MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİNİNİ 63. KURULUŞ YILI PLAKET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 63’üncü Kuruluş Yılı Plaket Töreni 03 Kasım 2017 tarihinde  The Garden  Davet Salonun’da 40. ve 25’inci yılını tamamlayan  üyeler plaket ile ödüllendirildi. 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Ünal’ın konuşmasıyla başlayan gecede ikinci konuşmacı olarak MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener  konuştu.

Etkinlikte konuşan Oda Başkanı Hakan Ünal şunları aktardı:        

“63. yıl dönümünü kutladığımız örgütümüz on yıllardır. Dünyanın evrensel değerlerini tamamlayan, doğa ile ve ülke demokrasisi ile cumhuriyet ile halktan yana tutumunu kararlı ve inatçı tavrı ile yıllardır savunmuştur. Örgütümüzün 63. yıl dönümünü kutlarken bir yandan da siz değerli üyelerimizin yıllardır emek verdiği bu ülkede, iki anlamlı geceyi bir arada kutlamaktayız. 63 yıl dünya tarihinde bilim ve teknolojinin, biz mühendislerin içinde bulunduğu doğayı, insanları geliştirmek için doğadan haktan yana değil, ancak ülkelerin ve belli sınıfların hegemonyasını güçlendirmek için kullandıkları bir dönemdeyiz. Bunun yanında mesleğimizi, bilimi ve teknolojiyi halktan yana kullanmak ve tavır almak için büyük bir çaba içerisinde. Biz bu mücadeleyi sürdürürken, geçen 25 – 40 ve 50 yıl boyunca aslında bizlerinde savunduğu emeğiyle halkın ve bu ülkenin geleceği için bir şeyler üretmeye çalıştınız. Hep birlikte, bilimi, sanayiyi ve demokrasiyi bu ülkede kalıcı bir hale getirmeye çalıştık. Yıllardır bunu söyleyip savunuyoruz. Bu yolda bizlerle birlikte çaba gösteren, bizlerle birlikte duran ve bu ülkeye bir şeyler katmak için elinden gelen her şeyi yapan sizler gibi emekten ve halktan yana, Demokrasiden, Cumhuriyet’ten yana olan siz değerli meslektaşlarımla bu kutsal görevi yapmak ve bu gün bu güzel geceyi yaşamak büyük bir onur.

Burada bulunmak içinde nadir içinde bulunabileceğimiz, çok önemli bir topluluk ve seçkin bir topluluktur. Mesleğimizin bu halkın yararına kullanılmasında emeği geçtiği için özellikle çok gurur duyulacak bir tablodur. Bizlere bu anlamda destekleyen her meslektaşımıza ve onların yıllarca yanlarında duran değerli ailelerine bu güzel gecede mutlu bir vakit geçirmelerini ve daha nice 25- 40 ve 50 yıl boyunca ülkeye, halka hizmet etmelerini umuyorum.”

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener’in  Konuşma metni ;

Sayın Büyüklerim,                      

Eskişehir  Şubemizin Değerli Yöneticileri,

Değerli Meslektaşlarım,

64. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 107 bindir. Öğrenci üye sayımız da 23 bine ulaşmıştır.

Türkiye genelinde 18 Şubemiz, 98 İl-İlçe Temsilciliğimiz, 7 Mesleki Denetim Büromuz, 1.500’ü aşan işyeri temsilciliğimiz, 116 noktada aynı anda 3.150 üyemize hizmet veren Meslek İçi Eğitim Merkezlerimiz, 9 ayrı uygulamalı eğitim merkezimiz, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 823 çalışanımız; ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış ve üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir.  

Odamızın ulaştığı düzey, örgütlü üyelerimizin katkıları ile üyelerimizin meslek alanlarındaki çalışmalarının Oda çalışmaları ile kaynaştırılmasına dayanmaktadır.

Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz.

Odamız mevcut gücünü ve mesleki-sosyal birliğini, içinde bulunduğumuz güç dönemde üyelerinin katkılarıyla korumak ve geliştirmek durumundadır. Mühendisliğin, bilimin, tekniğin bağımsız yolunda, kamu, toplum ve meslektaş çıkarlarını esas alarak, ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımızı bundan sonra da yerine getirmek durumundayız.  

Sayın Büyüklerim, Değerli Meslektaşlarım,

Odalarımızın kamu tüzel kişiliği yapısı, meslek uygulama-hizmet alanlarımız, mesleki denetim yetkilerimiz ve genel olarak mühendislik, bugün birçok güçlükle karşı karşıyadır.

Zira meslek uygulama-hizmet alanlarımız daraltılmakta, mesleki denetim yetkilerimiz sınırlanmakta, üyeler ile Odalarımız arasındaki ilişkiyi koparmaya yönelik düzenlemeler yapılmakta, TMMOB ve Odalarımızın kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu olma özelliği yok edilmek ve Bakanlık bürokrasilerinin hiyerarşik vesayeti altına alınmak istenmektedir. Odalarımız ve TMMOB, Anayasaya ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, birinci dereceden sorumlu olduğumuz kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır.

