MESLEĞE HOŞGELDİN KOKTEYLİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Ülkemizin değerli üniversitelerinden biri olan Osmangazi Üniversitesi gibi bir okuldan mezun olarak aramıza katıldığınız için hepinizi kutluyorum.

Ülkemizin değerli üniversitelerinden biri olan Osmangazi Üniversitesi gibi bir okuldan mezun olarak aramıza katıldığınız için hepinizi kutluyorum. Üniversiteye girmenin bile çok zor olduğu bir dönemde, eğitimi zor olan, birçok kişinin girmek istediği, mühendislik gibi önemli bir mesleğin mensubu olarak sizleri aramızda görmek ve sizin gibi seçkin genç meslektaşlarımızla beraber olmaktan çok mutlu olduğumuzu gurur duyduğumuzu Yönetim Kurulumuz adına öncelikle belirtmek isterim. Birazdan Odamızın kuruluşunun 50.yılı nedeni ile hazırlamış olduğumuz bir sunuş olacak, burada Odamız sizlere tanıtılmaya çalışılacaktır. Ben onun için Odamızla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Biraz önce belirttiğim gibi zor bir teknik eğitimi başarı ile tamamladınız, sizlere emek veren başta aileleriniz olmak üzere değerli hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Artık yaşamınızın bir bölümünü kapatarak diğer bir bölümüne çalışma yaşamına geçiyorsunuz. Yaşam özellikle çalışma yaşamı kolay değil, ancak siz mühendis oluyorsunuz, mühendisler yaşamı kolaylaştıran meslek mensuplarıdır onun için bu işin üstesinden geleceğinize, yaşamınıza, topluluğumuza ve bizlere güzellikler katacağınıza öncelikle emin olmalısınız. MMO olarak bizde bugün sizlerin yanınızda olduğumuzu, her konuda sizlere destek olacağımızı bildirmek için buradayız. Günümüzde uluslar arası ekonomik yarışın en önemli girdisi bildiğiniz gibi teknolojidir. Ülkelerin gelişmesinde teknoloji çok önemlidir. Doğal olarak teknolojinin gelişmesinde de mühendis o kadar önemlidir. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak, iyileştirmek, refah düzeylerini artırmak için uğraş veren biz Mühendisler bilimle toplum arasında bir köprüyüz. Mühendislik mesleği, ülke ekonomisini ve insan yaşamını doğrudan etkileyen bir meslektir. Planlamada, projelendirmede, üretimde, denetimde, bakım ve onarımda, yönetimde, araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinde, tüketimde kısacası yaşamın her alanında vardır. Bu nedenle toplumun dönüşümlerinde biz mühendislerin önemli rolleri bulunur. Bu da bize mühendislik konuları yanı sıra, insan ve toplumu daha iyi anlayıp, sorgulayan, toplum sorunlarına daha rasyonel çözümler üretme görevini de yüklemektedir. Bilimi, teknoloji ve toplum ilişkilerini çok iyi kavramak, kavratmak, bilim ve teknolojiyi toplum yararına en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimizi düşünmek bunun yollarını açmak ve bulmak zorundayız. Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan üretim toplumu, teknolojik gelişme ve hızlı nüfus artışıyla birlikte bugün büyük ölçüde tüketim toplumuna dönüşmüştür. Bu değişim toplum gereksinimlerini de beraberinde değiştirmiştir. Toplumun mühendislik hizmetlerine duyduğu gereksinimleri artırmış, mühendisler topluma sunduğu hizmetler hem sayıca hem de çeşit olarak artmıştır. Ancak burada üzüntü ile söylemek istediğim şudur ki, dünyada mühendislik hizmetlerinin artması ile mühendislerin önemi yükselirken bizde maalesef bu görülmemekte, ülkemizde bunun olumsuz neticesi görülmektedir. Ülkemizdeki işletmelerin büyük bölümünü oluşturan 200.000�i aşkın küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında hala mühendis istihdam geleneği oluşturamamış, ucuz emeğe dayalı, araştırma ve yenileştirme yapmayan, eski verimsiz teknolojileri kullanarak üretim yapmaya devam ediliyor, kamu küçülmeye çalışıyor, yapılan işler yeterince denetlenmiyor kısacası bu başı bozuk sistemde fatura ve bunların acısını hep beraber çekiyoruz. Durum böyle iken Meslektaşlarımız iş bulmakta zorlanıyor, iş bulunlar ise yoksulluk ücretleri ile çalışmak zorunda kalıyorlar. Günümüzde toplumların refah seviyesinin yükseltilmesi için artık sanayileşme çabaları yeterli gelmiyor, küresel rekabeti yakalayabilmeniz için yüksek teknolojiyi uygulamanız, verimliliği artırmanız, haksız rekabeti ortadan kaldırmanız, güvenilir ve kaliteli üretim yapmanız gerekiyor. Mühendis çalıştırmayan kuruluşlar bu zor rekabet koşullarına nasıl dayanacak, üretimini verimliliği nasıl artıracak araştırma geliştirmesini nasıl yapacak, denetim işlerini kimler yapacak anlamak mümkün değil, biz mühendisler bu işleri yapmak için eğitiliyoruz ve bu çalışma alanlarında çalışmak istiyoruz. Ancak engelleniyoruz, bizim yetki ve sorumluluğumuzdaki yapacağımız bu işlerin büyük kısmı ehil olamayan kişilere yaptırılıyor. Sonra binlerce iş kazası, binlerce trafik kazası, asansör kazası, baca gazı zehirlenmesi v.b. olaylar yetirdiğimiz insanlar, kaybettiğimiz milyarlarca dolar para bunları ben söylemiyorum, bunların devletimizin resmi istatistikleri söylüyor. Meslektaşlarımızın büyük kısmı durum böyle olunca ya meslek dışı işlere, ya da yurt dışına gitmeye yönleniyor. Değerli arkadaşlarım Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi bizlere büyük görevler düşmektedir. Değişimin öncüsü olan biz mühendisler öncelikle ait olma duygusu ile beraber hareket etmemiz, sorunlara duyarlı olmamız, kendimizi iyi yetiştirmemiz, ekip halinde diğer meslek disiplinleri ile çalışma kabiliyetimizi artırmamız, bilimsel düşünceyi yaşam felsefesi olarak görmemiz, demokratik, paylaşımcı, uzlaşmacı, özgüvene ve etik değerlere sahip kamusal bir birey olduğumuzun farkında olarak ve eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu bilerek, başta uzmanlık alanlarımız olmak üzere yerel ve evrensel gelişmeleri izlemeli, tepki göstermeli, katkı koymalı, insanlığa, topluma karşı görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Değerli arkadaşlar Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan, sorgulayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçirme anlayışı içerisinde çalışmalarını yürüten TMMOB ve Odamız MMO ile birlikte gelin bu çalışmaları, beraber yapalım, mühendislik anlayışımızı toplumumuza önderlik ederek, her şeyin insan için olduğu, iyi, güzel, yaşanabilir bir kent, yaşanabilir bir ülke ve yaşanabilir dünyayı hep beraber oluşturalım.

R.ERHAN KUTLU

MMO ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANI