Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan krizin faturasının halka kesilmesine itiraz etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli tarafından yapılan açıklamada, Düşünceli "Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!" dedi.

Yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin giderek derinleştiğini, son on beş yılın zirvesini aşan enflasyon oranlarının, ekonominin kaldıramayacağı düzeye ulaşan döviz kurları, faizler, reel sektör borçları ve işsizlik ile sorunların büyümeye devam ettiğini belirten Düşünceli, “Kamu maliyesinde daralma öngörülüyor, kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemi genişletilmeye çalışılıyor, esnek-güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılıyor, çalışanlardan alınan vergiler ve halktan alınan dolaylı vergiler artırılıyor, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidiliyor ve ücretler baskı altına alınıyor” dedi.

İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan krizin etkileri gün geçtikçe artarken, ağır fatura her zaman olduğu gibi yine emekçi kesimlere çıkarılıyor. Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten atmalar ve son on beş yılın rekorunu kıran enflasyon oranları ile hayatımız giderek zorlaşıyor” ifadelerini kullanan Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

Meslek alanlarımızda hüküm süren neoliberal politikalar neticesinde her alanda dışa bağımlılık artıyor. Yeraltı ve yerüstü varlıklarımız uluslararası sermayenin sömürüsüne açılıyor. Akıl dışı projeler ve özelleştirmeler ile kamu kaynaklarımız heba ediliyor. Enerjiden ulaşıma, kentleşmeden sanayiye, gıdadan tarıma kadar tüm alanlarda ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit eden gelişmeler yaşanıyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor. İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor.

İşsizlik tehlikesi; düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı olarak meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit oluşturuyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp ediliyor.

Kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorunla boğuşan kamu çalışanı meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında çalışmaya mecbur bırakılıyor. Özlük hakları, iş güvencesi ve ücretler sistemli bir biçimde tahrip ediliyor. OHAL KHK’ları ile darbeyle alakası olmayan muhalif kimlikli mühendis, mimar ve şehir plancıları ihraç edilerek görevinden uzaklaştırılıyor. İşsiz bırakılanların başka işlerde çalışmaları da engelleniyor. Hukuksuzluğun çeşitli yasal kılıflar altında süreklilik kazanması ile ihraç edilen meslektaşlarımız haklarını arayacak kanal bulamıyor. İhraç edilen kamu çalışanları açlığa mahkum ediliyor.

Uluslararası düzeyde, bir kamu hizmeti olan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin niteliği ve gelişmişliği ülkelerin kalkınma düzeylerinin ölçütü olarak kabul edilirken kendi ülkemizde meslek onurumuz ve mesleki itibarımız ayaklar altına alınıyor.

Bu kötü gidişata son vermenin, haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkmakla mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendisler olarak TMMOB'nin ülke genelinde krize karşı başlattığı “haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyasına Bursa’dan destek veriyoruz. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin olarak TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak bir dizi etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede ilk etkinliğimiz olan “Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler” konulu panelimizi bu akşam gerçekleştireceğiz. Panelimiz TMMOB geçmiş dönem başkanı Mehmet SOĞANCI yöneticiliğinde , Prof.Dr. Hayri KOZANOĞLU ve Öğretim Görevlisi Aslı AYDIN’nın katılımı ile gerçekleştirilecektir.”