MMO Bursa Şubesi’nde Genel Kurul Heyecanı

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

MMO Bursa Şubesi 17. Genel Kurulu Başladı

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, Yaşasın TMMOB

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi’nin 17. Olağan Genel Kurulu başladı.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Oditoryumu’nda başlayan Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na İbrahim Mart getirildi.

Genel Kurul’un açılışında konuşan TMMOB MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, “TMMOB’a bağlı 24 Meslek Odasından biri olan MMO, bugün ülke genelinde yaygın örgütlü yapısı, 110 bini aşan üye sayısı ve 20 bini aşan Üniversitelerde örgütlü Öğrenci üye sayısı ve yaptığı yüzlerce etkinlikle, Ülkemizin en etkin meslek örgütlerinden biridir” dedi.

“Bursa Şubemiz ise, 1987 yılında İl Temsilciliği olduğundan bu yana sürdürdüğü çalışmalarla bugün, bağlı 3 İl Temsilciliği (Balıkesir, Çanakkale, Yalova), 3 İlçe temsilciliği (Bandırma, Edremit, İnegöl), MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi, 14 Şube Yönetim Kurulu Üyesi, 3 Oda Denetleme Kurulu Üyesi, 14 Endüstri-İşletme Mühendisleri Meslek Dalı (EİM-MDK) üyesi, 30 Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi, 44 çalışanı, 118 firmadaki 156 işyeri temsilcisi, 28 Uzmanlık Komisyonu'nda görev yapan 249 üyesi, 166 MMO Genel Kurul Delegesi, 15 TMMOB Delegesi, 8870 üyesi ve 642 Öğrenci üye sayısı ile Güney Marmara Bölgesinde en etkin meslek örgütlerinden biridir” ifadelerini kullanan Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bırakıyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir dönemi tümüyle sona erdi. Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter rejim kaldırılarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir rejim kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tümüyle “Cumhurbaşkanı”na bağımlı yeni bir idari yapılanma inşa edildi. Ülkenin adeta omurgası niteliğindeki bakanlıklar, genel müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelikler birer kararname ile kaldırıldı. Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk egemenliği anlayışının, rejimin istikrarını sağlayacak denge-fren mekanizmalarının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan kalkmasıyla gerçek anlamda otoriter bir rejim yaratıldı.

En büyük vaadi ekonomide büyüme ve siyasette istikrar sağlamak olan bu rejimin daha ilk aylarından itibaren ekonomide büyük bir krizin patlak vermesine neden olurken siyasette ise kamplaşmanın giderek derinleşmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında patlak veren ve etkileri hâlâ devam eden ekonomik kriz enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çevirdi. Yaşanan derin ekonomik kriz, uzun yıllardır büyük borçlar altında hayatını sürdürmek zorunda kalan geniş toplum kesimlerini derin bir çaresizliğe sürüklemiştir. Geçim sıkıntısı nedeniyle, ülke tarihimizde eşine az rastlanan aile intiharlarının yaşanması içinden geçtiğimiz krizin toplumsal boyutunu gözler önüne sermektedir.

Krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal politikalardır. Pervasızca yapılan özelleştirmelerle üretken kamu kuruluşlarımızın büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir. Ülke ekonomisi yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.

Bu politikalarla ülkemiz rantiye bataklığına sürüklenmiş, üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları almıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler geriletilip, ülke kaynakları rant dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri ile katma değeri düşük hizmetler sektörüne yönlendirilmiştir.

Yıllardır yürütülen yanlış dış politikalar ise dış politikada Türkiye’yi büyük bir yalnızlaşmaya sürüklemiştir. Bu yalnızlaşma, emperyalist güç odaklarının istikrarsızlaştırdığı Ortadoğu coğrafyasında, ülkemizi giderek daha fazla çatışmacı bir konuma doğru sürüklemektedir.

Siyasi iktidarın, dış politikadaki bu çatışmacı durumu, ülke içindeki zayıf pozisyonunun konsolidasyonu ve muhalif kesimleri susturmanın bahanesi olarak kullanmaktadır.

