Çalıştaylar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Konferans konularıyla ilgili tekniklerin aktarıldığı uygulamalı eğitimlerdir. konferansın son günlerinde gerçekleştirilecek olan çalıştaylar, sınırlı sayıda katılımcıya, tekniklerin ve yaklaşımların, uygulamalarla desteklenerek aktarıldığı ortamlardır.

 

11.05.2008 Pazar - 09.30-13.30 - Salon 1

"Yalın İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması"
Demet Kural

Çalıştayın Amacı : ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Yönetim sistemi şartları gerekliliklerine uyum sürecinde yalın sistem yaklaşımı.

Hedef Katılımcı Profili: Üretim / Kalite/ Sistem Yöneticisi veya sorumlusu /Endüstri Mühendisleri

Çalıştay İçeriği :
ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Yönetim sistemi şartları gerekliliklerine uygun sistemlerin kurulması, dökümante edilmesi, uygulaması, denetlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması aşamalarında Yalın yaklaşım ve araçlarının süreç matriksleri, iş akışları, metot etütleri kullanılarak sürekli iyileştirme mekanizmasına entegrasyonu sunulacaktır.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem :
Power point prezentasyonu , katılımcıların soruları ve cevap sürecinde katılımcıların katkılarına açık paylaşım

 

11.05.2008 Pazar - 14.30-18.30 - Salon 2   

"Altı Sigma ve Yalın Uygulamaları‘nda Güvenilir Veri Sisteminin Önemi"
Nevzat Alpay. Eğitim Müdürü. MESS Eğitim Vakfı

Çalıştayın Amacı : Katılımcılara; altı sigma ve yalın uygulamalarında başarıyı artırmak ve hedeflenen sonuçlara ulaşmak için tüm analizlerin istatistiksel güvenilirliği sağlanmış verilere dayandırmanın önemini anlatmak, bilimsel veri sisteminin kurulmasıyla ilgili metodolojiyi tanımlamak.

Hedef Katılımcı Profili: Altı sigma ve yalın konularında çalışan tüm yönetici ve çalışanlar

Çalıştay İçeriği :

 • Altı sigma ve yalın uygulamalarında güvenilir verilerin önemi
 • Verilerin istatistiksel güvenilirlik analizlerinin yapılması
 • Hedeflerin doğru tanımlanmasında verilerin önemi
 • Bir süreç için bilimsel(istatistiksel güvenilirliği test edilmiş) veri sisteminin kurulmasında izlenecek metodoloji

Çalıştayda İzlenecek Yöntem :

 • Anlatım
 • Uygulama çalışmaları
 • Soru-cevap ve tartışma

 

11.05.2008 Pazar - 09.30-18.30 - Salon 3

"Hizmet Sektöründe Yalın Altı Sigma ve Sağlık Sektöründeki Uygulama Örneği"
Dr. Bahadır İnözü. CEO. Novaces
Dr. Burak Acar. Türkiye Temsilcisi. Novaces
Barış Turgutoğlu. İşletme Operasyonları Direktörü. Kent Hastanesi
Mesut Güderel. Bilgi Sistemleri Grup Yönetmeni. Kent Hastanesi

Çalıştayın Amacı : İlk kez üretim sektöründe ortaya çıkan Yalın ve Altı  Sigma yöntemlerinin hizmet sektörüne nasıl adapte edildigini başta Kent Hastanesi olmak üzere örneklerle anlatmak.

Hedef Katılımcı Profili: Hizmet sektöründen yöneticiler ve uygulayıcılar

Çalıştay İçeriği : Yalın Altı Sigma yönteminin evrimi ve hizmet sektöründeki uygulamalarla ilgili kısa bir tanıtımı takiben Kent Hastanesi‘nde uygulamalardan örnekler sunulacak. Daha sonra ABD hizmet sektöründeki uygulamalardan başarı örnekleri verilecek. Değişik Yalın Altı Sigma metodlarının ve araçlarının hizmet sektöründe nasıl uygulandığı konusunda bilgi verilecek ve bu konudaki son gelişmeler tartışılacak.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem : Karşılıklı interaksiyona dayalı tartışma ağırlıklı bir yöntem izlenecek.

 

11.05.2008 Pazar - 09.30-18.30 - Salon 4

"Yalın Üretim Oyunu (Synchro Game)"
M. Abdullah Ersoy. Eğitmen. Festo Eğitim ve Danışmanlık

Çalıştayın Amacı : Yalın Üretim mantığının katılımcılara kendi kurdukları üretim hattı üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi

Hedef Katılımcı Profili: Her kesim çalışan

Çalıştay İçeriği : Seminerlerin konusu olan "Yalın Üretim" mantığının katılımcılar tarafından bir senaryo dahilinde hazırlanmış olan üretim hattı üzerinde uygulanması.

"Synchro Game" uygulaması ile ara değerlendirmelerin yapılması, düzeltmeler sonrasında (SMED uygulaması) gelişimin gözlenmesi.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem : Uygulama ile ilgili kısa sunuş sonrasında Yalın Üretim uygulaması iki defa icraat edilecek, oyun arasında ve sonunda değerlendirme yapılacaktır.

 

11.05.2008 Pazar - 09.30-13.30 - Salon 5

"Kibrit Oyunu"
Beyhan Yılmazer. Uzman Kara Kuşak. Sigma Center
Barış Oğuz.  Uzman Kara Kuşak. Sigma Center

Çalıştayın Amacı : Ürünler birden fazla prosesin birlikte çalışması ile meydana gelirler ürünleri meydana getirirken oluşturduğumuz başarı proseslerin birlikte çalıştırılmasındaki başarı ile ölçülebilir bu ilişkisinin açıklanması.

Hedef Katılımcı Profili: Üretim yöneticileri

Çalıştay İçeriği : Verim ve verimlilik açıklanarak çalıştay oyununa geçilecek oyun sonunda kişilerin elde ettikleri sonuç bir sanayi üretimi için ne anlama geldiği destekleyici diğer örneklerle anlaşılması sağlanacak

Çalıştayda İzlenecek Yöntem : Bir grup çalışması şeklinde 4 katılımcının her biri bir prosesin sahibiymiş gibi rol verilerek kibrit çöpleri bir kap ve zar yardımı ile ürünler ürettirilir. Zardan gelen dalgalanmanın bu dört proses üzerindeki etkisi gözlemlenerek açıklanacaktır.

 

11.05.2008 Pazar - 09.30-18.30 - Salon 6

"Yalın Altı Sigma Simulasyonu"
Hakan Erdoğmuş. Uzman Karakuşak. Spac Mühendislik

 

11.05.2008 Pazar - 09.30-13.30 - Salon 7

"Gerçek Ortamda Hücresel Üretim Uygulamaları"
Prof. Dr. Bülent Durmuşoğlu. Yönetim Danışmanı. Cell Mühendislik

Çalıştayın Amacı : Mevcut Üretim Sistemindeki İsraf Kaynaklarını Yok Edecek Yalın Bir Sistem Tasarımını Sağlamak

Hedef Katılımcı Profili : Kesikli Üretim Yapan Sanayi Kuruluşundaki Üretim Yöneticileri

Çalıştay İçeriği : Mevcut Üretim Sistemindeki İsraf Kaynaklarını Yok Edecek Yalın Bir Sistem Tasarımını Sağlamak

Çalıştayda İzlenecek Yöntem : Çeşitli slayt, fotoğraf, video filmlerle destekli etkileşimli ve tartışmalı bir yaklaşım izlenecektir.

Katılım Bedeli : 50 YTL.

**** Katılım 30 kişi ile Sınırlıdır ****

 

11.05.2008 Pazar - 09.30-13.30 - Salon 8

"Deney Tasarımı"
Asil Özder. Altı Sigma Kara Kuşak. Matris

Çalıştayın Amacı : İki veya daha fazla girdi değişkenin ve bu değişkenlerin birbirleriyle etkileşimlerinin sonuç üzerindeki etkisinin analiz edilmesi.

Hedef Katılımcı Profili: Üniversite mezunu

Çalıştay İçeriği :

 • • Deney Tasarımı Hakkında Temel Bilgiler
 • • Deney Tasarımı Uygulaması

Çalıştayda İzlenecek Yöntem : Uygulamalı eğitim

Katılım Bedeli : 50 YTL.

**** Katılım 16 kişi ile Sınırlıdır ****