MMO Bursa Şubesi’nde “Bilirkişilik Temel Eğitimleri” Devam Ediyor

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

Sertifikalar İbrahim Mart Tarafından İmzalanmaya Başlandı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak yetkilendirilen TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde 24 saatlik ilk beş grubun eğitimleri tamamlandı. MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, eğitimi tamamlayan ilk beş grup kursiyerlerinin sertifikalarını imzalandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin düzenlediği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde 24 saatlik ilk beş grup eğitiminin tamamlandığını ve toplamda 17 adet kursun açılacağını belirten MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart,  sertifikaları imzaladığını söyledi.

Eğitime katılan kursiyerlerle bir araya gelen Mart, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için bu işi yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirildiğini belirterek, "Odamız, Temel Bilirkişilik Eğitimleri düzenleme yetkisini aldı. Bunu çok önemsiyoruz. Bilirkişilerin hazırladığı teknik raporlar, hukuki kararların verilmesinde yasal dayanak oluşturuyor. Bu yüzden raporların hazırlanma sürecinde bilim ve aklın ışığında objektif hareket edilmesi, karar vericilerin yerinde karar alabilmesi adına çok büyük önem taşımaktadır. Tüm bilirkişilerimizden bu doğrultuda teknik çalışma yapmasını bekliyoruz" dedi.

MMO Bursa Şubesi’nde verilen, genel katılıma açık olan Bilirkişilik Temel Eğitimleri, 30 Ekim 2017 ile 30 Kasım 2017 tarihleri arasında 12 adet yeni sınıf açılmış olup, kayıtlar devam etmektedir.

Mart tarafından yapılan açıklamalarda, 3 günlük teorik eğitiminde şu konular ele alınacak: “Türk yargı teşkilatı, yargısal faaliyet içinde yer alan süreler, yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler, ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar, bilirkişinin nitelikleri, bilirkişiliğe başvuru, sicil ve listeye kayıt, bilirkişinin yetkileri ve ödevleri ile etik ilkeler, bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu, bilirkişi incelemesine başvuru ve inceleme konusu, bilirkişinin görevlendirilmesi, bilirkişi incelemesinin yapılması, oy ve görüşün sunulması ve bilirkişi raporunun teslim edilmesi ve değerlendirilmesi.”

1 günlük uygulama eğitimi ile ilgili olarak ise, “Bireysel veya heyet halinde sistematik teknikleri kullanma becerilerinin geliştirmesini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetim faaliyetleri detaylı bir şekilde anlatılacak” denildi.