Amaç

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Yalın düşüncenin temel amacı, değerin ilk hammaddeden başlayarak değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla son müşteriye ulaştırılmasıdır. Yalın yaklaşım, tüm değer zincirlerindeki israfı yok etmeyi, tüm faaliyetleri müşteri için değer oluşturacak şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yönetim tarzıdır.

Altı sigma, mükemmele ne kadar yaklaştığımızı, çıktıların ne kadarının müşterilerin beklentilerini karşıladığını gösteren değişkenlik ölçütüdür. Kuruluşların geleneksel karar alma süreçlerini değiştirerek problemlerin kök sebeplerini tespit eden, verilere dayalı çözümler üreten, ilk seferde doğru kararı vermemizi sağlayan iş yapma felsefesi, bir yöntem ve bir yönetim tarzıdır. Altı sigmada amaç, sürekli iyileştirme projeleriyle müşteri memnuniyetini arttıracak ve müşteriye değer katacak çözümler bularak sürekli gelişimini sağlamaktır.

Görüldüğü gibi, her iki yönetim tekniğinin amacı d0a müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmak, karlılığı önemli ölçüde iyileştirmek, fire ve kaynak kullanımını azaltmaktır. Her iki yönetim tekniğinde de iş süreçlerinin gözden geçirilip iyileştirilmesi esastır. Altı Sigma, süreçlerdeki değişkenliği ortadan kaldırmaya odaklanarak iyileştirmeyi gerçekleştirir. Yalın üretim/yönetim ise süreçlerin hızını arttırmayı, israfı ve kaynak kullanımını azaltarak iyileştirmeyi gerçekleştirir. Bu nedenle her iki tekniğin de kullandığı yöntem ve araçlar birbirinden farklıdır.

Temel olarak; yalın üretim, tüm süreç adımlarının (üretim veya yönetsel süreçler) gerekliliğini sorgulayarak, gereksiz süreçlerin öncelikle ortadan kaldırılması, iyileştirilmesi veya birleştirilmesi üzerinde çalışır (değer katmayan süreçleri yok etmeye/azaltmaya çalışır). Altı sigma ise, süreçlerin değişkenliğini inceleyip azaltmaya odaklanmıştır. Buna göre, ikisinin birleşimi olan, değer katan ve hatasız süreçlere ulaşmak hedeftir.

Ayakta durmayı, büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak için kuruluşların verimliliklerini arttırmaları gerekmektedir. Verimlilik artışını sağlamak için israfı önlemek ve kıt olan kaynakları verimli kullanmak gerekir. Tasarruf edilen kaynaklar, daha fazla değer yaratmak, mevcut pazarlarda daha geniş ekonomik olanaklar bulmak ve yeni pazarlara doğru yürümek için gereklidir.

Konferansımızın amacı; ülkemizde verimlilik artışını sağlamak üzere imalat ve hizmet sektöründeki kuruluşlarda çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanları küresel rekabet ortamında kuruluşlarının varlıklarını, karlılıklarını ve büyümelerini sağlayacak iki yönetim tekniği YALIN ve ALTI SİGMA ile ilgili olarak bilgilendirmek, Yalın ve Altı Sigma ile ilgili gelişmeleri, uygulamaları ve bilimsel çalışmaları seminer, bildiri, atölye çalışması ve panel vb. sunum yöntemleri ile katılımcılarla paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk çağrı broşürümüzü ilgilerinize sunar, katkı ve katılımlarınızı bekleriz.