ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

İletişim

Eğitimin Amacı

Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) ve Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) kapsamında asansör sistemlerinin periyodik kontrolünde görev alacak Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendislerinin Belgelendirilmesi

Eğitimin İçeriği

Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Tüzük ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar)

Mevzuat Eğitimi (Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı vb.)

Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi)

Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)                                         

Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.)

Temel Hidrolik Eğitimi

Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi

Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

Katılımda Aranacak Şartlar

TMMOB MMO veya EMO Üyesi, Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Olmak

 

Üye Ödenti Borcu Olmamak

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

 

Sınav ve Belgelendirme

 Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70`tir. Başarılı olanlara Oda tarafından Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Yazılı Sınav Başarı Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

 

 BELGELENDİRME

·         Yazılı sınavdan başarılı olan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenlenir.

·         Yazılı sınav neticesinde başarı sağlayamayan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına eğitime katılım sağlamadan 18 ay içerisinde bir kez daha yazılı sınava girme hakkı verilir.

·         Yazılı Sınav Başarı Belgesinin geçerlilik süresi 18 aydır. Bu süre zarfında Muayene Elemanı Başarı Belgesini almak için belirlenmiş olan şartların sağlanamadığı durumlarda, başvuru sahibi tüm haklarını kaybeder. Başvuru sahibi, belgelendirme sürecini yeniden başlatabilmek için ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlar.

·         Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının, yazılı sınav sonrası Muayene Elemanı Başarı Belgesine geçiş sağlayabilmek amacıyla uygulamalı sınava girmesi zorunludur.

·         Yazılı sınavda başarı sağlayan muayene elemanının veya muayene elemanı adayının Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde uygulamalı sınava girme hakkı saklı kalır.

·         Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının uygulamalı sınava katılım sağlayabilmesi için, Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenleme tarihinden önce veya sonra en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını kanıtlayan belgeleri sunması gerekir.

·         Kanıt olarak sunulan bu belgelerde asansörlerin kimlik numarası, asansörlerin periyodik kontrol tarihleri ve A tipi muayene kuruluşun onaylı yazısı yer almalıdır.

·         Uygulamalı sınav neticesinde başarılı olan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına Muayene Elemanı Başarı Belgesi düzenlenir.

·         Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının yapılan uygulama sınavında başarılı olamaması durumunda söz konusu belgelendirme için yeniden başvuru yapması gerekir.

·         Muayene Elemanı Başarı Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

GÖZETİM

·         Belge düzenleme tarihi itibarıyla ikinci yılın sonunda gözetim faaliyeti gerçekleştirilir.

·         Belgeli muayene elemanının, belge düzenleme tarihi itibarıyla gözetim tarihine kadar geçen süre içerisinde en az 60 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını ispatlaması gerekir.

·         Yeterli sayıda periyodik kontrole katılım sağladığını ispatlayamayan muayene elemanının belgesi 60 işgünü süre ile askıya alınır. Bu süre sonunda da söz konusu katılımın ispatlanamaması durumunda belge geri çekilir.

 

BELGE YENİLEME

·         Belge sahibi muayene elemanı belge yenileme başvurusunu, belge en son geçerlilik tarihinden 3 ay önce yapmak zorundadır.

·         Muayene Elemanı Başarı Belgesi süresinin bitiminden önce yeniden belgelendirme şartlarını karşılayarak yeniden belgelendirme geçişini sağlayamayan muayene elemanı tüm haklarını kaybeder. Bu durumda başvuru sahibi yeniden ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlamak zorundadır. 

·         Belge yenileme amacıyla başvuru yapan Muayene Elemanı Başarı Belgesine sahip muayene elemanı, belgelendirme şartlarında değişiklik olmaması durumunda asgari 2 günlük (Mevzuat ve standart eğitimi), belgelendirme şartlarında değişiklik olması durumunda ise söz konusu değişikliğin içeriğine bağlı olarak 2 ilâ 4 gün arasında planlanan belge yenileme eğitimine katılır.

·         Belge yenileme başvurusunda 5 yıllık geçerli belge süresi içerisinde muayene elemanı olarak yapmış olduğu 100 adet asansör periyodik kontrolüne ilişkin kanıtları sunması gerekir.

·         Belge yenileme başvurusunda ilgili mevzuatta ve/veya standartlarda herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda sadece yazılı sınav uygulanır.

 Belgeli muayene elemanının, 5 yıl içerisinde en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını ispatlaması ve yazılı sınavdan da başarılı olması durumunda sahip olduğu Muayene Elemanı Başarı Belgesinin geçerlilik süresi yenilenir.

 

Ücretlendirme:

Seminer Ücreti: Kurs: 800 TL Uygulamalı Sınav: 650 TL
Belge Ücreti: 100 TL

Yaklaşan Eğitimler

Tarih: 15 Aralık 2020 Salı
Etkinliğe 331 gün kaldı.
Tarih: 07 Temmuz 2020 Salı
Etkinliğe 170 gün kaldı.
Tarih: 06 Ekim 2020 Salı
Etkinliğe 261 gün kaldı.
Tarih: 16 Haziran 2020 Salı
Etkinliğe 149 gün kaldı.
Tarih: 18 Ağustos 2020 Salı
Etkinliğe 212 gün kaldı.
Tarih: 13 Ekim 2020 Salı
Etkinliğe 268 gün kaldı.