DOĞALGAZ ZEHİRLENMELERİ İLE YAŞAMLARIN SOLMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

1 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da meydana gelen ve 7 üniversiteli gencin ölümüyle sonuçlanan doğalgaz yakıtlı ısıtma sisteminden kaynaklanan facianın ardından Cumartesi günü İstanbul'da patlama ayrıca iki vatandaşımızın doğalgaz kullanımına bağlı bacagazı sonucu hayatını kaybetmesi ve ardından yine Ankara'da bir vatandaşımızın daha yaşamını yitirmesi, yeni yılda doğalgaz konusunda alınması gereken önlemleri bir kez daha acı biçimde bizlere hatırlatmaktadır.

1 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da meydana gelen ve 7 üniversiteli gencin ölümüyle sonuçlanan doğalgaz yakıtlı ısıtma sisteminden kaynaklanan facianın ardından Cumartesi günü İstanbul'da patlama ayrıca iki vatandaşımızın doğalgaz kullanımına bağlı bacagazı sonucu hayatını kaybetmesi ve ardından yine Ankara'da bir vatandaşımızın daha yaşamını yitirmesi, yeni yılda doğalgaz konusunda alınması gereken önlemleri bir kez daha acı biçimde bizlere hatırlatmaktadır.

Ayrıca 2008 in son aylarında yine benzer ölümlü olayların meydana geldiğini; yine Bursa'da şiddetli lodoslarda, yüzlerce yurttaşımızın hastanelere koştuğunu biliyoruz. Öncelikle bu olayların kabul edilebilir olmadığını, ülkemize yakışmadığını vurguluyoruz. 1990'ların başında konutlarda kullanılmasına başlanan doğalgazın temiz bir yakıt olması, kurallara uyulduğunda güvenilir olması, kentlerimizdeki hava kirliliğinin azaltılması boyutu vb. öngörülerle ülke düzeyinde gerçekleştirilen projede; ne yazık ki ticari amaçlı beklentilerin ağır basması nedeniyle, teknik kuralların dahi çiğnendiği ortadadır.

Doğalgaz ithal bir yakıttır. Dolayısıyla kullanımındaki konfor yanında, maliyeti de önemlidir. Ancak maliyetleri azaltmak yönünde yapılması gerekenler yapılmamıştır. Örneğin enerjisini ithal eden bir ülke durumundaki Türkiye, bu konuda gayri ciddi politikalar uygulamıştır. Türkiye düzeyinde doğalgaz sektörü açılırken ve bu sektörde trilyonlar harcanırken, ısı yalıtımı konusunda pasif davranılmıştır. İnsanlar ekonomik ısınma değil doğalgaz tüketen müşteriler konumuna girmişlerdir. Ve bu gün insanlarımız pahalı doğalgaz faturalarından dolayı yeniden kömür sobaları kurmakta; değişik yöntemler dener hale gelmektedirler. Oysa yurttaşını düşünen bir yönetim anlayışı, onun ısınma problemini de düşünmek ve kolaylaştırmak zorundadır.

Ülkemizin bir çok konuda kaynağı mevcuttur. Birçok yerleşim yerinde jeotermal kaynaklarla ısıtmalar yapılabilir. Yine birçok yerde, bölgesel ısıtmalar yapılabilir. Yine elektrikle birçok ihtiyaç karşılanabilir. Ülkemizde her konuda bir kargaşa hüküm sürmektedir. Ne yazık ki bu konulardaki çalışmalarımızı ilgili ve yetkili kurumlar, yeterince dikkate almamaktadır. Enerji konusunda geçmişte yaptığımız ve bu yılda yapacağımız etkinliklerde bu konuları işliyoruz.

Burada olay yurttaşımızın ısınma ihtiyacından kaynaklanmıştır. Olayın tüm boyutlarıyla ele alınması gerekmektedir. Ve işin en önemli noktası da buradadır. Nerelerde hangi tür yapıların, hangi tür enerji kaynaklarının, nasıl emniyetli ve ekonomik kullanılacağı konusu, ülke düzeyinde ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Mevcut zihniyetin bu konularda sadece tüccar yaklaşımı gösterdiğini, bunu şiddetle eleştirdiğimiz belirtmek istiyoruz.

Ülkeyi yönetenler, Odamızın tüm uyarılarına rağmen, doğalgaz konusunda ülke düzeyinde gerçekleştirdiği binlerce etkinliğe karşın, gerekli önlemleri almamışlar; kendi yetkilerinde bulunan doğalgaz uygulaması konusunda gereken yenilikleri değişiklikleri yapmamışlardır. Bu zihniyet sonucunda acı olayların yaşanması kaçınılmazdır. Örnek olarak belirtmek gerekirse doğalgaz güvenliğini arttırmada ülkemizdeki bina üretiminin şekillendirilmesi çok önemlidir. Türkiye gibi büyük bir ülkede, doğalgaz kentsel dönüşümleri öngörülürken, onun altyapısı da hazırlanmalıydı. Oysa bunlar göz ardı edilmiş; imar yönetmelikleri doğalgaz kullanımına uygun şekilde geliştirilmemiştir.

