KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI BİR ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINMASINI PROTESTO EDİYORUZ

×

Hata mesajı

  • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada Mahkeme'nin "Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi" kararı vermesi üzerine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN

HUKUK DIŞI BİR ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINMASINI PROTESTO EDİYORUZ

Bilindiği üzere, 12 Eylül faşizminin yaptığı ve yaklaşık 40 yıldır hiçbir hükümetin işletmediği bir düzenleme uyarınca, TMMOB ve bağlı Odalarının, bazı Bakanlıklarca “idari ve mali denetim” yoluyla hiyerarşik vesayet altına alınması girişimleri bir süredir gündemdedir.

Konu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun görevden alınması istemiyle yargıya intikal ettirilmesine dek varmıştır.

Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. maddesinde meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne ve TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm bulunmamasına karşın, iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır.

Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarında hem üyelerle hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmasına karşın, Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’na yönelik olarak, bugün bir mahkeme kararıyla hukuk dışı bir şekilde görevden alınma kararı verilmiştir. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, bu karar üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır.

Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk dışı kararı protesto ediyor ve kınıyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, Makina Mühendisleri Odası olarak Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

25.09.2017

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı