Bütünsel Deneyim Paylaşımı Oturumları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Firma içi farklı birimler veya yan sanayi, taşeron gibi firma ilişkilerini içeren 90 dk‘lık uygulamaların bütünsel olarak ele alındığı sunumlar. Bütünsel deneyim paylaşımları, klasik oturum düzeninden farklı bir formatta oluşturulmuştur. Klasik oturumlar, bir konu ile ilgili farklı firmalardan 2-3 bildirinin bir oturum başkanı yönlendirmesi ile gerçekleştirilirken, bütünsel deneyim paylaşımları, bir firmanın farklı birimleri veya tedarikçileri ile, firmanın konu ile ilgili seçtiği bir konunun bütününü içerecek biçimde gerçekleştirilecektir. Yürütme kurulu, konferans hazırlıkları süresince, tüm firmaları ziyaretler ederek, gerek oturum içi gerekse oturumlararası uyumun sağlanmasına yönelik görüşmeler yapmıştır.


 

09.05.2008 Cuma - 11.30-13.00 - Anadolu Salonu

"Zirveye Taşıyan Sistemler; Yalın Üretim ve Altı Sigma"

Oturum Açıklaması :
Altı Sigma Metodolojisi ve uygulamada dikkat edilecek hususlar. Ana sanayide organizasyon ve uygulama nasıl yapılıyor? Yan sanayii ve Bayilere Altı Sigma konusunda verilen destekler. Yalın üretim metodlarının firma içinde adaptasyonu. Örnekler, organizasyon nasıl aktif tutulabilir?

Konuşmacılar :
"Genel Değerlendirme"
Erol İlmez. Toplam Kalite Müdürü. Ford Otosan

"Altı Sigma Metodolojisi"
Dr. Alev Osma. Altı Sigma Uzman Karakuşak. Ford Otosan

"Yalın Üretim"
Işıl Çelebi. Yalın Üretim Koordinatörü. Ford Otosan

"Yalın Üretim"
Pınar Dikbaş. Kalite-Çevre Sistem Müdürü. Şafak Makina


 

09.05.2008 Cuma - 11.30-13.00 - Akdeniz Salonu

"Yeşim‘in Yalın Yönetim Yolculuğu"

Oturum Açıklaması :
Yeşim‘in yalın yönetim anlayışı ile tanışması ve sonrasında firma içerisinde başlattığı topyekün yalın uygulamaların en başarılı örnekleri ve elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca yalın yönetim sürecinde önemli bir faktör olan iletişim süreci de örnekleriyle beraber paylaşılacaktır. İki yıl önce başlayan Yeşim‘in yalın yolculuğunun bugün geldiği nokta ve gideceği yön anlatılacaktır. Uygulamalarla İlgili olarak stratejik ortağı Nike tarafından yalın yönetimde yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi.

Konuşmacılar :
"Yeşim‘de Yalın Yönetim Uygulamaları"

Bora İşbulan. İş Süreçleri Direktörü - Yeşim Tekstil

"Yalın Yönetimde İletişim Süreci"
Dilek Cesur. Kurumsal İletişim Müdürü. Yeşim Tekstil


 

09.05.2008 Cuma - 11.30-13.00 - Ege Salonu

"Yönetim Sistemi İçinde Altı Sigma ve Yalın‘ın Önemi"

Oturum Açıklaması :
EFQM mükemmellik modeline uygun entegre Rexam Yönetim Sistemi ile yönetilen şirketimizdeki Yalın Altı Sigma çalışmaları, şirket yönetim sistemi ve ana süreç yapısında Yalın Altı Sigma süreçlerimizin yerini tanımlamak ve 5S, TPM, SMED, VSM ve Altı Sigma yönetim süreçlerinden birer uygulama projesi ile açıklanacaktır. 2007 KalDer Ulusal Kalite Büyük Ödülü, Global Rexam içi Yalın Altı Sigma denetlemelerinde 2005-2006-2007 ALTIN seviyesi, Global Rexam içi İş güvenliği ödülü alınmıştır.

Konuşmacılar :
"EFQM Modeline Uygun Rexam Yönetim Sistemi"

Bilal Uzun. İş Güvenliği ve Çevre Müdürü. Rexam A.Ş.

