STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

İletişim

Sınav Yeri
ESKİŞEHİR

Eğitimin Amacı

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

İlgili Mevzuat

Strateji, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kavramları

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Paydaş, SWOT, Kuruluş İçi ve Dış Çevre Analizleri

Misyon, Vizyon, Temel Değer, Amaç, Hedef ve Strateji

Performans Programı Hazırlama Rehberi

Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi

Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi

Bütçeleme ve Kaynak Tahsisi İlişkisi

Stratejik Kontrol Yaklaşımları

Uygulama Sonuçlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Faaliyet Raporları

Katılımda Aranacak Şartlar

Oda Üyesi Endüstri ve İşletme Mühendisleri

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

Üye Ödenti Borcu Olmamak

Sınav ve Belgelendirme

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Ücretlendirme:

Seminer Ücreti: 600 TL
Belge Ücreti: 100 TL

Yaklaşan Eğitimler

Tarih: 28 Aralık 2020 Pazartesi
Etkinliğe 142 gün kaldı.