SMM HİZMETLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL KURULTAYI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

 SMM Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayı 10 Şubat 2007 Cumartesi günü Şubemiz 7. Yıl Konferans Salonu'nda yapıldı.

 SMM Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayı 10 Şubat 2007 Cumartesi günü Şubemiz 7. Yıl Konferans Salonu'nda yapıldı. Kurultay Divan Başkanlığını Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet ATILGAN yaparken, Şubemiz Mekanik Tesisat Mesleki Denetim Komisyonu Başkanı Hasan Hüseyin ÖKÜNÇ, AİTM Komisyonu Başkanı Nusret YAĞCIOĞLU, Asansör Komisyonu Başkanı Ahmet Cavit ÖZ, Doğalgaz Komisyonu Yazmanı Aydın YELKOVAN divanı oluşturdular.

Oda Merkezince düzenlenecek Kurultaya Şubemizden taşınacak görüş ve önerilerin oluşturulması amacıyla düzenlenen ve Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Büro Tescil Belgesi ile çalışan üyelerimizden 164 kayıtlı delegenin katıldığı kurultayda Komisyon Başkanları çalışma alanlarında tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Komisyon başkanlarının sunuşları ardından üyelerin söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdikleri Yerel Kurultayda üzerinde ortaklaşılan aşağıdaki görüş ve önerilerin Oda Merkezince Ankara'da düzenlenecek Kurultaya taşınmasına karar verildi.

Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Denizli Yerel Kurultayı Sonuç Bildirgesi

10 Şubat 2007, Cumartesi günü 14:30'da Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 7. Yıl Konferans Salonu'nda "Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayı" yapılmıştır. Kurultayda Doğalgaz, Asansör, AİTM, Tesisat Mühendisliği SMM hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Şubemizin Doğalgaz, Asansör, AİTM, Tesisat Mühendisliği Komisyonu üyeleri ile SMM üyelerimiz söz alarak hizmet kalitesinin artırılması konusunda görüş ve önerilerini aktarmışlardır. Kurultaya 164 delege katılmıştır.
Mekanik Tesisat Proje Kontrol ve Denetimlerinin tüm Türkiye'de, 22 Kasım 2001 tarih ve 24591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği" 8. Maddesi kapsamında yürütülen Mesleki Denetim Hizmetlerindeki uygulamalar kararlılıkla sürdürülmelidir. Böylelikle hizmet kalitesi yükseltilebilecek, haksız rekabet önlenebilecek ve tüketici korunabilecektir. Ayrıca bu konudaki uygulamaların TMMOB düzeyinde standart hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara daha çok önem verilmelidir.
Mekanik Tesisat Projelerinin ücretlendirme sınıflarının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin, mimaride 3A sınıfında geçen bir projenin, bizim ücretlendirme sistemimizde 2. sınıfta geçmesi veya mimaride 4. sınıfta geçen, tüm ısıtma, havalandırma, asansör, mekanik tesisat projelerinin çizildiği bir alışveriş merkezi projesinin çoğu zaman 2.sınıftan değerlendirilmek istenmesi gibi durumlar, TMMOB bünyesinde üst düzeyde değerlendirilmeli ve bu konulara bir çözüm bulunmalıdır.
Ülkemizde Serbest Müşavir ve Mühendislik Hizmetlerinin uygulama alanları, gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Çağdaş, planlı, sağlıklı, konforlu ve güvenli kentleşme temel hedefinin yaşama geçirilmesi sürecindeki toplumsal ihtiyaçların kamu yararı esas alınarak gerçekleştirilmesi için uzmanlık alanımıza giren mekanik tesisat, AİTM, asansör, LPG, doğal gaz, enerji vb. alanlarda Odamızca başlatılan yasal mevzuat hazırlık çalışmalarının sonuçlandırılması yönündeki girişimlere tüm üyelerimizin destek vermesi gerekmektedir.
SMM hizmeti yürüten üyelerimizin mevzuat, standart ve normları yakından takip etmeleri için tüm SMM üyelerine yönelik Oda Merkezi Koordinasyonunda tamamlayıcı meslek içi eğitimler gerçekleştirilmeli, Oda tarafından ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulmalı, oluşturulan bu sistemin; eğitimlere katılma, uzmanlık belgelendirme ve vizeleme işlemlerinin de ön şartı olması sağlanmalıdır.
Makina Mühendisleri Odası tarafından, "Personel Belgelendirme Kuruluşu" ve "Meslek İçi Eğitim Merkezleri" için, içinde teknolojik uygulama laboratuarlarının teçhiz edildiği, eğitim alan kursiyerlerin konaklayabileceği tesislerinin ve eğitim salonlarının bulunduğu "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi Kampusu" yapılmalıdır. Bu eğitim kampusu vasıtası ile Türkiye'deki 60.000'i aşkın üyemizin, meslek içi eğitim ve bilgi güncellenmesi sağlanarak, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonsal yapı oluşturulup, ülke ekonomisine ve meslektaşlarımıza katkı sağlanmalıdır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki teknik personel taahhütnamesi ve anahtar teknik personel uygulamaları, mühendislerin aleyhine haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu konuda Oda'nın yasal düzenlemelere müdahil olması gerekmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde mesleki yeterlilik belgelenmesi sürecinde 1 yıl staj süresinin yetersizliği ve üyelerimizin staj yeri bulmadaki zorlukları gündeme alınmalıdır. Oda yönetmeliklerine ve ilgili yasal mevzuata, SMM bürolarının stajyer çalıştırma zorunluluğu konulması doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır.