YAŞASIN 1 MAYIS

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs nedeniyle bir açıklama yaptı.

Emekçilerin Gereksinim ve Özlem Duyduğu Her Şey Sosyal Devlete, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir Düzene İşaret Ediyor

Emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı bu yıl emek düşmanı politikaların Covid-19 salgını dolayısıyla yoğunlaştığı koşullarda kutlayacağız.

Salgınına karşı izlenen politikaların başta bütün emekçiler, işsizler ve yoksullarınki olmak üzere toplumsal sorunları daha da ağırlaştırdığı bilinmektedir. Emek sömürüsü üzerine kurulu bütün kapitalist dünyada gördüğümüz üzere salgına karşı önlemler gecikmeli ve yetersiz olarak devreye girmiş ve emekçilerin geçinme, sağlık, güvenlik, güvence sorunları daha da artmıştır.

Kapitalizm daha fazla sömürü ve azami kâr sürecinin kesintisiz olarak sürmesinin peşinde iken meslektaşlarımız dâhil bütün emekçiler yoksullaşma, işsizleşme, esnek güvencesiz çalışma biçimleri ve yoğun sömürü koşullarında alın teri döküyorlar.

Diğer yandan belirtmek gerekir ki ülkemizde laikliğin tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları sermaye güçlerinin çıkarları lehinedir.

Emekçilerin gereksinim, istem ve özlemleri, emek ve bilim temeli üzerinde kurulması gereken yeni bir toplumsal düzene işaret etmektedir. İnsanca çalışmak, yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla almak, eğitim-sağlık-ulaşım-enerji-barınma gereksinimlerinin kamucu politikalarla çözülmesi, eşit işe eşit ücret, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, BES sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici-kiralık işçi olmamak, haftada 45 saatlik yasal çalışma süresine uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına açılmaması.

Covid-19 salgını nedeniyle emekçilerin diğer acil istemleri de şunlardır. Salgının gerektirdiği bütün koruyucu önlemlerin tam olarak alınması, temel gereksinimlerin devlet tarafından karşılanması, zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işlerin durdurulması, işten çıkarma ve ücretsiz izinin yasaklanması, ücretlerde kesinti yapılmaması, durdurulan işlerde çalışanlara ücret kaybına yol açmaksızın İşsizlik Fonu’ndan ödeme yapılması/ön koşulların kaldırılması, kayıtdışı çalışan emekçilere en az asgari ücret düzeyinde destek sağlanması, bütün emek-meslek örgütlerinin dile getirdiği istemlerin eksiksiz karşılanması.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, emek ve bilim öncülleri üzerinde kurulacak yeni bir toplumsal düzen için üst birliğimiz TMMOB ve DİSK, KESK TTB öncülüğünde ülkemizin her tarafında düzenlenecek bütün etkinliklerde ve bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacak merkezi mitingde kitlesel olarak yerini alacaktır. Bütün meslektaşlarımızı ve halkımızı 1 Mayıs etkinliklerinde buluşmaya davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emekçilerin uluslararası birlik mücadele ve dayanışması!

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı