TMMOB 63 YAŞINDA!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 63. yaşını memleketin dört bir yanında ortaklaşa gerçekleştirilen basın açıklamaları ile kutladı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kruluşunun 63. yılını tüm Türkiye'de bulunan il koordinasyon kurullarının yaptığı basın açıklamaları ile kutladı. TMMOB Denizli İKK bileşenleri 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 12:30'da Merkezefendi Kaymakamlığı önündeki Atatürk anıtına çelenk konularak başlanan törende, TMMOB Denizli İKK Sekreteri Cüneyt ZEYTİNCİ tarafından basına ve kamuoyuna bir açıklama yapıldı.

Zeytinci'nin açıklamları şu şekildedir:

TMMOB’nin Kuruluşunun 63. Yılını Kutluyoruz...

4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye çapındaki tüm mühendis ve mimarlar arasından seçilen temsilcilerin bir araya gelmesiyle ilk Genel Kurulu’nu 18-22 Ekim 1954 tarihinde gerçekleştirdi. TMMOB, o günden bu yana tam 63 yıldır Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesi olmaya devam ediyor. Bu uzun yolculuğumuzda TMMOB örgütlülüğünün gelişmesi için emek harcayan, katkı veren tüm arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

63 yıllık bir geçmişe ve mücadele birikimine dayanan TMMOB bünyesinde bugün 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. 91 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden toplam 520 bine yakın üyemizle Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biriyiz.

TMMOB, belirli mesleklere mensup olanların dahil olduğu bir “çıkar birliği” olduğu kadar, mesleki sorunların ülkede ve dünyada yaşanan sosyal-siyasal gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağına ilişkin bir “irade birliği” özelliğini de taşımaktadır. Bu ikili anlayış, TMMOB örgütlülüğünün temelini oluşturmaktadır.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir.

TMMOB ve bağlı odalarımız, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan enerjiye kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.

TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır. Bu anlayışla ülkedeki emek, barış, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler mücadelesinin en önemli bileşenlerinden biridir. TMMOB bu mücadelede gücünü sadece bağlı odalarından ve odalarının örgütlü üyelerinden almaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları, geçmişinde olduğu gibi bugün de meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan kamu davalarıyla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, gerçekleştirilen mitinglerle bilimin ve tekniğin halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır.

TMMOB kuruluşunun 63. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği, linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için" her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız”.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz.

 

TMMOB

 DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU