21 HAZİRAN DÜNYA GÜNEŞ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES) tarafından, temiz ve sonsuz enerji kaynağı olan güneş enerjisine dikkat çekmek amacıyla kuzey yarım kürede güneş ışığından yararlanılan en uzun gün olan 21 Haziran günü  "Dünya Güneş Günü" olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede bugün dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

20. yüzyılda bilimin ve teknolojinin gelişmesi, artan enerji gereksinimi ve çevre kirliliği sorunları karşısında bilim çevrelerinin dikkatini sonsuz ve yenilebilir enerji kaynağı olan güneşe yöneltmelerine neden olmuştur.

Sanayileşmenin ve üretimin temel girdisi olan "Enerji" aynı zamanda refahın ve uygarlığın da gelişmesini hızlandıran önemli bir kaynaktır. Ülkemizde hızlı nüfus artışına, sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi hızla artmakta konvansiyonel enerji kaynakları da gün geçtikçe aynı hızla azalmaktadır.

Bu durumda; dünyanın çevre dengesinin sürekliliğini sağlayan aynı zamanda tükenmeyen en güçlü, temiz ve çevre dostu enerji kaynağı olan "Güneş" ve "Güneş Enerjisi"  büyük önem kazanmaktadır.

 

Mühendis olarak enerji ile ilişkimizi değerlendirdiğimizde: enerjiyi gerektiği yerde kullanmak/ tüketmek, kullandığımız enerjiyi uygun cihaz ve sistem tasarımlarıyla en verimli şekilde kullanmak olup bu nedenle tüm mühendislik disiplinleri (mimari, inşaat, tesisat ve elektrik) yaptıkları çalışmalarda; enerji verimliliğini ön planda tutmak ve bir enerji kültürü yaratmak / yaşatmak gibi ulusal politika oluşturmak zorundadırlar.

Günümüz şartlarında, güneş enerjisi diğer enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğalgaz, vb.) yetersiz kaldığı durumlarda, insanlığın sürekli olarak artmakta olan enerji ihtiyacını karşılayabilecek tek enerji kaynağıdır. Bilindiği gibi 1997 Kyoto Anlaşması çerçevesinde CO2 ve sera etkisi yaratan diğer gazların emisyon oranlarının 2008- 2012 yıllarında oluşabilecek toplam emisyon oranının 1990 yılı seviyesinin en az %5 altına çekilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca AB'nin "Binaların Enerji Performansı" konusundaki 2002/91/EC sayılı direktifi 2003 yılında itibaren zorunlu olmuştur. Bu durumda binalarda enerji tüketiminin ölçülmesi ve bilinçli yönetilmesi hedefi doğrultusunda direktif 4 Ocak 2006 yılında üye ülkelerde kapsam alanındaki binalarda uygulanmaya başlanmıştır.''Bu performans 5 yıldan daha uzun olmamak kaydıyla belirli zaman dilimleriyle gözden geçirilecek ve yapı sektöründeki teknik gelişmeyi yansıtabilmek için gerekirse güncelleştirilecektir. 05 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi gazetede ''Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'' yayınlanmıştır.

Sonuç olarak.

*Verimlilik önlemleri ile enerji kullanımını azaltmak,

*İklim değişikliği ve atık gazların sera etkisini azaltmak,

*Çevreyi ve çevreyle ilgili şartları korumak/iyileştirmek,

*Enerji harcamaları ile enerjinin maliyet üzerindeki oranını azaltmak gibi bir enerji stratejisi ve politikası izlemek gereklidir.

Bu durumda sanayi de dahil olmak üzere tüm binalarda ısınma, su ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve aydınlatma gibi tesisat sistemlerinin uygulamalarında kullanılan konvansiyonel yakıt sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek ve Güneş Enerjisi daha da önem kazanacaktır.

Ülkemizde çeşitli güneş enerjisi elde etme teknikleri mevcuttur. Bunlardan bazıları ilerlemiş seviyelere ulaşmış, bazıları ise daha araştırmalarının ilk aşamalarındadır. Her birinin kullanım ve uygulamalarına bağlı olarak avantaj ve dezavantajları vardır.

