ADLİ TRAFİK KAZALARI BİLİRKİŞİLİK KURSU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Eğitimin Amacı

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda trafik kazaları bilirkişiliği yapacak uzman kişilerin tanımlanmasını, güncel mevzuata ve uygulamaya dayalı pratik bilgiler verilmesini sağlamaktır. 

Eğitimin İçeriği

1. Bilirkişilik Kavramları, Bilirkişiliğin Mevzuattaki Yeri 
  1.1. Genel 
- Bilirkişinin tanımı
- Teknik bilirkişinin tanımı
- Bilirkişinin haiz olacağı nitelikler
- Bilirkişinin yetkileri
- Bilirkişinin yükümlülükleri
- Etik ilkeler
- Bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu
- Bilirkişi incelemesi
- Bilirkişi incelemesinin yapılması
  1.2. Kavramların Tarifi
   1.2.1. Karayolları Trafik Kazası  
   1.2.2. Kamuya Açık Karayolu Trafiği 
            1.2.3. Trafik Kazalarının Sınıflandırılması;
           1.2.3.1. Maddi hasarlı Trafik Kazası; Hurda araç Tanımı, Pert Total Tanımı
       1.2.3.2. Taksir, Bilinçli Taksir, Kasıt Tanımları
1.2.4. Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmenliği
1.2.5. Çarpma ve Çarpışma Tipleri
  1.3. Frenleme
     1.3.1. Aracın Frenlenerek Durdurulma Olayının Şematik Olarak Akışı ve fonksiyonunun elde edilmesi
  1.4. Hidrolik Fren Sistemlerinde Otomatik Blokaj Önleyici (ABV) Donanımlar  
     1.4.1. ABV Donanımlarının Yapı Elemanları, Çalışma Şekli ve Tanınması
     1.4.2. ABV ve Frenleme Esnasında Lastiğin Yoldaki Fren İzleri            
     1.4.3. ABV ile Donatılmış Aracın Fren İzlerin Karakteristikleri    
     1.4.4. İzlerin Aranması ve Emniyet Altına Alınması, Fonksiyon Kontrolü
  1.5. Kontrol Cihazları ve Uzman Bulgularının Listelenmesi              
  1.6 Hava Yastığı Donanımı, Çalışma Prensibi ve Açılma Şartları
 
2. Trafik Kazası Sonrası Tespit Edilen İzler ve Bunların Yorumu  
 2.1. Genel Bilgiler             
 2.2. Yol üzerindeki izler             
    2.2.1. Seyir İzleri   
    2.2.2. Walk İzleri            
    2.2.3. Fren İzleri                              
    2.2.4. Blokaj İz
    2.2.5. Baskı İzleri       
    2.2.6. Kazıma izleri      
    2.2.7. Savrulma İzleri
    2.2.8. Tırmalama İzleri
 2.3. Araçların Aydınlatma Durumlarının Rekonstrüksiyon Olanakları
    2.3.1. Ampullerin Yapısı
    2.3.2. Araçların Aydınlatma Durumunun Tespiti için Teorik Temel Esaslar
    2.3.3. Delillerin Geniş Çerçevede ve Daha Dikkatli Emniyete Alınmasıyla Yorum Hatalarının Azaltılması
 
3. Trafik Kazasının Tespiti  (Kayıtlarının tutulması)
  3.1.  Kaza Mahallinde Grafiksel Dokümantasyon 
      3.1.1. Fren ve Blokaj İzleri 
      3.1.2. Fren ve Blokaj İzlerinin Birbirinden Ayrı Olarak Çizilmesi
      3.1.3. Eğri Yayı Şeklinde Devam Eden Fren veya Blokaj İzleri
      3.1.4. Kazıma İzlerinin Ölçümü                
      3.1.5. Özel Kaza İzlerinin Dokümantasyonu
      3.1.6. Yaya Kazalarında Özel Problemler
 3.2. Materyal İzlerinin Emniyete Alınması     
    3.2.1. Lastik Sürtünmesi İzi 
    3.2.2. Oto Boyası İzleri
    3.2.3. Cam İzleri 
    3.2.4. Bir Araç Kaportasının Alt veya İç Kısmına ait Pislik veya Kirler 
    3.2.5. Lifler ve Saç Kılları
    3.2.6. Kan ve Doku İzleri
3.3. Kaza Tespiti  (Kaydı) Sırasında Foto – Teknik Yöntemlerin Kullanılması
   3.3.1. Kaza Yeri Genel Görüntü Fotoğrafları
   3.3.2. Detay Fotoğrafları
   3.3.3. Araç Hasarlarının Fotoğraflanması
   3.3.4. Üstten Fotoğraflama
   3.3.5. Amatör Resimden Ölçüm Yapılması
   3.3.6. Kaza Mahallinde Fotoğraf Çekme Tekniği 
       3.3.6.1. Kaza Tespiti Başlangıcındaki Fotoğraflar 
       3.3.6.2. Kaza Tespiti Sonunda Çekilen Fotoğraflar 
 
4.  Hızın Geriye Doğru Hesaplanması
  4.1. Fren ve Blokaj İzleri 
      4.1.1. Fren Eşik Süresi tS  
      4.1.2. Frenleme İvmesi a 
      4.1.3. Frenleme İvmesi Büyüklüğüne Yol Yüzeyinin Tesiri
      4.1.4. Lastik Tipi ve Profil Derinliğinin Ulaşılabilir Frenleme İvmesi Büyüklüğüne Tesiri
      4.1.5. Frenleme İvmesinin (a) Saptanması Amacıyla Fren Denemelerinin Yapılması
      4.1.6. Motosikletlerde Frenleme İvmeleri
      4.1.7. Tam Frenleme Mesafesi  
      4.1.8. Kesintisiz Devam Eden Fren veya Blokaj İzlerinden Hızın Geriye Doğru Hesaplanması 
      4.1.9. Kesintili Fren İzlerinden Hızın geriye Doğru Hesaplanması
      4.1.10. İki Tekerlekli Araç (Bisiklet veya Motosiklet) Sürücüsünün Savrulma Mesafesinden Çarpışan Araçların Hızlarının Hesabı 
      4.1.11. Viraj Sınır Hızları 
 
5. Trafik Kazalarında Çarpışma Yerinin Tespiti 
  5.1. Aracın Fren veya Savrulma İzlerinde Süreksizlik
  5.2. Dolaylı Çarpışma İzleri
  5.3. Çarpışma Esnasında Araçtan Yola Dökülen Pisliklerin İzleri  
  5.4. Cam ve Boya Parçalarının Yol Üzerindeki Döküntüleri 
  5.5. Araçların Kaza Sonrası Bıraktığı İzlerden Geriye Doğru Gidilmesi
  5.6. Bir Çarpışma Sonrası Bir Aracın Yola Bıraktığı İzlerin Başlangıcı  
  5.7. Çarpışma Sonrası Araçların Son Pozisyonları veya Araçların Ağırlık Merkezlerinin Yeri   
  5.8. Şapka, Baston, vs. gibi Cisimlerin Son Konumları 
  5.9. Yayanın Son Konumu
  5.10. Otomobilde Oluşan Hasarları Boyutu
  5.11. Yayaların Yaralanma Derecesi            
 
6. Trafik Kazasından Kaçınabilirlik Gözlemleri
  6.1. Genel 
  6.2. Kazadan Kaçınabilirlik Kavramları 
     6.2.1. Reaksiyon Noktasının Belirlenmesi
     6.2.2. Hesaplama Örneği
        6.2.2.1. Otomobil / Yaya Çarpışması 
               6.2.2.1.1. Çarpışma Hızı vA            
               6.2.2.1.2. Frenleme Öncesi Araç Hızı v              
               6.2.2.1.3. Reaksiyon Noktasının Belirlenmesi
                6.2.2.1.4. Reaksiyonun Tam Zamanında Olup Olmadığının Cevabı 

Katılımda Aranacak Şartlar

 - Oda Üyesi Olmak

 - 1 adet fotoğraf

 - Geçerli Oda kimliği fotokopisi

 - Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge

 

 

Sınav ve Belgelendirme

 Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Ücretlendirme:

Seminer Ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)
Belge Ücreti: