ODAMIZIN 65. KURULUŞ YILI GELENEKSEL GECESİ KUTLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

 

Odamızın 65. Kuruluş Yılı geleneksel gecesi 07 Aralık 2019 tarihinde The Garden ‘da düzenlendi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Organize Sanayi Bölgesi Müdrülüğü Başkanı Nadir Küpeli , bölüm başkanları ve öğretim üyelerinin, MMO denetleme ve onur kuruları, şubemiz ve temsilciliklerimizin yöneticilerin katıldığı gecenin açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu başkanımız Atila Tomsuk ve MMO Odası Yönetim Kurulu Saymanımız yaptı.

 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk’un Konuşması ;

Sayın meslektaşlarım ve sayın misafirler geleneksel oda gecemize hoşgeldiniz

Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunları ile birebir aynı olduğu düşüncesi ile Makina Mühendisleri Odası olarak ülkemizin her sorunu için çözüm önerileri üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün dediği gibi “Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür”. Maalesef iktidarlar mali konularda bırakın tam bağımsızlığı daha fazla Ülkemizi dış devletlere bağımlı hale getirmişlerdir. Özellikle Ülkemizin milli fabrikaları satılarak üretim modelinden rant ekonomisine geçmişlerdir. Ülkemizin kağıt fabrikaları, şeker fabrikaları satılarak Ülkemiz ithalatçı pozisyonuna geçmiştir. Bunlarla da yetinilmeyerek son dönemde de sıra askeri fabrikalara gelmiştir. 14 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sakarya’ da ki tank palet fabrikası, 27 askeri fabrika ve 3 askeri tesisin işletmesi Asfat A.Ş.’ ye devredildi. Asfat A.Ş. de tank palet fabrikasını bedelsiz 25 yıllığına işletme hakkını yabancı bir devlet ortaklı bir firmaya devretti. Türk ulusunun vergileriyle yaptığı askeri fabrikası maalesef bedelsiz şekilde özelleştirilmiştir. Üstelik bu devirler bununla kalmayacak ve yenileri gelecektir. Dünyada kendi askeri fabrikasını dış güçlere devreden başka bir örnek yoktur. İktidarın bu hatasından derhal vazgeçmesi gerekmektedir yoksa ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Rant ekonomisinden dolayı Ülkemizde yeni fabrikalar yapılamamaktadır. Üstelik mevcut fabrikalarda ekonomik krizden dolayı üretimlerini düşürmektedir. Bu da meslektaşlarımızın işsiz kalmasına veya daha düşük ücretlerle sosyal güvencesiz çalışmasına yol açmaktadır. Meslektaşlarımız için bu problem her sene azalacağına giderek artarak daha dayanılmaz hal almaya başlamıştır. Meslektaşlarımızın işsizlik oranı özellikle yeni mezun meslektaşlarımızda korkunç boyutlara ulaşmıştır. TÜİK’ in verilerine göre genç işsizlik % 25 iken genç meslektaşlarımızda işsizlik %40’ ı geçmiştir.

Ülkemizin bu krizleri aşmasının tek modeli dışa bağımlı ekonomiden kurtulmak ve sanayisinde üretimi artırmaktan geçiyor. Yani TMMOB’ un dediği gibi “Tam Bağımsız Türkiye” modeli bu işin çözümüdür.

İktidara buradan tekrar seslenmek istiyorum TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun tek taraflı olarak iptal ettiği protokolün tekrar yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında düzeltme istiyoruz ve düzeltmelerin emekli aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz.

Burada sözlerimi son verirken etkinliğimize katılan bütün meslektaşlarımıza ve misafirlerimize tekrar hoşgeldiniz dileyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Oda Yönetim Kurulu Saymanı Bedri Tekin’in Konuşması ;

Eskişehir  Şubemizin Değerli Yöneticileri,

Değerli Meslektaşlarım,

66. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 110 bini aşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği, 10 mesleki denetim bürosu, 1.500’ü aşan işyeri temsilciliği, 116 noktada eğitim merkezleri, 10 ayrı uygulamalı eğitim merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 719 çalışanımız ve ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız. Üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde eğitim programlarını genişletmek üzere çalışmaları da sürdürüyoruz.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz.

Sayın Büyüklerimiz, Değerli Meslektaşlarımız,

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleği, mesleki gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bunlar yasamızla da verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki etkinlik alanlarımız, Oda/Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız bugün saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır.

Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler olarak bugün sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen siyasi ve ekonomik politikalarla karşı karşıyayız.

Birçok tarihsel kazanımı olan Cumhuriyetin 97. yılına böylesi bir ortamda girdik.

Oldukça karanlık bir dönemde yaşadığımızı hepimiz biliyor ve bu gerçekliği her gün hissediyoruz.

Bu koşullarda ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için mücadele ve dayanışma gerekliliği ilk hareket noktamız olmalıdır. Her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Sanayisizleşmeye, rant politikalarına, kamu idari yapısındaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Sayın Büyüklerimiz, Sayın Meslektaşlarımız,

Aranızda geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.

                      

 

Arıkan Kriko Makina San.Tic. A.Ş. , Alpan Hidrolik San.Tic.Ltd.Şti. , Atap-Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San.Tic. A.Ş., Aycan Havacılık Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. ,ESGAZ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. , Eski Genel Müdürlüğü , Eskişehir Organize San. Bölg. Müdürlüğü, Hidroes Endüstriyel Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti. , Magnesit A.Ş., Renta Elektrikli Ev Aletleri San.Tic.Aş. Cooking Group, Renta Elektrikli Ev Aletleri San.Tic.Aş. Washing Group, Türk Demir Döküm Fabrikaları Aş.’lere destekleri için teşekkür plaketi verildi.

Ayrıca yıllarca Makine MÜHENDİSLERİ Odası Eskişehir Şubesi’nde Şube Müdürü olarak görev yapan ve emekli olan Levent Güler’e de hizmetlerinden dolayı daha önce başkanlık yapmış olan 4 başkan ile birlikte teşekkür plaketi verilirken eşine de çiçek verildi.

 

Daha sonra Makina Mühendisleri ve konukları günün geç saatlerine  kadar gönüllerince eğlendiler.