Güneş enerjisi sistemlerini; Termodinamik Sistemler ve Fotovoltaik Sistemler olarak iki ana başlıkta toplayabiliriz. Termodinamik sistemlerden olan Pasif Güneş Sistemleri direkt olarak binaların ısıtılmasında, seralarda ve bitkilerin, meyvelerin kurutulmasında kullanılmaktadır. Termodinamik sistemlerden olan Aktif Güneş Sistemleri ise ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

Fotovoltaik sistemlerde ise güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek için özel maddelerden güneş pilleri yapılarak bunlar üzerine gelen güneş ışınları elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bunların maliyetleri yüksek olmasına rağmen yaygın uygulama alanları vardır. Aslında bütün Güneş enerjisi ile çalışan ısıtma ve soğutma sistemlerinin ilk yatırım maliyetinin, diğer konvansiyonel yakıt kullanılan sistemlere göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzün sürekli yükselen enerji maliyetleri dikkate alındığında Güneş Enerjisi sistemlerinin işletme maliyetinin karşılaştırılamayacak oranda düşük olduğu da bilinmektedir. Ayrıca, uygun projelendirme ve düzenlemeler ile ilk yatırım maliyetleri daha da düşürülebilir.

Isıtma ve soğutma tesisatında güneş enerjisi sistemlerinin kullanılmasının ana nedenlerinden en önemlisi, binaların ve diğer tesislerin kullandığı enerji ile ilgili maliyetlerini düşürmektir. Dünya üzerindeki gelişmiş olan ülkeler kullandıkları enerjilerini ucuza üretmenin yollarını arayıp bulmuşken, ülkemizde hala pahalı üretim modelleri ve uygulama sistemleri kullanılmaya çalışılmaktadır. Halbuki ülkemiz; coğrafi konumu nedeniyle başta Güneş Enerjisi olmak üzere birçok yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip ve diğer ülkelere göre daha şanslı konumda olan ender ülkelerden birisidir. Bu kaynaklardan en önemlisi olan Güneş, geçmişte olduğu gibi gelecekte de en temiz ve en temel enerji kaynağı olmaya devam edecektir. Fosil kaynaklı yakıt fiyatlarındaki artışlar ve artan çevre bilinci nedeniyle sıcak su elde edilmesi ile ısıtma sistemlerinde destek sağlamak amacıyla bugün artık güneş kolektörlerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır ancak yeterli değildir. Yapılacak yasal düzenlemeler ile binalarda Güneş Enerjisi sistemlerinden "Güneş Kolektörleri" nin kullanılması teşvik edilmelidir. Ayrıca yeni yapılacak binalarda mimari tasarım aşamasında binanın güneşe göre yön durumları dikkate alınarak ısı kazancı sağlanması da düşünülmelidir. 09 Ekim 2008 tarihli 27019 sayılı resmi gazetede''Binalarda ısı yalıtım yönetmeliği'' yayınlanmıştır. Güneş Enerjisinin gittikçe önem kazandığı son zamanlarda tüm yapılarda da ısıtma ve soğutma sistemlerinde güneş enerjisinin kullanılmaya başlanması teşvik edilmelidir.

Bu yılda güneşten yararlanma potansiyeli çok yüksek olan ilimizde güneş enerjisini Mersin'lilere tanıtmak üzere 21 Haziran Dünya Güneş Günü nedeniyle etkinlikler düzenlemekteyiz.

Bu yılki etkinlik programımız da Güneş Arabası Mersinli' lere tanıtılacaktır. Bu amaçla 20 Haziran 2009 Cumartesi günü saat 14.30- 15.30 arası Adnan Menderes Bulvarı Yenişehir Kampus Kavşağından hareket ederek, Hastane Caddesi- Kongre Merkezine kadar "gösteri turu" yapılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde saat 16.30 da konuşmacı olarak; IEM( Institute for Energy and Material Zürih/İsviçre) Müdürü Prof. Dr. Muhammet ELTEZ 'in '' Güneş Enerjisi Teknolojilerinin Dünyadaki Son Gelişmeleri'' ve Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayati ŞİMŞEK'in ''Türkiye'nin Enerji Görünümü'' konularını sunacakları konferansla devam edecek olan Dünya Güneş Günü Kutlamaları etkinliğimiz, saat 19.30da kokteylimizle devam edecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından yılda 300 den fazla güneşli güne sahip olan bölgemizde bu enerji kaynağına dikkat çekmek için 1997 yılından buyana çeşitli mesleki ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Şubemiz yürütücülüğünde bu yıl ulusal düzeyde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz "Güneş Enerjisi Sistemleri  Sempozyum ve Sergisi'' 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde Mersin Kültür Merkezinde ve Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilecektir.

Düzenlenecek olan bu etkinliğimize, tüm halkımızın katılımıyla katkılarını umuyor, basın mensupları, ilgi duyan sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının üyeleri ile tüm yurttaşlarımız şimdiden davetledirler.

Ve; ''Güneş bize yeter, Nükleer santrale karşı güneşine sahip çık'' diyoruz. (20.06.2009)

                                                                                                                                                                                            

                                                                                    

                                                                              TMMOB Makina Mühendisleri Odası

                                                                           Mersin Şube Yönetim Kurulu adına Bşk.

                                                                                                          Naci ERÇOLAK