ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Eğitimin Amacı

 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında binalarda ve endüstriyel işletmelerde enerji yöneticiliği yapacakların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce düzenlenecek merkezi sınavlara katılabilmesi için gerekli olan eğitimi almalarını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

Teorik Eğitim

Genel

Enerji Verimliliği ve Çevre

Enerji Yönetimi

Isı-Mekanik

Elektrik

Uygulamalı Eğitim (Uygulamalı eğitimler belirtilen çerçevede eğitim ünitelerine

ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında çalıştırılabilen laboratuvar

ortamında verilir)

Enerji Verimliliği ve Çevre

Enerji Yönetimi

Isı-Mekanik

Elektrik

Katılımda Aranacak Şartlar

 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin

Artırılmasına Dair Yönetmeliğinin 11. Maddesi 1. Fıkrası ve 18 Eylül 2012 tarih ve

28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma

Faaliyetleri Hakkında Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince "Enerji yöneticisi

eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik

veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler

kabul edilir."

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum

ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler

kabul edilir)

Tebliğ ekindeki Bilgi Formu 

Sınav ve Belgelendirme

 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan "Enerji Kaynaklarının

ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde

her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ETKB merkezi tarafından sınav düzenlenir. Sınav

başvuru bilgileri ile sınav tarihleri ETKB web sayfasından duyurulur

Ücretlendirme:

Seminer Ücreti: 2470 TL
Belge Ücreti:

Yaklaşan Eğitimler

Tarih: 13 Nisan 2020 Pazartesi
Etkinliğe 52 gün kaldı.
Tarih: 11 Mayıs 2020 Pazartesi
Etkinliğe 80 gün kaldı.
Tarih: 22 Haziran 2020 Pazartesi
Etkinliğe 122 gün kaldı.
Tarih: 19 Ekim 2020 Pazartesi
Etkinliğe 241 gün kaldı.
Tarih: 09 Kasım 2020 Pazartesi
Etkinliğe 262 gün kaldı.
Tarih: 30 Kasım 2020 Pazartesi
Etkinliğe 283 gün kaldı.