ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Eğitimin Amacı

Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek  A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) ve Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) kapsamında asansör sistemlerinin periyodik kontrolünde görev alacak Mühendislerin belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi

Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar)

Mevzuat Eğitimi (Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve

Tebliğ, ilgili imar mevzuatı vb.)

Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik

Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi)

Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)

Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.)

Temel Hidrolik Eğitimi

Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi

Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Katılımda Aranacak Şartlar

Oda Üyesi Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Olmak

MMO Üyeleri için:

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

Üye Ödenti Borcu Olmamak

EMO Üyeleri için:

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

Üye Ödenti Borcu Olmamak

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Oda Kimlik Belgesi

1 Adet Fotoğraf

Sınav ve Belgelendirme

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70›dir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Yazılı sınavdan başarılı olan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenlenir.

Yazılı Sınav Başarı Belgesinin geçerlilik süresi 18 aydır.

Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının, yazılı sınav sonrası Muayene Elemanı Başarı Belgesine geçiş sağlayabilmek amacıyla uygulamalı sınava girmesi zorunludur. Yazılı sınavda başarı sağlayan muayene elemanının veya muayene elemanı adayının Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde uygulamalı sınava girme hakkı saklı kalır. Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının uygulamalı sınava katılım sağlayabilmesi için, Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenleme tarihinden önce veya sonra en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını kanıtlayan belgeleri sunması gerekir.

Uygulamalı sınav neticesinde başarılı olan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına Muayene Elemanı Başarı Belgesi düzenlenir.

Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının yapılan uygulama sınavında başarılı olamaması durumunda söz konusu belgelendirme için yeniden başvuru yapması gerekir.

Muayene Elemanı Başarı Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Ücretlendirme:

Seminer Ücreti: Kurs: 800 TL Uygulamalı Sınav: 650 TL
Belge Ücreti: 100 TL