"Rexam Yönetim Sisteminde Yalın Altı Sigma‘nın Yeri, 5S, SMED Bilgi ve Uygulama Örmekleri"
Serkan Akgüneş. Kalite  Güvence Müdürü. Rexam A.Ş.

"TPM Bilgi ve Uygulama Örneği"
Cenk Yıldız. Bakım Mühendisi. Rexam A.Ş.

Altı Sigma Bilgi ve Proje Örneği"
Faik Önaldı. Üretim Müdürü. Rexam A.Ş.


 

09.05.2008 Cuma - 11.30-13.00 - Karadeniz Salonu

"Daha Çok Değil, Daha Akıllı Çalışmak"

Oturum Açıklaması :
Yalın Altı Sigma‘nın Dyo‘da uygulanması hakkında temel bilgiler, örneklerle kısa sürede basit ama sonuç odaklı yaklaşımlar ile elde edilen somut kazanımları aktaracaktır. Hammadde deposu ile üretim arasında kurulan köprü sayesinde sağlanan iyileşmeler dile getirecektir.

Konuşmacılar :
"Tecrübeyle Değil, Verilerle Karar Vermek"

Murad Ertaylan. Altı Sigma Uzmanı. Dyo A.Ş.

"Kaizen ile Verimlilik Artışı"
Bilgehan Bostan. Yönetim Enformasyon Sistemleri Müdürü. DYO A.Ş.

"Çekme Sistemleri"
Hasan Şerefhan. İnşaat Boyaları Üretim Müdürü. DYO A.Ş.


 

09.05.2008 Cuma - 15.30-17.00 - Anadolu Salonu

"Dünya Sınıfında Üretim"

Oturum Açıklaması :
Fiat dünyanın en rekabetçi üretim merkezi olmak hedefine ulaşmak Dünya genelindeki tüm üretim merkezlerinde Dünya Klasında Üretim programı ile yalınlaşma dönüşümünü başlatmıştır. Bu programın anahtar unsurları çalışanların problemleri görmeleri, sürekli ve en hızlı sürede bu problemleri çözmeleri yolu ile katılımlarının sağlanmasıdır. Üretim modeli on adet operatif pillar ve on adet yönetimsel pillar‘dan oluşur. Dünya Klasında Üretim yapan rekabetçi bir üretim merkezi bu pillar‘ların tamamını kendi israf ve kayıp analizlerine göre önceliklendirerek yedi adımlı bir metot ile uygular ve sürekli olarak sıfır israf, sıfır hata, sıfır iş kazası, sıfır çevresel etki için proseslerini iyileştirir. Dünya Çapında Üretim Bronz seviye, 2007 yılında Fiat Grup içerisinde Dünya çapında Üretim alanında en iyi performans gösteren üretim merkezi seçilmiştir.

Konuşmacılar :
"Dünya Klasında Üretim Uygulamaları -FIAT‘ta Yalın Dönüşüm"

Ümit Orkun. Sürekli İyileştirme Yöneticisi. TOFAŞ

"Dünya Klasında Üretim Uygulamalarında Otonom Bakım ve Profesyonel Bakım ile Ekipman Kayıplarının Azaltılması"
Recep Temizesen. Pres Üretim Müdürü. TOFAŞ

"Dünya Klasında Üretim Uygulamalarında İş Yeri Organizasyonu ile Katma Değeri Olmayan Faaliyetlerin Azaltılması"
Ayhan YAĞCI. Montaj Üretim Yöneticisi. TOFAŞ

"Dünya Klasında Üretim Uygulamalarında Kalite Yönetimi"
Erdinç Ergül. Kalite Mühendisliği Yöneticisi. TOFAŞ

"Dünya Klasında Üretim‘de Çalışan Gelişimi"
Mahide Düzova Sondikme. İnsan Kaynakları Geliştirme Yöneticisi. TOFAŞ


 

09.05.2008 Cuma - 15.30-17.00 - Akdeniz Salonu

"Hazır giyim sektöründe Yalın Sigma Uygulamaları"

Oturum Açıklaması:
Hazır giyim proseslerinde stratejik planlama çerçevesinde "Yalın Sigma" proje yönetimi ile sürekli gelişim sağlanması. En iyi Lean Uygulama Ödülü - Adidas 2004 En iyi Lean ve Altı Sigma Uygulama Ödülü - Nike 2007