Ayrıca ülkemize her türlü cihaz girmiş bunların işletim safhasındaki performansları denetlenmemiştir. Bugün milyonlarca konuta gaz satan ve para kazananlar, bu konutlardaki cihazların durumundan habersizdirler. Doğalgaz kullanıcısı olan aboneler, ayıplı bir hizmet almaktadır.  Oysa gazı satan kurumlar mutlaka yılda bir kez konutların doğalgaz tesisatını kontrol etmekle yükümlü olmalıdırlar. Ancak doğalgaz konusunda en yetkili kurum olarak bilinen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), olayların sadece arkasından gitmektedir, Odamızın pek çok konuda yaptığı çalışmaları göz ardı eden hatta yasal olarak Odamızın uygulamalarını sabote etmeye çalışan EPDK; bir türlü kamu yararına bir doğalgaz süreci oluşturmamıştır. Şirketlere avantaj ve özgürlük sağlama yöntemini seçmiştir.  Meydana gelen olaylara, başka olayların da ekleneceğini söylemek kehanet olmayacaktır. Ankara'da henüz yedi yıllık olan bir binada meydana gelen bu olay bütün gaz kurumlarını, EPDK'yı TSE'yi yerel yönetimleri ve Bakanlığı yoğun biçimde düşündürmelidir.  Makina Mühendisleri Odası olarak 1990'ların başından, yani doğalgaz kullanılmaya başladığı yıldan bu yana yaptığımız uyarılar yazılıdır, kayıtlarda mevcuttur. Bu kurumlar bu önerilere rağmen görevlerini yapmamışlardır.

Bu noktada yurttaşlarımıza dönerek şu önlemleri almalarını istiyoruz.

 • Doğalgaz tesisatları mevcut ise, bu tesisatı mutlaka yılda bir kez ve tümüyle yetkili bir mühendise kontrol ettirmeniz gerekir. Evinize kontrole gelen mühendisin mutlaka yetki belgesini isteyiniz. Gaz kurumundan ve Makina Mühendisleri Odası'ndan yetkili olduğunu saptayınız. Eğer yeni tesisat yaptırıyorsanız, aynı şekilde evinize keşfe gelenlerin ve montaj yapanların yanında, yetkili bir makina mühendisinin olup olmadığını mutlaka araştırınız.
 • Yıllardır kullandığımız ya da kullanacağımız tesisatlarda ve/veya cihazlarda zamanla mutlaka bazı sorunlar oluşabilir. Bu bakımdan cihazları aldığınız yetkili servislerin mutlaka telefonları ve adreslerini bulundurunuz. Bu servislerle iletişim kurarak bakımlarını yaptırınız.
 • Doğalgazdaki en temel güvenlik önlemi, havalandırmaların çalışır durumda olmasıdır. Doğalgaz havadan hafiftir; bu nedenle atmosfere açık havalandırmalar, en üst noktada doğalgaz kaçağı varsa bile, doğalgazı tahliye eder.  Açıkçası doğalgaz kullanılan bir ortamda havalandırmalar asla kapatılmamalıdır. Bu gerçekten hareketle doğalgaz cihazlarının hava gereksinimi nedeniyle ortam soğuduğundan, kombi gibi cihazların kapısı olan (mutfak gibi) ayrı bir hacimde montajının yapılması, oturma hacimleri ile ilişkisinin kesilmesi uygun olacaktır.  Bacalara bağlantılı olan diğer cihazlarda, cihazla baca bağlantısı konusunun dikkatle yapılması esastır.
 • Doğalgaz zehirsizdir. Ancak doğalgaz ve diğer yakıtlar ocakta yandığı zaman, bir kısmı karbon ve oksijenin birleşmesiyle karbon monoksit oluşur. Bu da çok şiddetli zehirlenmelere yol açar. Bu her türlü yakıt için geçerlidir. Baca gazları zehirlidir. Bu gazın mutlaka bacadan atmosfere verilmesi gerekir. Bacalarda yapılan çeşitli hatalar (baca iç yüzey pürüzlülüğü, baca çapı, baca yüksekliğinin yetersiz olması, baca malzemelerinin uygun olmaması, bacanın izolasyonsuz olması, baca çekişinin yetersiz olması vb.) bacalarda uygunsuzluğa neden olmaktadır.
 • Kombiler, sobalar ve gaz yakma cihazlarında kullanılan çeşitli güvenlik cihazları, doğalgazın emniyetini sağlamak için üretilmişlerdir. Ancak bunlarında emniyet sensörleri, emniyet elemanları yetkili servislerce kontrol edilmelidir.
 • Diğer bir tehlikede doğalgaz kaçağıdır. Doğalgaz birikmesi tehlikelidir. Herhangi bir kaçak olduğunda kıvılcım çıkartacak hiçbir işlem yapılmamalıdır. Hiçbir elektrikli alete dokunmadan sadece pencereleri açıp içerisi havalandırılmalıdır. Ardından dışarı çıkıp 187 doğalgaz acil servise haber verilmelidir.
 • Doğalgaza katılan sarımsak kokusu binada duyulduğunda, binada oturanlar ve gaz kurumu haberdar edilmelidir.
 • Bina yakınında, bahçemizde herhangi bir kazı işlemi yapıldığında, mutlaka bu işlemi yapanlardan gerekli izinlerinin olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Tüm yurttaşlarımızın yeni yıllarını kutlarken daha yaşanabilir, daha güvenli bir gelecek diliyoruz. 05.01.2009

Saygılarımızla

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu