4. KADIN ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Eskişehir’de Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen  çalıştay  23 Eylül 2017  tarihinde gerçekleştirildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir şubesinin ev sahipliğini yaptığı kadın çalıştayında sorun ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştay hakkında İKK Kadın çalışma grubu adına bir açıklamada bulunan Zeliha Aziret, İstanbul’da gerçekleştirilen kadın kurultayında alınan kararlar hakkında bilgi vererek, “Biz TMMOB’li kadınlar olarak, toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refahı, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni Türkiye mücadelesini kadın erke omuz, omuza sürdürmeye kararlıyız” dedi.

İlk TMMOB Kadın Kurultayı 21-22 Kasım 2007 tarihinde İstanbul’da yapıldığını anımsatan Zeliha Aziret şunları söyledi:“Sonuç bildirgesinde özetle; beşte birini oluşturan kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale getirmek. TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin çalışmalara nitelik ve nicelik olarak daha etkin katılabilmelerini sağlamak, mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirerek ifade edebilecekleri mekanizmaları oluşturabilmek. Gerek örgütsel gerek toplumsal gelişmede potansiyel kadın enerjisini harekete geçirmek, yönetim kurullarında ve diğer kurullarda kadın temsiliyetini artırabilmek. Kadın komisyonlarının yaygınlaştırılmasında etkin olabilmek. Diğer kadın ve emek örgütleri, üniversiteler ve ayrımcılık karşıtı platformlarla iletişim ve dayanışma içinde olmak. Çalışma hayatı içinde kadın mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin uygulanması için mücadele etmek “ olduğu kararlaştırılmıştır. Gerek TMMOB içerisinde gerekse toplumsal hayatta kadınların; yönetsel noktalarda yeterinde yer almaması ya da alamaması; tüm ülke için kayıptır. Maalesef son yıllarda kadın hakları kazanımları bakımından ülke olarak gerilere gitmekteyiz. Bunu önlemek amacıyla eskisinden daha çok çaba sarf etmeliyiz."