Konuşmacılar :
"Stratejik Yayılım"
 Abdurrahman Kansu. Genel Müdür. İmteks

"Yalın Uygulamaları"
Rahmi Sözer. Mali İşler Müdürü. İmteks

"Altı Sigma Uygulamaları"
Sadık Kayacık. Altı Sigma Yayılım Şampiyonu. İmteks


 

09.05.2008 Cuma - 15.30-17.00 - Ege Salonu

"Arçelik A.Ş.‘de Altı Sigma, Yalın Üretim ve TPM Uygulamaları"

Oturum Açıklaması :
Öncelikle Yalın Üretim ve TPM konularının kesiştiği ve ayrıştığı noktalar üzerinde durulacaktır. Takibinde bizzat Sayın Birol Kayrak tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen "Katma Değer ve FOMP Analizi" konusunda kapsamlı bir sunuş yapılacaktır. Sunuşlar boyunca Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi‘nde gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulacaktır.
Altı Sigma kapsamında ise başlangıçta ne anlama geldiğinden ve tarihçesinden bahsedilecektir. Ardından günlük yaşantımızdan örnekler verilerek önemi vurgulanacaktır. Takip eden kısımda Altı Sigmanın bir organizasyonda nasıl uygulanması gerektiğinden bahsedilecektir. Son kısımda ise Arçelik‘teki proje/uygulamalardan örnekler verilecektir. Kalder Ulusal Kalite Ödülü (1997), EFQM Başarı Ödülü (2000), TPM Mükemmel İşletme Ödülü (2004), TPM Mükemmel İşletme Süreklilik Ödülü (2006)

Konuşmacılar :
"Genel Değerlendirme"
Gökşin Sayer. TPM Ofis Sorumlusu. Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi

"Yalın Üretim / TPM İlişkisi ve Arçelik‘teki Uygulamalar"
Mustafa Esenlik. Üretim Yöneticisi. Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi

"Yalın Üretimde Katma Değer ve FOPM Analizi"
Birol Kayrak. Proje Ofisi Sorumlusu. Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi 

"Altı Sigma ve Arçelik‘teki Uygulamalar"
İhsan Güler. Altı Sigma Lideri. Arçelik A.Ş. Buzdolabı ve Kompresör İşletmesi


 

09.05.2008 Cuma - Saat : 15.30-17.00 - Karadeniz Salonu

"Neden Yalın? Üçge‘de Yalın Dönüşüm ve Uygulaması"

Oturum Açıklaması :
Yalın uygulamaya neden karar verildiği, siparişe göre üretimde Yalın uygulamasının nasıl yapıldığı anlatılacaktır.

Konuşmacılar :
"Genel Değerlendirme ve Üçge Tanıtım"
Elif Kaplan. Halkla İlişkiler Uzmanı. Üçge A.Ş.

"Neden Yalın?"
Devrim Tutku Ateş. Üretim 1 Yöneticisi. Üçge A.Ş.

"Yalın Dönüşüm ve Sonuçları"
Meryem Güroğlu. Üretim 2 Yöneticisi. Üçge A.Ş.

"Uygulama Örnekleri"
Kadir Yerli. Metal 1 Üretim Sorumlusu. Üçge A.Ş.


 

09.05.2008 Cuma - 17.30-19.00 - Anadolu Salonu

"Yalın Altı Sigma ile Geleceğe Yolculuk"

Oturum Açıklaması :
Yalın Altı Sigma ile rekabet geleceğin rekabet ve başarı gerekliliklerinin bugünden oluşturulması. Yalın üretimin havacılık sektöründeki kullanımı ve uygulanması. Yalın Altı Sigma anlayışının nasıl bir stratejik yönetim anlayışına dönüştürüldüğü ve uygulandığı anlatılacaktır. Stratejik yönetimin ve tam katılımın başarı üzerindeki kritik etkisi, çalışma alışkanlığının ve kültürünün yalınlaştırılması konuları paylaşılacaktır.

