ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Sanayileşme ve kalkınmanın itici gücünü oluşturan biz mühendisler; planlamada, projede, üretimde, denetimde, yönetimde, pazarlamada ve doğal olarak tüketimde kısaca yaşamın her alanında varız.

Sanayileşme ve kalkınmanın itici gücünü oluşturan biz mühendisler; planlamada, projede, üretimde, denetimde, yönetimde, pazarlamada ve doğal olarak tüketimde kısaca yaşamın her alanında varız. Günümüzde hızla gelişen teknolojiyle birlikte yaşam koşulları da buna paralel olarak değişmektedir. İşte bizler bu konuda topluma önderlik ederek, teknoloji ve bilimin olanaklarını yaşama geçirilmesinin sağlanması görevini üstlenmek zorundayız. Bu konularda somut politika demetleri oluşturmak üniversite, meslek odaları, resmi kurum ve yerel yönetimlerle ilişkilerimizi geliştirmek günlük yaşamın tüm alanlarında karşılaşılan güçlüklerin saptanmasına ve hafifletilmesine yönelik çalışmalar yapmak hedefimizdir. 

Son yıllarda ülkemizde yaşanan krizlerden en çok bizler etkilendik. İşini ve real gelirini kaybeden birçok arkadaşımız yanında, birçok genç arkadaşımız ise iş bulamamaktadır. Yüksek orandaki işsizlik insanlara boyun eğdirmenin çok etkili bir yolu olarak insanları korkutarak, susturararak tepkisiz hale getirmiştir.

Yıllarca okumuş, yetişmiş, donanımlı genç arkadaşlarımızın bu durumu nedense iktidarın hiç umurunda değil. İstihdam yaratmak için çalışmayı bırakan, çözüm arayışları bile ufukta gözükmüyor.

Kendi alanımızda düzenleyeceğimiz etkinliklerle ülkemizin bilim, teknoloji, sanayileşme bütünselliğinin önemini vurgulayarak katılımcı demokrasinin ülkemizde doğal olarak kentimizde de yerleşmesine, çok sesliliğin oluşturulmasına, ileriye dönük çağdaş toplumsal değerlerin yaşama geçirilmesine ve örgütlü toplumun oluşmasına katkılarda bulunmaya çalışacağız. Üyelerimizden alacağımız güç ve destekle bu oluşumu sağlayabiliriz. Üyelerimiz meslek temelinde biraraya gelmiş çok bileşenli, değişik sosyal, siyasal, ekonomik konumlara sahip mühendislerden oluşmakla beraber, biz ülke ve toplum çıkarlarının korunması temelinde tüm üyelerimizin birlik ve beraberliğini amaçlamaktayız.

Yeni Yönetim Kurulumuz Görev dağılımını şu şekilde yapmıştır.

 • Başkan : Rıza Erhan KUTLU
 • Başkan Vekili : İlker GÜRKAN
 • Sekreter : Mehmet Simavi BAKIR
 • Sayman : İbrahim ÖZÇAKIR
 • Üye : Tayyar ÇAYDERE
 • Üye : Murat ÇAMKORU
 • Üye : Suat BALCI

17-18 Ocak'ta yapmış bulunduğumuz 5.Olağan Genel Kurulumuzda çalışma programımıza ve bizlere destek veren tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyor, aydınlık ve güzel günleri hep beraber yaşamak, yaşatmak istemiyle saygılar sunuyoruz.

R.Erhan KUTLU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şubesi