Geride bıraktığımız dönemde, bu rejiminin mutlak egemenliği altında, bütün medya organlarının iktidar tarafından kontrol edildiği, muhalif tüm seslerin susturulduğu, devletin tüm imkanlarının parti için seferber edildiği, başta yasama ve yargı olmak üzere demokratik siyasal rejimin tüm temel direklerinin ortadan kaldırıldığı böylesi bir ortamda son yerel seçimlerde halkın demokrasiye sahip çıkarak umudunu ve direncini sürdürmesi ülkemizin geleceğinin teminatı olmuştur.

Bu umut ve direnç, çok sevdiğimiz ülkemizin karanlık tablodan tüm demokratik kamuoyunun birlikte mücadelesi ile aydınlığa çıkacağına inancımızı dahada artırmıştır.

16. Çalışma dönemde Şube olarak, bizler, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretmeye, ülke ve kent gündemine müdahil olmaya, Kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık.

16. Dönem Yönetim Kurulu olarak geçen iki yılda da barışı, umudu, emeği, sanayileşmeyi ve bilimi temel alarak hep birlikte çaba harcadık, hep birlikte üretmeye çalıştık. Kentimizde, ülkemizde ve dünyada; insanlık ve bilim adına yaşanan birçok olumsuzluğun arasında, güzellikler için çabaladık.

Şube çalışmalarında, meslek alanında ülke, kamu ve toplum yararını savunmayı ana ilke olarak belirledik.

Şube olarak bu dönem düzenlediğimiz yüzlerce etkinlikle, meslek çıkarları, ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için somut çalışmalar yaparken, Bursa’da gerçek kent yaşamının içinde etkin şekilde var olmaya çalıştık.”

Düşünceli, 16. Çalışma Döneminde gerçekleştirdikleri çalışmaların bir kısmını şöyle sıraladı:

“İki yıllık dönem içinde;

- Mesleğimize ve Meslektaşlarımıza sahip çıkmaya çalıştık.

 • Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman yetiştirmeye yönelik toplam 274 eğitim etkinliğinde 3.101 kişiye eğitim verdik.

- “Gençlik Geleceğimiz” dedik, Genç meslektaş ve meslektaş adayları ile birlikte olduk.

 • 100’den fazla Makina ve Endüstri Mühendisliği öğrencisine MMO KEMM bünyesinde ve işletmelerde Staj yapmalarına destek ve imkân sağladık.

 • UÜ MF Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerine yönelik 4 adet “Bitirme Projesi Yarışması” düzenledik.

 • Çalışmayan üyelerimize, mühendislik donanımlarının artırılmasına yönelik, uzman meslektaşlarımız tarafından 600'den fazla yeni mezun ve çalışmayan üyelerimize yönelik 19 farklı konuda ücretsiz eğitimler düzenledik

- Kamusal / Toplumsal hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürmeye çalıştık.

 • Dönem içerisinde 1.103’3 Proje denetimi olmak üzere, değişik konularda toplam 46.429 adet kamusal denetim gerçekleştirdik.

 • Ankara’da gerçekleştirilen Kaynak ve Sanayi Kongrelerinin düzenlenmesine destek verdik.

 • TMMOB Bursa İKK sorumluluklarını üstlendik, BAOB site yönetiminde yer aldık.

 • Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Yerel Yönetimler gibi ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkileri geliştirdik.

 • 2 adet Geleneksel Gece, 6 adet Konser, 10 adet resim sergisi gerçekleştirdik.

   

 • Kentin Sakini Değil, Sahibi Olmaya Çalıştık.

 • Bursa’da kent sorunlarına ilişkin, Sanayi ve Kentleşme, Ulaşım, Hava Kirliliği, Karbonmonoksit Zehirlenmeleri konularında raporlar hazırladık, kamuoyu ile paylaştık.

