Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

“Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler” Kitabının Tanıtımı Yapıldı

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi tarafından düzenlenen “Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler” konulu panelin kitap tanıtımı gerçekleştirildi.

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik BAOB Yerleşkesinde yapıldı.

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi Kurucusu Mümin Ceyhan düzenlenen etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

“Kuşkusuz günümüzde kentimizin en önemli konularından biri ulaşım. Bursa için çeşitlilik açısından düşündüğümüzde karayolu kent içi ulaşım, karayolu şehirlerarası ulaşım, kent içi raylı sistem ulaşımı, şehirlerarası hava ulaşımı ve şehirlerarası deniz ulaşımı. Bu ulaşım kanallarını açık tutanlar kimler? Başta Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Burulaş, BBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Akademik Meslek Odaları, sivil toplum örgütleri gibi. Biz olanaklarımız doğrultusunda herkesin fikrini almaya çalıştık. Mevcut duruma geldiğimiz noktada; Bursa içinde bulunduğumuz koşullar çerçevesinde ne yapabiliriz ya da ne yapmalıyız ki Bursa’da ulaşım koşullarının iyileşmesine hizmet edebilelim. Bu soruna çare olabilecek bütün tarafların gösterdiği çaba ve çözüm önerileri ile oluşturulan “Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler” kitabı Bursa’da ulaşım sorununun çeşitli boyutlarına ışık tutacağını düşünüyorum.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli ise  “Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülen ulaştırma sistemi; ekonomik ve sosyal girdileriyle toplumu sürekli etkileyen bir yapıya sahiptir. Toplumsal yaşamda modernleşmeye paralel olarak ulaşım hareketliliği artarken, yük ve yolcu taşımacılığında toplumun ekonomik-sosyal yapısı, üretim biçimi ve ekonomik çıkarlar bu yapıyı oluşturmakta ve etkilemektedir” ifadelerini kullanarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ulaşımın amacı, insanlar ve eşyayı en kısa sürede daha ucuz ve emniyetli bir şekilde taşımaktır. Devletin temel görevi ise; ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yarattığı ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ulaşım kapasitesini yaratan, ülke ve toplum çıkarlarına uygun ulaşım sistemlerini kurmak ve koordine etmektir. Ulaştırma sistemleri ve hizmetleri, modern ekonomilerin ve toplumsal gelişmenin temel öğesidir.

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne de yansımaktadır. Kentimizin nüfus ve alan olarak büyümesine paralel olarak kent içi ulaşım talebi de hızlı bir şekilde artış göstermiş, ancak pek çok kentimizde olduğu gibi Bursa’da da artan talebe cevap verecek düzeyde ulaşım altyapısı tesis edilememiştir. Buna bir de özel araç sahipliğinin artması eklenmiş, sonucunda da otomobile dayalı bir ulaşım yapısı ortaya çıkmıştır. Sonuçta da yüksek altyapı gideri, trafik sıkışıklığı, aşırı yakıt tüketimi, gürültü ve hava kirliliği, sosyal ayrışma ve kentsel alanların verimsiz kullanımı gibi sorunlar baş göstermiştir. Bu sorunların varlığı ve giderek artma eğilimi göstermesi, gerçekleştirdiğimiz “Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler” konulu panelin kitabının çıkmasına vesile olmuştur.”

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgen ise, “Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler” kitabında, Bursa’da yaşayan herkesin sorunu haline gelen ulaşım konusunda sorunlar bilimsel açıdan ortaya koyularak kent yöneticilerine çözüm önerilerinde bulunulduğu, kentlerde var olan sorunların çalışması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için toplumun büyük bir bölümünü dışlayan, halkın denetim ve katılımına kapalı bir yerel yönetim biçiminin terk edilmesi, kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesi gerektiği vurguladı.

Özgen, “Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler kitabı, Bursa’da ulaşımın günümüze kadar olan tarihsel sürecini, ulaşım politikalarını, geleceğin ulaşım araçları ve sistemlerini, Bursa’da ulaşımın hedefleri ve beklentileri hakkında ayrıntılı bilgiler içeriyor” dedi.