ÖZGÜRLÜKÇÜ, EŞİTLİKÇİ, DEMOKRATİK BİR ANAYASA İÇİN 12 EYLÜL DARBECİLERİ YARGILANMALI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

12 Eylül karanlığı, toplumun bütün demokratik araçlarının elinden alınarak zora dayalı bir şekilde susturulmasının yıldönümüdür. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız R. Erhan Kutlu'nun 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü nedeniyle yapmış olduğu basın açıklaması yazının devamındadır.

12 Eylül karanlığı, toplumun bütün demokratik araçlarının elinden alınarak zora dayalı bir şekilde susturulmasının yıldönümüdür. Korku ve geleceksizliğin hakim olduğu ortamda; ilerici, demokrat ve aydınlar; bedensel ve düşünsel olarak teslim alınmak istenmiş, 12 Eylül‘ü yaratanların işkence yöntemleriyle toplum geleceksizleştirilmiş ve kalıcı bir travma haline dönüştürülmüştür. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız R. Erhan Kutlu‘nun 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü nedeniyle yapmış olduğu basın açıklaması yazının devamındadır.

Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik Bir Anayasa için 12 Eylül Darbecileri Yargılanmalı

12 Eylül karanlığı, toplumun bütün demokratik araçlarının elinden alınarak zora dayalı bir şekilde susturulmasının yıldönümüdür. Korku ve geleceksizliğin hakim olduğu ortamda; ilerici, demokrat ve aydınlar; bedensel ve düşünsel olarak teslim alınmak istenmiş, 12 Eylül‘ü yaratanların işkence yöntemleriyle toplum geleceksizleştirilmiş ve kalıcı bir travma haline dönüştürülmüştür.

12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren generallerin başlattığı korku ve geleceksizlik ortamı, neoliberal bezirgânların saldırısıyla başka bir boyuta taşınmıştır. Toplumun yaşamı esir alınmış; bireycilik, bölünmüşlük körüklenmiş; özgürlük, eşitlik ve demokrasi değerlerinin yükselişini durdurmak için emekçi halkın üstünden silindir gibi geçilmiş ve ülke cemaatler ile tarikatların insafına terk edilmiştir. Darbe, Amerikan yetkililerine, ‘Bizim çocuklar kazandı‘ dedirtecek kadar ABD‘nin emriyle yapılmış kanlı bir darbedir.

12 Eylül süreci, neoliberal saldırılarla birleşip; planlama, sanayileşme, kamu işletmeciliği ve kamu hizmetleri birikimine darbe indirmiş, bu alanları özelleştirmelerle talan ederek, sosyal devlet anlayışını piyasacı devlet anlayışına çevirip, yurttaşları müşterileştiren tüm faaliyetlerin başlamasının başlangıç ve doruk noktalarını birlikte temsil etmektedir.
12 Eylül‘ü, daha önce ve sonrasında yaşadığımız; Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarındaki gericiliğin yüzünde de görmek mümkündür. 12 Eylül ve onun zihniyetini geriletmek, onları yargılamaktan, darbelere, gericiliğe ve neoliberalizme karşı halkımızın emek, özgürlük, demokratikleşme ve barış taleplerini yansıtan bir anayasal düzenden geçmektedir.
Özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa için 12 Eylül darbecileri yargılanmalı, bütün katliamlar ve anti demokratik uygulamaların hesabı Türkiye demokratik kamuoyuna verilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 12 Eylül‘ün 28. yıldönümünde, demokratik kurumsallaşmasını sağlamış, başka bir Türkiye özlemini emek ve demokrasi güçleriyle birlikte alanlarda haykıracaktır.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Eskişehir Şubesi Başkanı
R. Erhan KUTLU