ODA İŞLEYİŞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

26 Mayıs 2008

Şubemiz tarafından tüm Şube ve Temsilcilik Yöneticileri ile çalışanlarımıza yönelik olarak düzenlenen Oda İşleyişi Çalıştayı 24-25 Mayıs 2008 tarihlerinde Muğla Gökova Yücelen Otel'de gerçekleştirildi. Kurultayda teknik görevlilerimiz ve muhasebe sorumlumuz ile Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Fatih Yaşa tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Şubemiz tarafından tüm Şube ve Temsilcilik Yöneticileri ile çalışanlarımıza yönelik olarak düzenlenen Oda İşleyişi Çalıştayı 24-25 Mayıs 2008 tarihlerinde Muğla Gökova Yücelen Otel'de gerçekleştirildi. Kurultayda teknik görevlilerimiz ve muhasebe sorumlumuz ile Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Fatih Yaşa tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Hadımlı açılışta yapığı konuşmada: "Sermayenin sınırsız hareketliliğini ifade eden kapitalist küreselleşme çağında ülkemiz, enerjiden haberleşmeye, eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe kadar tüm alanlarda yapısal bir dönüşüm programına tabi tutuluyor. Uluslararası sermaye çevrelerinin talepleri doğrultusunda ve ayrıca AB ile uyum adı altında sunulan bu dönüşümden; kentlerimiz, köylerimiz, yaşam çevrelerimiz, tüm yaşamımızın yanı sıra mühendislik uygulamaları, mühendislerin sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz biçimde etkileniyor.

 

Bu durumun somut göstergesi; insan yaşamının her aşamasından sorumlu olan mühendisliğin işlevsizleştirilmesidir. Mesleki birikimlerinden yola çıkarak ülke ve toplum sorunlarına da çözüm arayan mühendislerin çalışma yaşamında; toplumun tüm kesimleri gibi, bugün önemli sorunları bulunmaktadır. İş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama bunlardan bazılarıdır. 

 Bu koşullarda varlığını sürdürmeye çalışan mühendislerin bu süreçte; daha örgütlü, daha bütünleşmiş, daha etkin ve insana seslenen, bilimsel, mesleki, kültürel girdilerle zenginleştirilmiş tavra ihtiyacı bulunuyor. Bugün ülkemizde eğitimli işsizlik oranı resmi rakamlara göre % 20'ye yakındır. Mühendislik eğitimi alanların neredeyse dörtte biri meslek dışı işlerde çalışıyor ya da işsiz. Hal böyleyken yalnızca tabela üniversiteleri kurularak, işsizler ordusuna yeni işsiz mühendislerin katılmasına yol açılmaya devam ediliyor. Ne yazık ki; içinde bulunduğumuz ekonomik-politik yönlendirme sürecinde kolaycılığa teslim olan ve "üretici" olmayan "iş bitirme-iş görme" alışkanlıkları; bilimsel, teknik ve sanatsal niteliğin yarattığı kültürel değerler üretme yerine, mevcut değerlerin de "yozlaşmasına" neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak çalışma yaşamında bir "meslek insanı" olarak var olmak giderek daha az değer görmektedir. Çoğu kez de o mesleğin gerektirdiği hizmetlerde, gerekli ve yeterli eğitimi bulunmayanlar çalıştırılabilmektedir. Hatta bu durum belli zorunluluklar dışında bir eğilim olmaya başlamaktadır. İstihdamı giderek niteliksizleştiren bu akıldışı durumun; kamu-toplum yararı ve geleceği açısından derhal durdurulması gerekmektedir. Aydınlık bir Türkiye ve aydınlık bir gelecek için; meslek örgütlerinin bir büyük sorumlulukla ve öznesine insanı koyan bir çalışma anlayışı ile meslek alanları üzerinden bu ülke için, insanımız için bıkmadan, usanmadan çalışmaları gerekiyor. Bu anlamda hepimize daha çok görev ve sorumluluk düşüyor. Bizde bu ağır sorumluluğa dair yapılacakları planlayabilmek, Oda çalışmalarımızın verimini yükseltmek, uygulamalarımızda yeknesaklık sağlamak amacıyla bu Çalıştayı düzenledik. Çalıştayda bildiri sunacak personelimize ve Çalıştaya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyor, yararlı olmasını diliyorum." Açılış konuşması sonrası Şubemiz Teknik Görevlileri İbrahim Yener Acar MİEM Eğitimleri konusunda, Burak Sücüllü Emisyon Ölçümleri ve Teknik Ölçümler (Bacagazı Analizi, Gürültü Ölçümü, Havada Asılı Partikül Ölçümü, Asitlik Ölçümü, Nem ve Sıcaklık Ölçümü, Kalınlık Ölçümü) konusunda, T. Barış Aykul Periyodik Kontroller konusunda, Gamze Erdemir Proje Mesleki Denetimleri konusunda hazırladıkları slaytları sundular. Şubemiz Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu Ümmü Sarı'da Muhasebe İşleyişi ve Diğer Hizmetler konusunda bir sunum yaptı. Çalıştay akşamında tüm yçnetici ve çalışanlarımız Muğla İl Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen Geleneksel Oda Yemeği'ne katıldılar.