29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan bir basın açıklaması yaptı. Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:

97 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetle birlikte, ülkemizi geri bırakan hilafet ve saltanat ile yarı-sömürge ekonomisi aşılmış, bağımsızlık kazanılmış; halk egemenliği, laiklik, çağdaş toplumsal yaşam, eğitim-öğretim birliği ve 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte kamu işletmeciliğine geçiş ve kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti. Ülkemiz böylece ciddi bir gelişme sürecine girmiş; bilimsel temellere dayalı mesleğimiz olan mühendislik de bu süreçte yapıcı ve kurucu bir işlev üstlenmiş, saygın bir yer edinmiş ve giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı.

Ancak kuruluşunun 97. yılında ülkemiz cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerleri ve bütün tarihsel toplumsal kazanımlardan hayli uzaklaşmıştır. Bugün sosyal hukuk devleti gerekleri ile toplumcu, demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı dinci gerici temelde açık bir mücadele yürütülmektedir. Cumhuriyet ve ulus-halk egemenliğinden ümmet, zümre, yandaş, kişi egemenliğine doğru bir kayma yaşanmıştır. Cumhuriyet karşıtlığı,  saltanat-hilafet-şeriat özlemleri, ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, baskı ve şiddet politikaları eşliğinde dile getirilmektedir. Kamu yararı ve kamu işletmeciliği tasfiye edilmiştir. Parlamenter rejim, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Geleneksel “yurtta sulh, cihanda sulh” politikası terk edilmiştir. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin mekânı olmuştur. Mühendislik bilimlerinin gerekleri terk edilmiştir. Mesleklerimiz itibarsızlaştırılmaya, meslek örgütlerimiz tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

Cumhuriyetin ilanının 97. yılını böylesi bir ortamda dirençle ve geçmişin kazanımlarını daha üst bir seviyede tesis edeceğimizin bilinciyle kutluyoruz.

Bütün olumsuzluklara karşın söz konusu tarihsel toplumsal kazanımlar Türkiye’de kök salmıştır. Bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik, kamucu kalkınma politikaları, barışçı dış politika gibi tarihsel değer ve gerekliliklerin savunusu dinmemiş ve dinmeyecektir. Odamızın TMMOB çatısı altındaki safı ve yeri de burasıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu olarak eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum yararının, ülkede bölgede dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemiyle bütün üyelerimizin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, esenlikler diliyoruz.”

 

Fikri Düşünceli

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı