1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE HAYIR'LARIMIZLA ALANLARDA OLACAĞIZ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

Oda Yönetim kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, bir basın açıklaması yaparak tüm üyelerimizi 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde alanlara davet etti.

MMO Örgütlülüğü

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde

Hayır’larımızla Alanlarda Olacak

Bu yıl, hileli 16 Nisan halk oylamasının ardından yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları, emekçilerin haklarına yönelik saldırılara karşı kitlesel HAYIR’ların eşliğinde yapılacak. Zira emek düşmanı neoliberal politikalar bu iktidar döneminde doruğa varmış, mühendisler dâhil bütün emekçilerin aleyhine düzenlemeler yapılmıştır.

Çalışma yaşamı, esnek üretim ve güvencesiz istihdam biçimlerince belirlenmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işveren kesimi lehine düzenlemelerle amacından saptırılmış; iş güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiştir. Kadınların ev emeği ve yeni eğitim sistemi, sermayeye hizmet eder tarzda düzenlenmiştir. Mesleki eğitim konusu da sermayenin emek sömürüsü politikasının bir aracı olmuştur.

Emekçilerin istemleri bellidir. İşsiz olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla almak, yaşam/iş güvencesinin sağlanması, kıdem tazminatına dokunulmaması, iş cinayetlerinin olmaması, kiralık işçi olmamak, 8 saatlik işgününe uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil sendikal haklarının tanınmasıdır. Emekçiler insanca bir çalışma düzeni ve insanca yaşam istemekte ancak sayısız iktisadi, siyasi baskıya maruz kalmaktadırlar.

Ülkemizde laikliğin ortadan kaldırılması ile emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları da örtüşmektedir. Gericilik laikliğe her gün saldırmakta, emekçilerin ve toplumun aydınlanma kanallarını kapatmak istemektedir.

Özetle, emekçilerin sömürü ve baskı düzenine HAYIR demeleri, DUR demeleri ve insanca bir yaşam istemeleri için birçok neden bulunmaktadır. Bilinçli emekçiler haklarının ve güvencelerinin demokrasi koşullarında korunacağını ve geliştirileceğini bildikleri için şaibeli referandumdan sonra da HAYIR’ların anlamını görmekte ve sahiplenmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için bütün illerde TMMOB çatısı altında 1 Mayıs kortejlerinde yerini alacak; emekçilerin eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini paylaşacaktır.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı