ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR PROJE YARIŞMASI VI SONUÇLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışmasının altıncısı bu yıl Jüri Kurulu’nun 18 Mayıs 2017 tarihinde Şubemiz Eğitim ve Kültür Merkezi’nde  yarışmaya katılan ekiplerin  proje sunuşlarını değerlendirmesiyle sonuçlandırıldı. Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışmasına katılan 5 projenin değerlendirmesini Bülent ATAK, Bekir ÖZKIR ve M. Elçin ŞENAYDIN’ dan oluşan juri kurulu yaptı.

Jüri Kurulu yarışmalara katılan projeleri; Projenin Yenilikçilik Derecesi, Ulusal ve/veya Ekonomiye Sağlayacağı Katkının Önemi, Raporun Yeterliliği, Sunumun Yeterliliği, Projenin Hayata Geçirilebilmesi kriterlerini göz önüne alarak değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlarına göre "Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışması"`nda dereceye giren proje ekibi üyeleri mezun olduktan sonra 6 ay süre içerisinde Meslek İçi Eğitim Merkezimizin eğitimlerinden bir tanesine ücretsiz katılıma hakkı kazandı.

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

SİPARİŞLERİ EN KARLI VE GECİKMESİZ ŞEKİLDE SIRALAMK İÇİN TAVLAMA BENZETİMİ VE ÇÖZÜCÜ TEMELLİ BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

Önerilen KDS geliştirilirken öncelikle bir veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri tabanındaki veriler, karar destek sistemi aracılığıyla işletmenin hâlihazırda kullandığı veri tabanından kolaylıkla çekilebilecek ve gerektiğinde güncellenebilecektir. KDS`nin sipariş takip ve stok takip sayfalarına verilerin aktarımı otomatik yapılmaktadır. Ardından emniyet stoku miktarı göz önünde bulundurularak "üret/stoktan karşıla" kararını verecek olan ara yüz oluşturulmuştur. Belirlenen gün içerisinde karı en büyükleyecek ve işlerin toplam gecikmesini en küçükleyecek sipariş sırasının belirlenmesi için ise sıra bağımlı tek makine çizelgeleme modeli kullanılmıştır. Bu modelin çözümü için tavlama benzetimi, sıralama kuralları ve Excel Çözücü eklentisi kullanılmıştır. Son olarak gerçekleştirilen tüm çalışmalar birleştirilerek kapsamlı ve bütünleşik bir karar destek sistemi oluşturulmuştur. Önerilen KDS, problemin üç sıralama kuralı, tavlama benzetimi ve Excel Çözücü ile tek ve iki amaçlı olarak çözülmesi ile elde edilmiş olan farklı sıralama alternatiflerini Gantt Şeması üzerinde karar vericiye sunabilmektedir. İşletmenin kullandığı çizelgeler, önerilen KDS`nin ürettiği çizelgeler ile karşılaştırılmış ve önerilen yaklaşımın başarısı ortaya konmuştur.

İşletmelerin hızlı ve doğru kararlar verebilmesi, günümüz koşullarında artık çok daha önemlidir. Firmaların alacakları yanlış kararlar, çok ciddi maliyetlerin ortaya çıkması ile sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmada, siparişe dayalı kauçuk üretimi yapan ISIDEM işletmesinde sipariş üretim sırasının belirlenmesinde karar vericinin hızlı ve doğru karar verebilmesini sağlamak amacıyla bir Karar Destek Sistemi (KDS) geliştirilmiştir. Geliştirilen KDS, sipariş sırasının belirlenmesi aşamasında, siparişlerin toplam gecikmesini en azaindirmek ve kısa zaman içerisinde karı en büyüklemek amaçlarına sahip bir matematiksel model kullanmaktadır. Modelin çözümünde sıralama kuralları ve tavlama benzetimi çözüm yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Önerilen KDS, standart veri girişinin yapıldığı, emniyet stokuna göre "üret/stoktan karşıla" kararının verildiği ve üretilecek siparişlerin üretim sıralarının, sıra bağımlı tek makine çizelgeleme problemi çözülerek üretildiği ve İngilizce ile Türkçe dil seçeneklerine sahip ara yüz ekranlarına sahiptir.

PROJE EKİBİ

Proje Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Tuğba SARAÇ

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Proje Danışmanı Ayhan GÖKBAĞ

ISIDEM -Genel Direktör

Berk BULUT

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

İKİNCİLİK  ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLAN DURUMLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN YÖNTEM VE ESNEK HAVA KANALI ÜRETEN BİR FABRİKADA UYGULANMASI

Duruş(postür); vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacak üyelerinin boşluktaki durumu, hizalanması olarak tanımlanmaktadır. Çalışma duruşu ise vücudun, başın, gövdenin, kol ve
bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine göre hizalanması şeklinde tanımlanabilir. Çalışma duruşu ise; vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine göre hizalanması şeklinde tanımlanabilir.

Çalışma duruşlarının analizi literatürde kabul görmüş bazı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin konuya hakim olmayan kişilerce anlaşılması ve
uygulanması güç olabilmektedir. Ayrıca bu programlar her probleme uygun olabilecek şekilde tasarlanmadığından yetersiz kalmaktadır. Nitekim bu çalışmanın analiz aşamasında kullanılan OWAS Programı, tekrarlı hareketleri dikkate almadığından gerçekçi sonuçlar verememiştir. Bu sorunu gidermek adına mevcut programların işleyişleri araştırılıp, sıklık değerlerini de çarpan olarak alan Frequency Based Posture Analysis Programme (FBPAP) geliştirilmiştir. Bu programın çıktılarına bakıldığında hem daha gerçekçi hem de çalışanlar üzerinde yapılan anket ile tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.

PROJE EKİBİ

Proje Danışmanı :  Doç. Dr. Berna ULUTAŞ

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Tuğba GÖMEÇOĞLU

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Gözde AKBULUT

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

MONTAJ HATTI DENGELEME VE BİR OTOMOTV SEKTÖRÜNDE UYGULAMASI

Montaj hattı bir ürünün üretilebilmesi için birbirine bağlı istasyonlardan oluşan, her istasyonda ürünü oluşturacak görevlerin sıralandığı sistemlerdir. Malzemeler hattan belirli bir hızla akıtılır. Montaj hatlarında üretim planlama sırasında iş istasyonlarında işlem sürelerinin dengelenmesi problemi ortaya çıkar. Buradaki amaç tek parça akışının sağlanması, hattın verimliliğinin arttırılması, istasyonlar arasındaki beklemelerin azaltılması istasyonların sürelerinin eşitlenmesidir. Dengeleme problemlerinde öncelik ilişkileri göz önüne alınarak her iş bir istasyona atanmalı ve iş yükü, çevrim süresini aşmamalıdır. Bu problemlerde ya çevrim süresi ya da istasyon sayısı azaltılmaya çalışılır. Tek bir ürünün üretimi için tasarlanan hatlara tek modelli hatlar denir. Burada çevrim süresinin hesaplanması, istasyon sayısının belirlenmesi, istasyon sürelerinin dengelenmesi problemi mevcuttur.

Montaj hattı dengeleme problemleri sezgisel yöntemlerle, matematiksel modellerle, genetik algoritmayla, dal sınır algoritmalarıyla çözülebilir. Bir otomotiv fabrikasında belirlenen hatta ele alınan problemde matematiksel model ile optimum istasyon sayısı hesaplanmış, En Büyük Aday Yöntemi, Takt Time Yöntemi ve Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ile hat dengelemesi yapılmıştır. Bu yöntemler içerisinde Takt Time Yöntemi ile en iyi sonuca varıldığına karar verilmiş ve bu yöntem tercih edilmiştir.

PROJE EKİBİ

Proje Danışmanı :  Doç. Dr. Şafak KIRIŞ

Dumlupınar Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Kübra AKAR

Dumlupınar Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Fatma NUHOĞLU

Dumlupınar Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi