BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA , YAŞASIN 1 MAYIS!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

29 Nisan 2022

DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS Bursa Bileşenleri, BAOB Ortak Toplantı Salonunda yaptıkları ortak basın açıklaması ile 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü - Bursa 1 Mayıs Mitingine çağrıda bulundular.

BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA

YAŞASIN 1 MAYIS!

DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS Bursa Bileşenleri, BAOB Ortak Toplantı Salonunda yaptıkları ortak basın açıklaması ile 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü - Bursa 1 Mayıs Mitingine çağrıda bulundular. Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs, emek ve demokrasi düşmanı politikaların ve Gezi davasında arkadaşlarımıza verilen hukuk dışı mahkumiyet kararının gölgesi altında kutlanacak. Ancak şu da bir gerçek ki, ülkemizdeki bu toplu durum, toplumsal muhalefet güçlerinin sömürü ve baskı düzenine karşı öfke ve mücadelesini büyüten tepkilere yol açmaktadır. Emek ve demokrasi güçleri 1 Mayıs alanlarını bu bilinçle dolduracaktır.

Bilindiği üzere bütün emekçiler esnek üretim, güvencesiz istihdam, hak kayıpları ve yoğun sömürü koşullarında alın teri döküyorlar. Önlenmesi mümkün iş kazaları ve iş cinayetleri can almaya devam ediyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu sermaye lehine düzenlemelerle amacından saptırılmış, iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiş, piyasa çıkarlarına göre düzenlenmiştir. Ev emeği, yeni eğitim sistemi ve mesleki eğitim konusu sermayenin yoğun emek sömürüsünün bir aracı olmuştur. İşsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyon tarihimizin en üst seviyelerindedir. Milyonlarca insan yoksulluk ve açlık sınırlarının altında ücretler alıyor. İşsizi, işçisi, çiftçisi, emeklisi ile halkımız toplumsal bunalım içindedir. Gerici iktidarın laikliği tasfiye etmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları örtüşmektedir.

Emekçilerin istemleri bellidir: Yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz, aç, yoksul olmamak, emeğin karşılığını hakkıyla almak, ücretlerin enflasyona endeksli olarak belirlenmesi, eğitim – sağlık – ulaşım – enerji - barınma gereksinimlerinin kamucu politikalarla karşılanması, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, bireysel emeklilik sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici işçi, kiralık işçi olmamak, taşeron çalışmanın yasaklanması, yasal çalışma sürelerine uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dahil örgütlenme ve sendikal hakların tanınması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması - kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına açılmaması gibi sayısız emekçi halk istemi vardır.

Açıktır ki; bu konular iktidarın sömürücü sınıfsal ve siyasal kimliğiyle, hukuk dışı yapılanma ve kararlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle 1 Mayıs alanları emekçilerin ekonomik hak talepleri yanı sıra hak hukuk adalet, demokrasi, emek ve bilim ışığında kurulacak yeni bir düzen yönündeki istemleri ve mücadele kararlılıklarıyla yankılanacaktır.

Bizler, Gezi direnişine katılan milyonların ruhuyla, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için, Bursa Kent Meydanı’nda 1 Mayıs Mitinginde buluşacağız; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini halkımızla birlikte dile getireceğiz.

Bütün Bursa halkını, 1 Mayıs alanında birlik olmaya, birlikte mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz.”