TMMOB Denizli Kent Sempozyumu Gerçekleştirildi.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

1-2 Mart 2019 tarihlerinde TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB DENİZLİ KENT SEMPOZYUMU düzenlendi. 

TMMOB Denizli Kent Sempozyumu “Kentine Sahip Çık” ana temasıyla 1-2 Mart 2019 tarihinde Denizli Esnaf Sarayı’nda gerçekleştirildi.

 

Sempozyum TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın Açılış konuşmalarıyla başladı.

Sempozyumda 5 oturum yapıldı. İlk oturum “Sürdürülebilir Kentler” başlığında Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda EMO Denizli Şube Enerji Komisyonu Başkanı Erim Arıcı “Sürdürülebilir Kentlerde Yenilenebilir Enerji”, Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkıner Güngör “Kentin Sürdürülebilir Gelişimi”, Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Önem “Kentte Sağlık” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci oturum “Kente Güncel Yaklaşımlar” başlığıyla gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Işıl Altınışık yaparken; TRT Yapımcı ve Yönetmeni Hüsniye Vural Okur “Mültecilere İçeriden Bakış”, Ankara Üniversitesi SBS’den Prof. Dr. Ruşen Keleş “Yerel Seçimler Yaklaşırken Türkiye’de Yerel Demokrasi”, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Özkul “Bir Jeopark Rüyası” konulu sunumlarını yaptılar.

“Büyükşehir Olmanın Etkileri ve Ulaşım” başlıklı oturumda Oturum Başkanlığını İMO Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Şevket Murat Şenel yaparken; Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Pınar Savaş Yavuzçehre “Kaybolan Denizli Kent Belleği ve Kimliği Üzerine Düşünceler”, Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı Doktora öğrencisi Cem Keysan “Büyükşehir Belediye Sisteminin Denizli Belde Belediyelerine Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Halim Ceylan “Kentsel Hareketlilik Planlarının Ulaşım Politikalarına Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doç. Dr. Neslihan Karataş, Doç. Dr. Neriman Yörür, Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, Araş. Gör. Senem Terzcan ise “Bir Stratejik ve Mekansal Planlama Stüdyo Deneyimi: Denizli Örneği” konulu sunumlarını yaptılar.

“Kent ve Çevre Sorunları” başlıklı oturumda Oturum Başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özcan yaptı.  “Denizli Kentinin Kaçınılmaz Sorunu: Kentsel Hava Kirliliği” sunumu Pamukkale Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nur Sinem Partigöç, “Denizli Kentinin Planlamaya İlişkin Sorunları” sunumu ODTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Çağatay Keskinok, “ Kent ve Ekoloji Mücadelesinin Hukuksal Boyutu” sunumu Avukat Mehmet Horuş ve “İmar Barışı ve Kentlere Etkisi” sunumu TMMOB ŞPO YK Başkanı Orhan Sarualtın tarafından yapıldı.

Beşinci ve son oturum “Kent ve Peyzaj”da Oturum Başkanlığı görevini Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Zengin üstlendi. Oturumda “Denizli’de Arazi Kullanım Çatışmaları” sunumu İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Sevgi Görmüş, “Öğrenci Gözüyle Bayramyeri Maydanından Çınar Meydanına Bir Kentsel Tasarım Örneği” sunumu Pamukkale Üniversitesi’nden Peyzaj Mimarı Harun Kılıçoğlu ve Dr. Sinem Özdede, “Kent Planlamasında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığının Rolü” sunumu Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimöarlığı Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu tarafından yapıldı.

“Kentine Sahip Çık” başlığıyla düzenlenen ve 31 Mart Yerel Mahalli İdare Seçimleri'nde aday olan belediye başkan adaylarının katıldığı forumda forum yöneticiliğini TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şb. Başkanı M. Serdar Alayont üstlendi.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve halk belediye başkanlarına kent ve çevre ile ilgili sorularını yönelttiler.