Üyelik Aidat İşlemleri

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

Sayın üyemiz, Oda'nın çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürümesi için üyelerimizin üye ödentilerini zamanında ödemesi önemlidir.

AİDATLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ 

 

 TÜM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Sayın Üyemiz,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 82. maddesine göre, Türkiye`de mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu yönetmeliğin 7. maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Oda`ya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu mühendisler ve yüksek mühendislerin Oda`ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler.

Aynı yönetmeliğin yıllık üye ödentisine ilişkin 79. maddesi gereği ise emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayan (herhangi bir kurumdan emekli olduğunu gösterir belge ile), askerlik görevini yapan (askerlik süresince), yurt dışına çıkan (yurt dışında kaldıkları sürece) ve çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapan (öğrenimleri süresince) üyelerimiz haricinde, Oda`ya kayıtlı olan tüm üyelerimiz üye aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

Odamızın kurumsal yapısı, üyelerimizin üyelik koşullarını koruması,  Oda`nın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödenmesiyle olanaklıdır.

Bildiğiniz gibi Oda Yönetim Kurulumuz 2015 yılı itibari ile geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde aidat miktarlarında artış kararı almıştır. 1 Ocak 2015`ten itibaren aylık aidatlar 10 TL olmuş, 1 Ocak 2016`dan itibaren ise 12,5 TL olarak belirlenmiştir.

Siz Değerli Üyemizin mağdur olmaması için yeni aidat tutarının yürürlük tarihi 31 Ocak 2016‘ya ertelenmiştir. Artıştan etkilenmemek için mevcut borçlarınızı Sanal Pos aracılığı ile veya Şube-Temsilcilik birimlerimizden ödeyebilirsiniz. Çalışmadığınız dönemler belgelendirdiğiniz taktirde (İlgili döneme ait SGK Hizmet Dökümü) aidat borcunuzdan düşülmektedir.

Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak açısından kredi kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir. 

Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: http://www.mmo.org.tr/aidat/

Aidat ödemeleriyle ilgili önemli bilgi (aidat ödemeleri üyenin şahsen başvurusu ile yapılır):

 1. Askerlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve Terhis Belgesi ile başvurulur. Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir.
 2. İşsizlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve SGK veya E-devlet (www.turkiye.gov.tr)‘den alınan hizmet dökümü ile başvurulur. Cari yıl ve bir önceki yıl için uygulanabilir.
 3. Yurtdışında bulunma süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğü`nden alınan yurtdışı çıkış-giriş belgesi ile başvurulur. Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir. 
 4. Emeklilik durumunun bildirilmesi: Talebi belirten dilekçe ve emekli tanıtım kartı ve SGK veya kurumdan alınan emeklilik belgesi ile başvurulur. Emekli olunan tarihten sonraki dönem için aidat borcu silinir, ileriki dönemler tahakkuk edilmez ve emeklilik tarihi öncesine dair borçlar silinmez. Emeklilik süreklilik arz etmediği takdirde (tekrar çalışılmaya başlanınca) durumun Şube‘ye bildirilmesi üyenin yükümlülüğündedir. (Emeklilik sonrasında çalışılan dönem için aidat yükümlülüğü ortadan kalkmaz.)

Üyelerimizin aidatlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir süre önce http://www.mmo.org.tr/aidat/  adresinde hizmete giren sistem üzerinden, 3 Ekim 2013 tarihinden itibaren kredi kartı ile aidat ödeme işlemi de yapılabilmektedir. Tüm bankaların kredi kartlarının kullanılabildiği sistem üzerinden ayrıca Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası kredi kartları ile taksitlendirme yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemeler OBYS‘ye (Oda Bilgi yönetim Sistemi) işlenmektedir.

Sayın üyemiz,

Aidat ödemelerinizde sizlere kolaylık sağlamak amacıyla İş Bankası Maximum, Akbank Axess, Garanti Bankası Bonus ve Yapı Kredi Bankası World kartlarınıza uygulanabilecek en yüksek taksit sayısı 9‘a çıkarılmıştır. Uygun kartı bulunmayan üyelerimiz peşin ödeme ve internetten ödeme seçeneklerini kullanabilirler. Aşağıda ödemelerle ilgili detaylı bilgiler sizlerle paylaşılmıştır.

AİDAT

2016 yılı için geçerli olan yıllık üye ödentisi aylık 12,50 TL‘den yıllık 150,00 TL‘dir.

Yıllık üye ödentileri,

- Şube Muhasebe Birimi‘nden nakit veya banka kartı aracılığıyla,

- İş Bankası Kızılay Şubesi‘ne Şube hesabına internet bankacılığı aracılığıyla,

İş Bankası Yenişehir Şubesi Şube Kodu: 4218 Hesap No: 5993921 (IBAN: TR 85 0006 4000 00 14 2185 9939 21)

Açıklamada ad, soyad ve oda sicil numarası belirtilmeli, ‘Aidat Ödemesi‘ ibaresi konulmalıdır.

DAYANAK

15 Mart 2002 tarihli 24696 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği"nin üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 82. Maddesi ile üyelerin üyelik koşullarını korumak zorunda olduğu belirtilmiş, bu kapsamda üyelere tahakkuk ettirilen yıllık üye ödentisi 79. Maddede tanımlanmıştır.

"Yıllık Üye Ödentisi

Madde 79 - Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisans üstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır..."

"Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 82 - Üyelerin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik:RG-5/11/2010-27750) Türkiyede mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar..."

DÜZENLEME/DÜZELTME

 • Tüm düzenleme/düzeltme işlemleri, üyenin şahsen başrusu ile yapılır. İşlem süreleri düzenleme çeşidine göre farklılık gösterebilir.

1. Askerlik süresinin aidat borcundan düşülmesi;

 • Talebi belirten dilekçe ve Terhis Belgesi ile başvurulur.
 • Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir.

2. İşsizlik süresinin aidat borcundan düşülmesi;

 • Talebi belirten dilekçe ve SGK veya E-devlet (www.turkiye.gov.tr)‘den alınan hizmet dökümü ile başvurulur.
 • Cari yıl ve bir önceki yıl için uygulanabilir.

3. Yurtdışında bulunma süresinin aidat borcundan düşülmesi;

 • Talebi belirten dilekçe ve pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan yurtdışı çıkış-giriş belgesiile başvurulur.
 • Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir.

4. Emeklilik durumunun bildirilmesi;

 • Talebi belirten dilekçe ve emekli tanıtım kartı ve SGK veya kurumdan alınan emeklilik belgesi ile başvurulur.
 • Emekli olunan tarihten sonraki dönem için aidat borcu silinir, ileriki dönemler tahakkuk edilmez
 • Emeklilik tarihi öncesine dair borçlar silinmez.
 • Emeklilik süreklilik arzetmediği takdirde (tekrar çalışılmaya başlanınca) durumun Şube‘ye bildirilmesi üyenin yükümlülüğündedir.
 • Emeklilik sonrasında çalışılan dönem için aidat yükümlülüğü ortadan kalkmaz.