15-16 Haziran Direnişinin 50. Yılını Kutluyoruz!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi, 50. yılında da Yol Göstermeye Devam Ediyor

Kazanılmış Haklarımıza ve Kıdem Tazminatına Sahip Çıkacağız!

 

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 50. Yılında, DİSK, KESK, TMMOB, TTB çağrısı ile Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri, BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bir anma etkinliği ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen açıklam şöye:

“İşçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi eylemlerinin 50. Yılını coşkuyla selamlıyoruz.

Yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendikalarını korumak için gerçekleştirdikleri bu direniş, üzerinden geçen 50 yıla rağmen ülkemizdeki emek mücadelesinin en görkemli direnişlerinden birisi olarak parlamaya devam etmektedir.

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-düşmana göstermişlerdir.

İşçilerin başlattıkları bu direniş şiddetle bastırılmak istenmesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve direnişe katılan işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine rağmen, direniş başarılı olmuş, Anayasa Mahkemesi Meclis’ten geçen değişiklikleri iptal etmiştir.

Bugün Covid19 salgınının da etkisiyle, işsizlik ve yoksulluk artmakta, hayat daha da cekilmez hal almaktadır. Siyasi iktidar, artan sorunları çözmeye uğraşmak yerine, toplum üzerinde ağır baskılar uygulamakta, emekçilerin kazanılmış haklarını da yok etmeye çalışmaktadır.

Bizler, kıdem tazminatı başta olmak üzere, tüm kazanılmış haklarımıza sahip çıkacağız, sendikal hak ve özgürlüklerimize karşı her türlü saldırı karşısında örgütlü gücümüzle daha da güçlenerek mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizler, Demokratik Haklara yönelik ağır baskı saldırı ve hukuksuzlukların son bulması için mücadele etmenin işçi sınıfının kaçınılmaz görev olduğu bilinciyle eşitlik ve demokrasi için sömürüsüz bir yaşam için emeğin türkiye'sini kurmak için mücadeleye devam edeceğiz.

Yaşasın 15-16 Haziran Şanlı direnişimiz Yaşasın örgütlü mücadelemiz
Yaşasın Birlik Mücadele Dayanışma”