teknikleri Sertifikasyonu(Yalın,  Endüstri 4.0)
  • Kalite Sistemleri ve Kapasite Planlama
  • Kurumsal Sürdürebilirlik Karnesi
 • Endüstri Mühendislerinin ücret koşullarının iyileştirilmesi için Asgari Mühendis Ücreti için SGK ile yeniden uzlaşılması,
 • Mevcut müfredatların teorik yerine uygulama ve proje geliştirme odaklı hale getirilmesi ve güncellenmesi,
 • Endüstri mühendislerinin örgütlülüğünün arttılması için Endüstri Mühendisliğine giriş dersleri kapsamında mezunlarla söyleşi düzenleme,üniversitelerde çalıştaylar gerçekleştirme etkinliklerinin arttırılması,
 • Sosyal Medyayı etkin olarak kullanarak Endüstri Mühendisliğinin geniş yelpazeye ulaştırılması,konferans öncesinde forum yada belirlenecek platformlarda örgütlenmenin arttırılması
 • Hizmet sektöründe çalışacak endüstri mühendislerinin bilişim,enerji,sağlık,lojistik  gibi nitelikli hizmet sektörlerine ağırlık vermesi gerekliliği vurgulanmıştır.