Konuşmacılar :
"Yalın Altı Sigma"
Doğan Atik. Uzman Siyah Kuşak. Tusas Motor San. A.Ş. (TEI)

"Kalite Uygulamaları ve Altı Sigma"
Güray Akbulut. Cell Kalite Mühendisi. Tusas Motor San. A.Ş. (TEI)

"Havacılık Sektöründe Bir Üretim Uygulaması"
Koray Şenel. Cell Mühendisi. Tusas Motor San. A.Ş. (TEI)


 

09.05.2008 Cuma - 17.30-19.00 - Akdeniz Salonu

"Hugo Boss Yönetim Sistemi İçinde Altı Sigma ve Yalın Uygulamaları"

Oturum Açıklaması :
Altı Sigma, Yalın Üretim ve fabrika fiziği gibi bilimsel araçların, HUGO BOSS Yönetim Sistemi ile entegre edilmesi ile, moda konfeksiyon sektöründe yüksek üretim performansının sağlanması anlatılacaktır. Kalder - 2004 Ulusal Kalite Başarı ödülü alınmıştır.

Konuşmacılar :
"Genel Değerlendirme"

Döndü Ünal. Takım Elbise Üretim Müdürü. Hugo Boss

"Kilometre Taşları Projesi"
Hakan Ezerer. Ceket Üretim Mühendisi. Hugo Boss

"Kilometre Taşları Projesi"
Tülin Akdamar. Ceket Üretim Mühendisi. Hugo Boss


 

09.05.2008 Cuma - 17.30-19.00 - Ege Salonu

"Delphi‘de Yalın Altı Sigma ve Lojistik Uygulamaları"

Oturum Açıklaması :
Sürekli gelişim artan rekabet ortamında işinizi karlılıkla devam ettirebilmenin anahtarıdır. Altı Sigma ve Yalın sürekli gelişimi sağlamada birbirini tamamlayan sistematik yöntemlerdir. Yalın süreçlerdeki israfları ortadan kaldırır, Altı Sigma süreçlerdeki değişkenlikleri azaltarak "sıfır hata" hedefler. Sıfır hatayı hedefleyen yalın bir sistem kaliteyi, zamanında, düşük maliyetle müşterinize ulaştırmanızı sağlayacaktır.

Konuşmacılar :
"Sürekli Gelişim Metotları"
Ethem Çekecek. Sürekli Gelişim. MBB.  Delphi

"Yalın Sistemler"
Bülent Akyıl. Yalın Koordinatörü. Delphi

"Lojistik Uygulamaları"
Selçuk Yavuz. Lojistik Sorumlusu. Delphi


 

09.05.2008 Cuma - 17.30-19.00 - Karadeniz Salonu

"Sıfır Hatalı, Yalın ve Verimli Süreçlerimizle Müşterilerimizi Cezbediyoruz"

Oturum Açıklaması :
Bosch Bursa (RBTR) dizel enjektör tesislerinde yürütülen iş mükemmelliği uygulamalarının içinde, değişim yönetiminin önemli bir rolü vardır. Üretim ve sevkıyat süreçlerindeki yalın dönüşümü sağlayan Bosch Üretim Sistemi ve 0 hatalı süreçlere ulaşmaya yönelik yürütülen Altı Sigma çalışmalarının yayılımı ve yönetilmesi, sürdürülebilir iş mükemmelliği yolunda en önemli yapıtaşlarındandır. Oturumda, uygulamalarda kazanılan deneyimin katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir. 2007 KalDer Mükemmellikte Süreklilik Ödülü, 2007 IQPC Avrupa Altı Sigma Onur Ödülü, 2003 EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü, 2002 EFQM Avrupa Kalite Başarı Ödülü

Konuşmacılar :
"Sürdürülebilir Mükemmellikte Değişim Yönetiminin Rolü"
Ergi Martin. Üretim Sistemi Kısım Müdürü. Bosch A.Ş. (RBTR)

"Takım Odaklı Yönetimde Hedef Yayılımı İçin Değer Akış Planlaması"
Tamer ÖZÜN. Üretim Sistemi Metot Mühendisi. Bosch A.Ş. (RBTR)

"RBTR‘de TPM Uygulamaları"
Haluk Gözüyılmaz. Üretim Sistemi Metot Mühendisi. Bosch A.Ş. ( RBTR)

"Bosch Üretim Sistemi‘nde Yetkinlik Gelişim Modeli"
Süha Acarsoy. Üretim Sistemi Eğitim Mrk. Koordinatörü. Bosch A.Ş. (RBTR)

"RBTR‘de Altı Sigma Uygulamaları"
Gülçin Kaygısız. Kalite Yönetimi ve Metotları Kısım Md. Bosch A.Ş. (RBTR)


 

10.05.2008 Cumartesi - 11.30-13.00 - Anadolu Salonu

"2002‘den 2008‘e Borusan Grubunda Altı Sigma"

Oturum Açıklaması :
Borusan Grubunda yalın altı sigma yaklaşımının benimsenmesi, yayılımı ve sonuçlara etkilerinin paylaşımı. Süreç boyunca yaşanan deneyimlerin paylaşımı.