Daha yaşanabilir bir Bursa için,

Kentte uygulanacak özellikle büyük projelerde,

 • Proje Demokrasisinin oluşturulması,

 • Projelerin karara bağlanması ve değerlendirilmesi için, “Akademik Kurul” oluşturulmasını önerdik/savunduk.”

Güvenli Kent, Güvenli Yaşam Projesi

“Güvenliğin teşviki ve yaralanmaların önlenmesi için sektörler arası sürdürülen işbirliği” olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen Güvenli Toplum kavramı, daha az yaralanma ve ölümlerin olduğu, toplumda yaşayanların güvenlik hissinin arttığı daha yüksek yaşam standartlarını sağlamaya yönelik bir oluşuma öncülük etmektedir” ifadelerini kullanan Düşünceli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güvenli Toplum, Güvenli Konut, Sağlıklı Yaşam, Yangın Güvenlik Denetimleri, Enerji Güvenliği, Verimliliği ve Yönetimi, Fabrikalarda Mekanik Tesisat Kontrolleri, Teleferik/Teleski/Telesiyej Denetimleri başlıklarında “Güvenli Kent, Güvenli Yaşam Projesi” oluşturulmasını hedefledik.

Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa Kentinin sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel ve ulusal kanallarda onlarca TV programına katıldık. 124 adet basın açıklaması ve basın bülteni yayınladık. Şube/temsilcilik haberlerimizin yazılı ve görsel basında yüzlerce kez yer alması ile yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik.

Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile de kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir. Bugün büyük ve güçlü bir konuma ulaşan Şubemiz, gücünü yalnızca örgütlü üyelerinin özverili çalışmalarından almaktadır.

Hep birlikte Ülkemize, Mesleğimize ve tüm değerlerimize sahip çıkmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak;

66 yıllık tarihsel birikimimizin bize yüklediği sorumlulukla, yandaş bir kuruluş haline getirilme girişimlerine karşı durmaya, aklın ve bilimin yol göstericiliğinden asla ayrılmadık, ayrılmamaya kararlıyız.

Bizler; insanları mutlu ve refah içinde yaşayan, bilimsel ve kültürel atılımlarla, çağdaş dünyada yerini alan, üreterek gelişen bağımsız bir ülkemiz olsun istiyoruz.

Tüm üyelerimizi yarın yapacağımız şube seçimlerine katılmaya çağırıyorum.

Gelin, Ülkemizin, Kentlerimizin ve Mesleğimizin sahipsiz olmadığını hep birlikte gösterelim.

Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz.

Şube Genel Kurulumuzun ve Şube Seçimlerimizin başarılı geçmesini, ülkemize, kentimize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni ufuklar getirmesini diliyorum.

Yeni çalışma döneminde görev almak için aday olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, seçilecek olan yeni Şube Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda Genel Kurulumuzda şubemizi temsil edecek olan Delegelerimizi şimdiden kutluyor, başarılar diliyorum.

Düşünceli, “Birlikte Üretme, Birlikte Yönetme anlayışı” ile tüm başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesinde ve görev süresi boyunca birlikte yol yürüdükleri, birlikte iş yaptıkları ve yollarının bir şekilde kesiştiği herkese teşekkür etti.

Tüm üyeleri yarın yapılacak şube seçimlerine katılmaya çağıran Düşünceli “Gelin, ülkemizin, kentlerimizin ve mesleğimizin sahipsiz olmadığını hep birlikte gösterelim. Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, Yaşasın TMMOB” dedi.

Düşünceli’nin konuşmasından sonra kürsüye gelen MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, 16. Dönem Çalışma Raporu’nu okudu. Tetik’in ardından söz alan Oda üyeleri görüş ve önerilerini paylaştılar.

BAOB Yerleşkesi’nde TMMOB’a bağlı birçok oda ile sivil toplum örgütleri ile bazı partilerin yöneticilerinin de konuk olduğu Genel Kurul’da 09 Şubat 2020 Pazar (yarın) günü MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu için seçim yapılacak.