İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, üyelerine ve üye öğrencilerine yönelik 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme " konulu  seminer düzenledi.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makina Yüksek Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı Nezihe Hanecioğlu, konuyla ilgili bir sunum yaptı.

Hanecioğlu, eğitimin amacının katılımcıların, fabrika ve iş yerlerinde çalışan mühendislerin İSG kanunu, mevzuat konularında temel bilgilere sahip olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

2017 yılında iş cinayetlerinde 2006 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Hanecioğlu, "Ölüm sebeplerine bakıldığında yüzde 22'si trafik servis kazası, yüzde 17 ezilme, göçük ve yüzde 16'sı düşme. İş kollarına göre baktığımızda ise 453 iş cinayeti ile inşaat sektörü ilk sırada yer alıyor. 385 kişi ile tarım, 272 taşımacılık, 154'ü ticaret/büro, 116'sı metal ve yüzde 93'ü maden" dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iş kazasını 'Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan etrafa zarar verecek niteliklerdeki olaylar' olarak tanımlandığını kaydeden Makina Yüksek Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı Nezihe Hanecioğlu, sunumunda şunları anlattı:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlaması da 'Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olarak vurgulanıyor.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 13. maddesinde iş kazasının tanım olarak;

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverene sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Meslek hastalığı ise; sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya huri arıza halleridir olarak tanımlanmaktadır.

İş kazası nedenleri bakıldığında Doğrudan nedenler; güvensiz hareketler, güvensiz durumlar, Rahatsızlık yaralanma, rahatsızlık yaralanma sakatlanma ve ölüme neden olabilir. Katkıda bulunan nedenler arasında güvenlik yönetimi performansı, işçinin zihinsel durumu, işçinin fiziksel durumu.

Kaza nedenlerinin analizi yapıldığında;

1-İnsan

a) Psikolojik nedenler: Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb.

b) Fiziksel nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.

c) İşyeri kaynaklı nedenler: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.

2-Çevre

a) Yetersiz Çalışma bilgisi

b) Uygun olmayan çalışma metot

c) Uygun olmayan çalışma yeri

d) Uygun olmayan aydınlatma

e)Gürültü

f) Titreşim

3-Makine ve Ekipman

a)Bakımı yapılmamış ekipman

b)Hasarlı ekipman

c)Ekipmanın yanlış kullanımı

d)Uygun olmayan ekipman

e)Uygun olmayan muhafaza

f)Yetersiz uyarı sistemi

Dünya'da her gün 1 milyon iş kazası olmakta, 4932 çalışan işle ilgili hastalıklar, 1096 çalışan iş kazası nedeniyle ölmektedir. Türkiye'de her gün 172 iş kazası olmakta, 4 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, 6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu kayıpların maddi değeri ülkelerin GSYİH'nın yüzde 3-5'i arasında değişmektedir."

6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 1- Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir."

Makina Yüksek Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı Nezihe Hanecioğlu, seminerde İş Sağlığı ve Güvenliği genel prensipleri, temel kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, iş kazası tehlikelerden etkilenme), İş güvenliği yönünden işyerlerinden yapılması gerekli kontroller, düzenlenecek belge, kayıt, form ve raporlar, yasal haklar ve sorumluluklar(6331 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri) anlattı.