MESLEKTE 25. ONUR YILI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

MMO 67.Yılında, Demokratik Özgür Türkiye Mücadelesine Devam Ediyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, meslekte 25. yılını dolduran üyelerine onur plaketlerinin sunulduğu Oda’nın 67. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini BAOB Oditoryumu’nda gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı. “Makina Mühendisleri Odası olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz, MMO Kuruluş Yıldönümü etkinliğimizi pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadık, bu yılda pandeminin sürmesi ve koşulların elvermemesi nedeniyle yapamayacağımızı öngörmekteyiz. Bu yıl bu etkinliğin Plaket töreni şeklinde yapılması, bununda sayımızın çok olması nedeniyle aşamalı olarak gerçekleşmesi kararını aldık. Daha görkemli bir etkinlik için pandeminin bitmesini bekleyebilirdik ama o kadar çok birbirimizi özledik, birbirimizle yüz yüze görüşmeye hasret kaldık ki bir araya gelmek, biraz sohbet etmek hepimize iyi geleceğini umarak bu töreni planladık.” ifadelerini kullanan Düşünceli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gururlandığımız bu törenimizde 120 meslektaşımıza meslekte 25’ıncı yıl onur plaketlerini sunacağız, meslektaşlarımızın heyecan ve gururunu hep birlikte paylaşacağız.

Sözlerime başlarken, Odamızın sonsuza kadar yaşamasını diler, tüm meslektaşlarımıza da sevdikleri ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum. İyi ki varsınız.

Bugün TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir yaklaşımla, bütün birikimlerini, ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmektedir.

Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, diğer yandan üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü destek çalışmaları düzenliyoruz. Bir yandan da, asli görevimiz olan Kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yapıyoruz.

Bu çerçevede dönem boyunca pandeminin etkilerine rağmen Şube olarak gerekli önlemleri alarak, çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük. Eksik kalan yüz yüze etkinliklerimiz oldu.

Odamızın/Şubemizin bugünlere gelmesinde ve bu güçlü yapıya sahip olmasında, bu güne kadar emeği geçen, Odamızın/Şubemizin her kademesinde görev alan başta Oda, Şube ve Temsilcilik Başkanlarımız olmak üzere; yönetim kurulu, denetleme ve onur kurulu üyelerimize, komisyon üyelerimize, iş yeri temsilcilerimize, aidatlarını düzenli ödeyen tüm örgütlü üyelerimize ve tabi ki Oda /Şube / Temsilcilik çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bu uzun maratonda, aramızdan ayrılmış olan, yitirdiğimiz tüm değerlerimizi de bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyet tarihinin en ağır krizinin yaşandığı günlerden geçtiğimiz bu günlerde Yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı; yüksek döviz, yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalı sürüyor. Açlık sınırı 3 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 11 bin lirayı aştı. Yüksek dış borç ve enerji fiyatlarındaki artış da Türkiye ekonomisini zorluyor.

Bu krizin nedeni uygulanan özelleştirme politikaları, üretimden uzaklaşma, sıcak paraya dayalı büyüme modelinin, üretim yerine ranta dayalı alanlara yatırım yapılması, çılgın projeler olduğunu biliyoruz. Krizi yönetemeyenler halkın önüne bir çözüm önerisi sunamıyor, sunmasını da beklemiyoruz.

Cumhuriyetin ilk yılları, erken dönemi, sonra da 1960’lar, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) öncülüğündeki planlı yıllar, çözümün ne olduğunu anlatıyor bize. 24 Ocak kararlarının alındığı 1980 sonrası ise çözümün ne olmadığını gösteriyor hepimize. Çünkü aradan geçen 41 yılda, ülkemizi tek başına veya koalisyon ortağı olarak yöneten çok sayıda partiye karşın, özünde tek bir ekonomik program çıkıyor önümüze. Serbest piyasa ekonomisi, kapitalizm, neoliberal düzen, özelleştirmeler, sosyal devletin tasfiyesi, emeğin baskılanması.

Türkiye; kamucu politikalardan uzaklaştıkça sanayi altyapısı zayıfladı. Büyük kentlere, aşırı nüfus akını oldu. İşsizlik, eşitsizlik arttı. Bölgeler ve sınıflar arasında gelir dağılımı daha da bozuldu. Devlet sanayileşmeye öncülük etmeyince, özel sektör yeterince kârlı bulmadığı yörelere yatırım yapmayınca, sorunlar daha da büyüdü, yapısal hale geldi. Ulaşımda ve yük taşımacılığında karayolları öne çıktı, bu da dışarıya bağımlılığı artırdı. Denizyolları, demiryolları üvey evlat muamelesi gördü.

Bilimsel gerçekler ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmadan, tamamıyla rant ve sömürü anlayışıyla hayata geçirilen projeler ile kıyılarımız, ormanlarımız, denizlerimiz, vadilerimiz, derelerimiz, tarım alanlarımız mahvedildi.

Kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından birisi olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesiyle kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddetin cezasızlığının önü açıldı.

Kısaca ; neyin olmayacağı görüldü. Çözümün, devletçi, halkçı, kamucu politikalar olduğu, bir kez daha anlaşıldı.

MMO 67. Yılında da;

 • Tek adam rejimine karşı demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve halk egemenliğini;

 • çevre ve halk düşmanı rant projelerine karşı doğayı ve toplumu;

 • ırkçı-gerici politikalara karşı laikliği, barışı ve kardeşliği;

 • hukuksuzluklara karşı haklarımızı;

 • sömürü düzenine karşı emeği ve alınterini;

 • ayrımcı, cinsiyetçi, dışlayıcı politikalara karşı eşitlik ve özgürlükleri

savunmaya devam edecektir.

MMO, geçmişte olduğu gibi 67. yılında da; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "yurtta barış, dünyada barış" anlayışıyla ülkemizde, bölgede ve dünyada savaşa karşı barışı, kin ve nefrete karşı kardeşliği, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya, bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye devam edec ektir.

Bizler, “Kentin sakini değil, sahibi olma” ve “Bizim sorunlarımız ülke sorunlarından ayrılamaz parçasıdır” anlayışı ile; ülke, kent ve demokrasi mücadelesinde yerimizi aldık, almaya devam edeceğiz.

Tüm saldırı ve hedef göstermelere rağmen dün olduğu gibi bugün de, kamu ve toplum yararı için çabalamaya, ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya, aklın ve bilimin ışığında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Bu amaçla tam da bu günlerde TMMOB "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" diyerek bir kampanya başlattı. Yaşanan derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik, emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkiledi. Çözüm bekleyen acil sorunlarımız şunlardır:

1. Genç mezunlarımızın en büyük sorunu olan işsizlik sorunu çözülmelidir, meslektaşlarımız diplomalı işsizlikten kurtarılmalıdır.

2. Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalı ve kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır,

3. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir,

4. SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü yeniden yürürlüğe konulmalıdır,

5. OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir,

6. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır,

7. Toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunluluk olan kamusal ve mesleki denetimler yaygınlaştırılmalı, denetimsizlik ve serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir,

8. Bireylerin kullandığı kredi ve kredi kartı borçlarının faizleri ile öğrencilerin kredi borçları silinmelidir diyor, çözüm bekliyoruz.

Bu etkinliğin düzenlenmesine emek veren herkese ve bu etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza, üyelerimize ve kıymetli eşlerine çok teşekkür ediyorum.

Son olarak pandemi döneminde kaybettiğimiz dostlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor,

Sizleri üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, tam bağımsız Türkiye özlemimizle ve yurtsever duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.”

Yaşasın TMMOB, Yaşasın MMO

Konuşmanın ardından meslekte25. yılını dolduran MMO Bursa Şube Üyelerine onur plaketleri sunuldu.