Bilimsel mesleğimiz olan mühendislik; ülkemizin içine girdiği sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, mühendislik eğitimindeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin etkileri ile yüz yüzedir.

Mühendisliğin değersizleştirilmesi öyle bir noktaya gelmiştir ki, ücretli çalışan üyelerimize yönelik önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır yapılan mühendis, mimar, şehir plancısı asgari ücret belirlemesine dair protokol, işveren/sermaye kesimi lehine feshedilmiştir.

Kısaca değindiğimiz bu değişiklikler, meslek alanlarımızı piyasa-rant çıkarları eksenli yozlaştırmaya ve meslek örgütlerini işlevsizleştirmeye yöneliktir; kamuyu, toplumu ve çevreyi ilgilendiren birçok yönü bulunmaktadır. 

İşte bütün bu nedenlerden ötürü örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı koruma ve genişletme mücadelesi vermek ve geleceğe taşımak, hepimizin birincil görevidir.

Sayın Meslektaşlarım,

Cumhuriyetin 94. yılında mühendislikle birlikte ülkemiz ve halkımız da birçok güçlükle karşı karşıyadır. Bildiğimiz üzere Cumhuriyet, laiklik, demokrasi değerleri aşındırılmaktadır. Sanayi, tarım, çalışma yaşamı ve genel toplumsal durum oldukça sorunludur. Toplumsal muhalefet üzerinde baskılar ve antidemokratik uygulamalar söz konusudur.  İçinde yer aldığımız bölge, emperyalizm tarafından yıkıcı savaşlara, etnik ve mezhepçi parçalanmalara, halklar düşmanlığa yönlendirilmektedir.

Sanayisizleşmeye, özelleştirmelere, plansızlığa, fason üretim ve taşeron çalışmaya, iş cinayetlerine, kamu idari yapısındaki liberal, otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek isterim.  

Sayın Meslektaşlarım,

Bugün burada, emeğin, mesleğin, geçmişin ve deneyimin takdir edilip hep birlikte onurlandırıldığı geleneksel plaket töreni dolayısıyla buluştuk. Aranızda, geride bıraktığımız 63 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl,  50. yıl ödülünü alacaklar var. Bütün ağabeylerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, sizleri var gücümüzle alkışlıyoruz.  

Bu anlamlı gece dolayısıyla, daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.

Konuşmalardan sonra meslekte 25 ve 40 yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi. 

ESKİŞEHİR 40.YIL PLAKETİ ALACAK ÜYELERİMİZ

NO

SİCİLNO

ADI SOYADI

1

13641

MAHMUT KOCAKÖSE

2

13741

FUAT AKSOYLU

3

13745

LÜTFİ DURAL

4

13782

AHMET BURUL

5

13820

MUHARREM BİNGÜL

6

13891

MEHMET ZEKİ ADER

7

14058

ÜNAL GÜLLER

8

14066

AHMET DADAK

9

14204

RECEP ALTINIŞIK

10

14503

ALİ İHSAN KARAMANLI

11

14515

YAVUZ BERKİL

12

14583

VEYSEL İDRİS ÜLKÜSAYAR

13

14660

CEMALEDDİN PEKTAŞ

14

14663

MEHMET ESER

15

15007

MÜSEVVER TUNCA

16

15015

İSMAİL URGANCI

17

15080

MUSTAFA CAN

18

15152

HASAN KÖSE

19

15173

MEHMET ORHAN ÖZEN

20

15346

CENAP ÇORAL

21

15434

RIZA ERHAN KUTLU

22

15678

SABAHATTİN TEKİN

23

16087

MESUT TÖRKAN

24

18801

RAHİM OVACI

25

23522

MUAMMER ÖREN

26

42747

MÜNİR ÜSTÜNDAĞ

     

ESKİŞEHİR 25.YIL PLAKETİ ALACAK ÜYELERİMİZ

NO

SİCİLNO

ADI SOYADI

1

37681

FİKRET KAMİL ÇORBACI

2

37784

ÜMİT KARAGÖL

3

37906

RECEP BEYOĞLU

4

37979

MUSTAFA KUYUCU

5

38052

NİHAL UĞURLUBİLEK

6

38340

MEHMET TOLGA YILMAZ

7

38445

HAKAN AKAY

8

39345

GÜROL KANAY

9

39346

ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU

10

39946

SEZAİ BİRGİ

11

40415

ÜMİT ER

12

40645

ERKAN BURSALI

13

41549

HALİM SERT

14

41928

ÖZLEM IŞIKCI

15

43384

OKTAY PEHLEVAN

16

43661

NİHAL KARA

17

44207

DENİZ ÖZKARA

18

45058

ALİ DİNÇ

19

46842

HAKAN ÖZKARA

20

67950

MUZAFFER BİROL

21

85770

SEBAHATTİN TAYFUN KILIÇ

22

108159

FATİH ÇERÇİ

 

Ayrıca gecenin hazırlanmasında katkısı olan Arıkan Kriko Ve Mak. San. Tic. A.Ş. firması adına Ahmet Arıkan’a da teşekkür plaketi takdim edildi. Gece daha sonra verilen yemekle devam etti.