MMO ADANA ŞUBE 25.DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Adana Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubemizin 25. Dönem Olağan Genel Kurulunda seçilen Demokrat Mühendisler Grubu adayları, mazbatalarını aldıktan sonra görev dağılımını yaptı. Konuyla ilgili Şube Yönetim Kurulu açıklaması şöyle:

8-9 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şube 25. Dönem Olağan Genel Kurulu`nda seçilen Yönetim Kurulu, mazbatalarını aldıktan sonra 13 Şubat 2020 tarihinde yaptığı ilk toplantıda aşağıdaki görev dağılımını oy birliği ile karar altına alarak çalışmalara başlamıştır.

ŞUBE BAŞKANI ÜMİT GALİP UNCU, ŞUBE BAŞKAN VEKİLİ KEREM ŞAHİN, ŞUBE SEKRETERİ ATAOL TORUN ÖZTORUN, ŞUBE SAYMANI OZAN DENİZ TOPRAK, ÜYE- İKK TEMSİLCİSİ ÇAĞDAŞ TÜRKÖZ, ÜYE ÖZGÜR ÇELEBİ, ÜYE MEHMET SAMİM ALDIK

25.Dönem Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle:

Kuruluşumuzdan bu yana geçmiş dönemlerde TMMOB, Oda ve MMO Adana Şubemizin çalışmalarına katkı koyan herkesin emeği önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bayrak yarışında biz de üstümüze düşen görevi yerine getirme çabası içinde olacağız. Gücünü yalnızca örgütlü üyelerinin katkısından ve üyelerinin meslek alanlarındaki çalışmaları ile Şube-Oda çalışmalarının bütünlüğünden alan MMO Adana Şubesinin, 8-9 Şubat 2020‘de yapılan Genel Kurulu’na katılıp demokratik tercihlerini gösteren, desteklerini ve güvenlerini bizden esirgemeyen üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri olarak seçilen SELDA ŞENGÜL, BURCU KIRKIN, MERT CAN, VAHAP UĞURLUDEMİR, BURAK BELHAN, ÇAĞDAŞ ALPAN VE ÖZGÜR HABİB TUŞTAŞ ile 48. Dönem Oda Genel Kurulu‘na 46 Asıl ve 46 Yedek Delege olarak seçilen meslektaşlarımız çalışmalarımızı zenginleştirecektir.

KAMUNUN ÇIKARLARINI SAVUNMAYA, TOPLUMUN VİCDANI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 MMO Adana Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu olarak, geçmiş çalışma dönemlerinde olduğu gibi bilimden, akıldan, özgürlükten, eşitlikten yana katılımcı ve demokratik bir işleyişi bugünde sürdüreceğiz. Bilimin ve teknolojinin rehberliğinde halkımızın ve üyelerimizin çıkarları için daha etkin daha özverili başarılı çalışmaları üyelerimizin destek ve katkılarıyla sürdüreceğiz.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı hak ettiği saygınlığa ve etkinliğe ulaştırmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun çıkarlarının korunmasında, ülkenin teknolojik ve bilimsel kalkınmasında gerekli olan tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak temel amaçlarımız arasında yer almaya devam edecektir.

MMO Adana Şubemizin 2020-2021 yıllarını kapsayan 25. Çalışma Döneminde üyelerimizden aldığımız gücü, deneyim, birikim ve enerjimizle birleştirerek, mesleki sorumluluklar ile toplumsal sorumluluklarımızı, meslek alanlarımızı koruma ve genişletme çabalarıyla kaynaştırıp bütünleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Üreterek büyüyen, paylaşarak gelişen, bağımsız, demokratik, özgür bir Türkiye‘de bir arada yaşama çabasının savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde uygulanan sanayi politikaları, bilimi ve teknolojiyi dışlayarak, ucuz işgücünü sanayinin tek temel rekabet aracı haline getirmiştir. Sınai yatırımlar giderek düşmüş, istihdam açığı büyümüş, çalışanların reel gelirleri azalmıştır. Resmi söylemlerin aksine ülkemiz üretim yeteneğini kaybetmektedir.

Bu genel durum üyelerimize de aynen yansımakta, meslektaşlarımızın istihdamı da beklenen düzeyde gerçekleşmemekte, işsizliğe, düşük ücretlere, mesleki tatminsizliğe, meslek alanı dışında çalışmaya ve beyin göçüne yol açmaktadır. Birçok işletmede mühendis istihdamı azalmıştır. Reel ücretlerimiz ise giderek düşmektedir. Meslektaşlarımızın önemli bir bölümü de meslek alanları dışında çalışmaktadır. 

Ülkemizin zengin kaynaklarını ülke, kamu ve toplum lehine değerlendirecek orta ve uzun vadeli ulusal stratejiler benimsenmeli, bütçeler de bu çerçevede yatırım, sosyal devlet gereklilikleri ve toplumsal gereksinimler esas alınarak düzenlenmelidir. Ülkemiz bilim ve teknolojide yetkinleşmeli, tüm alanlarda ve tüm sektörlerde demokratik planlamayla ulusal politikalarını oluşturarak uygulamaya koymalıdır.

Üretimi, yatırımı, mühendislik uygulamalarını dışlayan bu politikalara itiraz ediyor, gelecek kuşaklara güzel bir gelecek bırakmak umudu ve inancını taşıyoruz. Geçmişten bugüne örgütlülüğümüzün kıymetli çabaları ve biriktirdikleri ülkemizin ve bizlerin karşı karşıya kaldığı sıkıntılar içinden süzülen umut ışıklarıdır. Yaşadığımız onca sıkıntı arasında, ileriye bakma ve daha çok çalışma isteği yaratan gelişmeler yol gösterici oldu. Geçmişten bugüne çalışmalarımızda teknik hizmetler, istihdam, örgütlenme, mücadele ve yönetim politikalarımızı ve çalışma anlayışını, insana, mesleğimize ve meslektaşımıza yakışır politikalarla yürüttük. Türkiye’deki üye sayısı 580 bini bulan mühendis, mimar ve şehir plancısının temsilcisi olan TMMOB örgütlülüğünün içerisinde, bugün 5.000 ini geçen üye sayısıyla MMO Adana Şube yeni dönemde de üyelerinin her anlamdaki bilgi birikimlerinin ve şubemizin tüm olanaklarının en verimli ortaya çıkartılabilmesi için kolektif çalışmalar yürütecektir. ‘‘Etkin Üye Etkin Oda’’ anlayışıyla geçmişiyle barışık geleceği planlayan bir örgütlülüğü ilerletmeye devam edeceğiz.

Makina Mühendisleri Odası, yeni çalışma döneminde de, örgütünden ve üyelerinden aldığı güçle, karamsarlığa kapılmadan, tüm güçlüklere göğüs gererek, olumsuzluklara direnmesini bilecektir. Şubemizin bugün geldiği nokta üyelerimizin bugün ve geçmişte yaptığı çalışmaların sonucudur ve ortaya çıkan çalışma ortak eserimizdir.

Saygılarımızla

TMMOB MMO Adana Şube 25. Dönem Şube Yönetim Kurulu