Konuşmacılar :
"İK ve Altı Sigma"
Semra Akman. GYM. Borusan Holding

"Yalın Altı Sigma"
Tevfik Durmuşoğlu. Yönetici (MBB). Borusan Holding


 

10.05.2008 Cumartesi - 11.30-13.00 - Akdeniz Salonu

"İş ve Müşteri Var Ama Maliyetler Yüksek, Karlılık Yok" Diyorsanız, Neden Altı Sigma‘yı Denemiyorsunuz ?

Oturum Açıklaması :
31 Mart 2005 itibari ile Ege Endüstri‘de başlatılan Altı Sigma çalışmalarımızın ulaştığı sonuçlarını paylaşılması amaçlanmaktadır. Yaşanan kültür değişiminin çalışan motivasyonuna, verimliliğe, tüm projelere yaygınlaştırmaya ve müşteri memnuniyetine olan katkıları anlatılacaktır. İki ayrı proje uygulama adımlarıyla beraber sunulacaktır.

Konuşmacılar :
"Ege Endüstri Altı Sigma Çalışmaları (Genel)"
Seçkin İçağası. Kalite Güvence Müdürü. Ege Endüstri A.Ş.

"Doğalgaz ile Çalışan Fırında Birim Ürün Başına Maliyeti Düşürmek"
Erden Arpat.  Mühendislik Şefi. Ege Endüstri A.Ş.

"Uzun Süren Taşlama Operasyonu Süresini Azaltmak, Maliyetleri Düşürmek"
Murat Gülter. Teknik Hizmetler Mühendisi. Ege Endüstri A.Ş.


 

10.05.2008 Cumartesi - 11.30-13.00 - Ege Salonu

"Verilerini Denetleyen ve Çağdaş Yönetim Sistemlerini Uygulayan Firmalar Sektörü Yönetir, Diğerleri Onları Sadece Taklit Eder"

Oturum Açıklaması :
Hayes Lemmerz bünyesinde dört yıldır uygulanmakta olan "Operationel Excellence" yönetim sisteminin uygulama sistematiğinin, "Yalın Altı Sigma Uygulamaları ve TPM entegrasyonu", Proje seçimindeki yapılabilecek yanlışlıklar, üst yönetimin başarıdaki kritik rolü, Değer Akış Haritası‘nın proje tanımlamasında kullanımı anlatılacaktır. Kalder İzmir Şubesi MAS organizasyon "2006 En Başarılı Ekibi Büyük Ödülü.

Konuşmacılar :
"Yalın Altı Sigma ve TPM Entegrasyonu"
Hakan Ünlü. Genel Müdür. Hayes Lemmerz A.Ş.

"Yalın Altı Sigma ve TPM Entegrasyon"
Mustafa Zaim. Türkiye Operasyonları Kurlu Başkanı. Hayes Lemmerz A.Ş.

"Yalın Altı Sigma Opex Etkileşimi ve Örmek Uygulamalar"
Mert Çetinel. Türkiye Operasyonları Operationel Excellence Koordinasyonu Şefi. Hayes Lemmerz A.Ş.

"VSM - hat Denegeleme - Mevcut Durum - Gelecek Durum Analizi - TPM ve Yalın Altı Sigma (Üretim Süreçleri Açısından)"
Emine Uslu. Jantaş Süreç Geliştirme Şefi. Hayes Lemmerz A.Ş.


 

10.05.2008 Cumartesi - 11.30-13.00 - Karadeniz Salonu

"Öncü Olmak: Kamuda ve Hastanecilikte İlk Altı Sigma Uygulaması"

Oturum Açıklaması :
Yaklaşık beş yıldır eski adıyla Diyarbakır Devlet Hastanesi olan Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi pek çok alanda "ilk" oldu. İlk kez bölgesinde ISO 9001:2000 belgesini aldı. Pnömatik Sistemle Örnek Taşıma Sistemini kurdu. MRI, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason, Gama Kamera, PET-CT gibi hizmetleri, aynı gün içinde hizmeti sonlandıracak şekilde haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek şekilde yerleştirdi. Ama belki yeniliklerin en prestijlisi Altı Sigma Metodunu Kamuda ilk uygulayan kurum olmasıdır. Bu oturumda bu deneyim paylaşılacak.

