İŞYERLERİNDE BİRİNCİ ÖNCELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE VERİLMELİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız R. Erhan Kutlu, günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir sorun olarak göze çarptığını, hızlı teknolojik gelişmelerin bir yandan insanın refah düzeyini artırırken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Özellikle sanayileşmenin ve üretim süreçleri ile birlikte, yoğun makineleşme ve üretin sürecine giren yüzlerce kimyasal maddenin yol açtığı meslek hastalıkları ve iş kazalarının yoğun bir şekilde artmaya devam ettiğini kaydedin Kutlu, " İşyerlerinde birinci öncelik iş sağlığı ve güvenliğine verilmeli" dedi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız R. Erhan Kutlu‘nun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapmış olduğu basın açıklaması yazının devamındadır.

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refah düzeyini artırırken, öte yandan  insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle  sanayileşmenin  ve üretim süreçleri ile birlikte, yoğun makineleşme ve üretim sürecine giren  yüzlerce  kimyasal maddenin yol açtığı meslek hastalıkları ve iş kazaları yoğun bir şekilde artmaya devam etmektedir.

Üretim sürecine giren her yeni madde, makina, araç ve gereç insan ve çevre sağlığı ve güvenliği için tehdit  oluşturmaktadır. Bir bakıma yükselen refahın faturası, insanlığa, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesi olarak geri dönmektedir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları sonuçları itibariyle çekilen acı ve sıkıntıların yanı sıra işçi, işveren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri vardır.

İş sağlığı ve güvenliği bütün çalışanlarla beraber tüm yaşamı ilgilendiren  en önemli unsurlarından biridir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerini gösteren en önemli unsurlardan biridir. Ülkemizde 4-10 Mayıs tarihlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta nedeni ile MMO olarak konunun önemini kamuoyuna sunarak gerekli tedbir ve önlemlerin alınması için yetkilileri bir kez daha uyarmayı görev biliyoruz.

2007 yılı ve 2008 yılının ilk ayları ülkemizde iş kazalarının yoğun olarak konuşulduğu bir dönem olmuştur. İstanbul Davutpaşa‘da bir iş merkezinde çıkan yangın ve patlama ile Tuzla tersanelerindeki ölümler ülkemizdeki İş sağlığı ve güvenliği politikalarının ne durumda olduğunu bize göstermiştir.

4857 sayılı İş Yasası tamamen işverenlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaşmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bir yasa haline getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler uluslar arası sözleşme, standart ve normlar dikkate alınarak yenilenmeli ve hayata geçirilmelidir. İşçi, işveren, ilgili meslek örgütleri ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile işbirliği, koordinasyon ve danışma hizmetlerinin sağlanarak, iş mevzuatı, ekseni insan olan çağdaş bir yapıya kavuşturularak yeniden düzenlenmelidir.

Başta KOBİ‘ler olmak üzere 50 den az işçi çalıştıran iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulması yasalarla güvence altına alınmalı,

  • Tüm iş yerlerini ve çalışanları kapsamalı,
  • Kurulların eğitilmiş ve yetkilendirilmiş uzman kişilerden oluşmalı,
  • Taraflar eşit sayıda temsil edilmeli, tavsiye değil yaptırım gücüne sahip kurullar haline getirilmeli,
  • İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, çalışanlar ile işverenler arasında bu duyarlılığın ve bilincin oluşması, geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

 

Ülkemiz için önemli bir sorun olan meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesinde mühendislik bilgilerinin çok büyük önemi vardır. İşyerlerinde işçi sayısına, işyerinin niteliğine göre TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odası tarafından konusunda mesleki yeterliliği belgelendirilmiş mühendis veya daha fazla mühendisler görev yapmalıdır.

Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı hep beraber paylaşmak dileği ile, 
Her güzel şeyin insan için olması gerektiğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatmayı görev biliyoruz.

R. Erhan KUTLU

MMO Eskişehir Şube Başkanı