PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

Periyodik Kontroller

Yaşadığımız dönem içerisinde teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarakta güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur.
Ülkemizde hali hazırda yürürlülükte bulunan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereğince işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinalarının periyodik kontrollerinin konularında uzman olan makina mühendislerince yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu bağlamda aşağıda isimleri verilen basınçlı kapların ve kaldırma-iletme makinalarının yılda en az 1 (bir) kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

 Basınçlı Kaplar:

 • Buhar Kazanları
 • Kalorifer Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Otoklav
 • Hava Tankı
 • Basınçlı Kap
 • Kara Tankeri
 • Sanayi Gaz Tankeri
 • Sanayi Gazları Depo Tankı
 • Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları

Kaldırma-İletme Makinaları:

 • Vinç
 • Caraskal
 • Forklift
 • Asansörler
 • Yük / Servis Asansörleri
 • Hidrolik Asansörler
 • Mobil Vinç
 • Platform
 • Transpalet
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Teleferikler

Nedir? Neden Önemlidir?

Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak yukarıda sınıflandırılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinaları zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe makinaların ömrü git gide tükenir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.
Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır. 
Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

Neden Yaptırılmalı?

 • İş kazalarının önüne geçmek
 • Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
 • Verimli çalışma koşullarını düzenlemek 
 • Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
 • İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
 • Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
 • Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak
 • Unutulmamalıdır ki, yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur.
 • Buda sağlıklı iş yaşamı, huzurlu çevre ve bereketli bir üretim demektir…

Nasıl Yaptırılabilir?
Şubemiz internet sitesinden temin edilecek olan başvuru formu doldurularak periyodik kontrolü yapılacak olan cihazların adedi ve teknik özellikleri aynı form üzerinde belirtilir ve şubemize faks yada elden ulaştırılır. 

Kontrolü yapılacak olan cihazlara göre hazırlanan fiyat teklifi ve kontrol sözleşmesinin firma tarafından onaylanması halinde en geç 3 gün içerisinde firmanın da uygun gördüğü bir zaman diliminde kontrol mühendislerince periyodik kontrollerin yapılması sağlanır.

İlkelerimiz ve Üstünlüklerimiz;

Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız yönetmeliklerinden aldığı yetki ile sanayiye yönelik olarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütmekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ergonomi, çevrenin korunmasına yönelik ölçüm ve testler yapmaktadır.

Odamız tüm bu çalışmalarından oluşan bilgi ve birikimi ile teknik hizmetler üretmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar, kaldırma-iletme makinelerinin periyodik kontrolleri ve gürültü, titreşim, baca gazı ölçümleri konularında akredite edilmiştir.
27.10.1999 tarih ve 4457 sayılı yasa ile kurulan TÜRKAK; muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğini belgelendirmekte ve rutin aralıklarla denetlemektedir.

Akreditasyon bazı yönetmeliklerde bağlı olarak zorunlu olmakla beraber ülkemizde gönüllülük esasına göre işlemektedir. Temelde, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun yaptığı muayene ve testlerin uluslararası geçerliliği olduğunu, testleri yapan personelin ve teçhizatın yeterli, muayene prosedürlerinin uygun olduğunu ifade eden akreditasyon, gelinen süreçte ülkemizde yayımlanan birçok yönetmelikle de zorunlu hale gelmeye başlamıştır.

Kendisini temsil ettiği konum itibarıyla topluma karşı sorumlu hisseden Makine Mühendisleri Odası, konusunda uzman olan bilinçli ve tarafsız personeli, gelişen çağı yakından takip eden, kalibrasyonu yapılmış ölçüm cihazları ile beraber kaliteli, güler yüzlü, zamanında ve hızlı hizmet anlayışıyla Periyodik Kontrol çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilgi ve İletişim İçin:

TMMOB 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR ŞUBESİ

Ekinciler Cad. Kalender Plaza No:15-16 Yenişehir/DİYARBAKIR
TEL: (+90) 412 224 64 47-114   FAKS: (+90) 412 224 58 64
e-POSTA: teknik.diyarbakir [at] mmo.org.tr