Konuşmacılar :
"Genel Değerlendirme"
Nevzat Aytekin. Baştabip Yardımcısı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi

"Kamuda İsraf ve Six Sigma"
Prof. Dr. Aziz Akgül - Mütevelli Heyeti Başkanı - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı

"Niçin Six Sigma"
Dr. Fetin Rüştü Yıldız - Baştabip - Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi

"Proje Deneyimi"
Emel Horzum - Hemşire - Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 

10.05.2008 Cumartesi - 11.30-13.00 - Marmara Salonu

"Çağrı Merkezi‘nde Altı Sigma Yolculuğu"

Oturum Açıklaması :
Global Bilgi‘de 2005 Şubat ayında başlayan Altı Sigma yolculuğunun farklı organizasyon ve uygulamalardan geçerek gelinen yaşanan deneyim paylaşılacaktır. Çağrı Merkezi‘nde uygulanan Altı Sigma yaklaşımının ve bu çerçevedeki deneyimin hizmet sektöründeki bir çok firmaya ışık tutacağı düşünülmektedir. 2007 European Call Centre Awards "En İyi Çalışan Deneyimi" birincilin ödülü alınmıştır.

Konuşmacılar :
"Global Bilgi Altı Sigma Tarihçesi"
Gaye Tatari. Müşteri Süreçleri İzleme ve Geliştirme Bölüm Müdürü. Global Bilgi A.Ş.

"Çağrı Merkezi‘nde Altı Sigma Uygulamaları"
Seyhan Kamçı. Müşteri Süreçleri İzleme ve Geliştirme Uzmanı. Global Bilgi A.Ş.

"Altı Sigma Proje Örneği"
Gökçe Özyer - Müşteri Süreçleri İzleme ve Geliştirme. Global Bilgi A.Ş.

"İş Uygulamalarında Altı Sigma"
Emrah Dinç. Kalite Geliştirme Takım Yöneticisi. Global Bilgi A.Ş.

"Altı Sigma Finans Uygulamaları"
Latife Şahin. Takım Yöneticisi-Finans Temsilcisi. Global Bilgi A.Ş.


 

10.05.2008 Cumartesi - 15.30-17.00 - Anadolu Salonu

"Sabancı‘nın Altı Sigma Yolculuğu"

Oturum Açıklaması :
Altı Sigma‘nın Sabancı‘daki tarihçesi, Sabancı Grubunda Altı Sigma yapılanması, Sabancı Şirketlerinde Altı Sigma, kazanımlar ve deneyimler aktarılacaktır. Brisa: Ulusal KaliteBüyük Ödülü, Beksa: Avrupa Kalite Büyük Ödülü alınmıştır.

Konuşmacılar :
"Kazanımlar ve Deneyimler"
Rıza Murat Yılmaz. Kurumsal Yönetim Platformları Direktörü. Sabancı Holding

"Altı Sigma‘nın Sabancı‘daki Tarihçesi ve Yapılanması"
İrfan Özlem Alikaya. Kurumsal Yönetim Platformları Uzmanı. Sabancı Holding

"Sabancı Şirketlerinde Altı Sigma"
Ersoy Nisanoğlu. İş Geliştirme ve Sürekli İyileştirme Lideri. Advansa


 

10.05.2008 Cumartesi - 15.30-17.00 - Akdeniz Salonu

"Sürekli İyileştirmede En Etkili Yol Altı Sigma"

Oturum Açıklaması :
Altı Sigma çalışmaları, Kütahya Porselen Süreç Yönetim Sisteminde kritik süreç olarak ortaya çıkan süreçleri iyileştirme yöntemi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Altı Sigma danışmanlık firması ile anlaşılmış ve yeşil kuşak eğitimlerine başlanmıştır. Bu oturumda Altı Sigmanın neden iyileştirme yöntemi olarak belirlendiği, Altı Sigma çalışmalarına ve eğitimlerine nasıl başlandığı, proje konularının nasıl belirlendiği, kuruluş içinde yeşil kuşak adaylarının nasıl seçildiği anlatılarak, Altı Sigma projelerinden örnek uygulamalar aktarılacaktır. 2004 TSE "Kalite Ödülü", 2004-2007 yıllarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", 2006 yılında Ulusal Kalite Ödül Süreci finalistliği ve 2007 yılında Ulusal Kalite Başarı Ödülü alınmıştır.

Konuşmacılar :
"Kütahya Porselen ve Altı Sigma Uygulamaları"
Müzeyyen Şirin. AR-GE ve Dekorlu Üretim Alan Lideri. Kütahya Porselen

"Altı Sigma Proje Sunumu"
Tamer Özmural. Enerji Takım Lideri. Kütahya Porselen

"Altı Sigma Proje Sunumu"
Hanife Kadıoğlu. Ar-Ge Takım Lideri. Kütahya Porselen

"Altı Sigma Proje Sunumu"
Emre Doğanay. Planlama Takım Lideri. Kütahya Porselen


 

10.05.2008 Cumartesi - 15.30-17.00 - Ege Salonu

"Eti‘de TPM Uygulamaları"

Oturum Açıklaması :
Eti A.Ş.‘de TPM uygulamalarına başlama kararı, TPM‘in işletmeye entegre edilmesi, kullanılan teknikler, elde edilen faydalar aktarılacaktır. TPM Mükemmel Fabrika Ödülü ve Mükemmel TPM Uygulamalarında Süreklilik Ödülü alınmıştır.

Konuşmacılar :
"Eti‘de TPM"
Ali İhsan Yapar. Fabrika Müdürü. Eti A.Ş. Bisküvi İşletmesi

"Eti‘de TPM"
Selin Sökmen Gıcı. TPM Ofis Mühendisi. Eti A.Ş. Bisküvi İşletmesi


 

10.05.2008 Cumartesi - 15.30-17.00 - Karadeniz Salonu

"Hastanelerde Yalın Altı Sigma Uygulanır mı ?"

Oturum Açıklaması :
Servis sektörü içinde, farklı bir konuma sahip olan Özel Hastanecilikte, net bir ürün tanımı yoktur, talep dalgalanması çok geniştir, tıbbi ve idari iş akışları iç içe girer, bambaşka eğitimlerden gelen çalışanlar aynı süreç içinde birarada çalışır. Risk yönetimi ve zaman kısıtları doğrudan insan hayatı ile ilintili olduğundan kritiktir. Bu zorlayıcı planlama koşullarında, finansal başarı ise özel hastanenin varolma nedenidir. Bu koşullarda Yalın Altı Sigma verimli olarak uygulanabilir mi ?

Konuşmacılar :
"Yalın Altı Sigma İş Modelinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulanabilirliği"
Barış Turgutoğlu. İşletme Operasyonları Direktörü. Kent Hastanesi

"Poliklinik Sürecinde Örnek Uygulama Sonuçları"
Mesut Güderel. Bilgi Sistemleri Grup Yönetmeni. Kent Hastanesi

"Malzeme ve İlaç Yönetimi Sürecinde Örnek Uygulama Sonuçları"
Nazan Kumbaracı. Malzeme Yönetimi Yönetmeni. Kent Hastanesi


 

10.05.2008 Cumartesi - 15.30-17.00 - Marmara Salonu

"Değişime Fark Kat"

Oturum Açıklaması :
Yalın Altı Sigma ile Süreç İyileştirme ve İş Süreç Yönetimi, Yalın Altı Sigma Yayılımı ve Altı Sigma‘yı İş Süreç Yönetimi‘yle Entegre Etmek konuları işlenecektir.

Konuşmacılar :
"Vodafone Türkiye‘de Yalın Altı Sigma İle İş İyileştirme"
Defne Eroğul. İş İyileştirme Kıdemli Müdür. Vodafone A.Ş.

"Yalın Altı Sigma‘yı İş Süreç Yönetimi‘yle Entegere Etmek"
Esen Bermek. İş Süreç Mimarı.  Vodafone A.Ş.

"Çağrı Merkezi Örnek Proje: Ortalama Görüşme Süresi Optimizasyonu"
Burak Turan. Süreç ve İlk Kontakta Çözüm Proje Lideri. Vodafone A.Ş.