TMMOB ESKİŞEHİR KENT SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olarak, 28-29 Şubat 2008 tarihlerinde Anemon Otel'de TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu ile ilgili TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri M.Simavi BAKIR'ın yapmış olduğu basın açıklaması yazının devamındadır.

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olarak, 28-29 Şubat 2008 tarihlerinde Anemon Otel'de TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu ile ilgili TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri M.Simavi BAKIR'ın yapmış olduğu basın açıklaması yazının devamındadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olarak, 28- 29 Şubat 2008 tarihlerinde Anemon Otel'de TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu'nu gerçekleştireceğiz.
Bizler, meslek ve meslektaş sorunları konusunda duyduğumuz sorumluluk kadar, yaşadığımız ortama ve topluma yönelik sorumluluklarımızın da bilincindeyiz.

TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu da, kentimize ilişkin pek çok konuyu ele alıp, kent sorunlarına ilişkin kimi tespitler yaparak insanımızı aydınlatmayı, ama bu sorunlar üzerine de öneriler getirmeyi amaçlamaktadır.

İki gün sürecek sempozyum süresince; Eskişehir ve kentleşme, Maden ve jeotermal kaynakları, Eskişehir'in depremselliği, Sanayileşme, Enerji kullanımı, Tarım, Ulaşım, Çevre, Atık ve atık yönetimi, Eskişehir'de yerel yönetim anlayışı gibi konular 8 Oturumda ele alınacaktır.

Biliyoruz ki, mesleğimiz yaşamın her alanında vardır ve varolmaya devam edecektir. Durum böyleyken, yaşanabilir bir kentin hedeflenmesinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odaların önemi ve işlevi de açıkça ortaya çıkacaktır.

Dünyamız kapitalist küreselleşme sürecinde söylenenin tersine; savaş, işsizlik, açlık, ırkçılık gibi pek çok insani sorunu bir arada yaşamaktadır. Ülkemizde de küreselleşmenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapılmakta, geniş halk yığınları giderek yoksullaşmaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak bu süreci emeğe ve demokrasiye karşı savaş açmak olarak değerlendiriyor, bu uygulamaların nasıl sonuçlar getireceğini hazırladığımız bilimsel raporlarla kamuoyuna sunmaktayız.

Eskişehir'de gerçekleştireceğimiz bu sempozyum, bir kentin tüm sektörleriyle ve toplumsal olanaklarıyla evrensel standartlara erişme çabası ile küresel sermayeye eklemlenmek arasındaki farkı ayırt ederek, ülke, kent ve insan için; sağlıklı ve bilimsel bir çalışma anlayışıyla yaşanabilir bir kent ve kentlilik bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenmektedir.
TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu'nun kentimize ve kent insanına, giderek ülkemizdeki kentleşme sürecine olumlu açılımlar getireceği inancıyla, kente sahip çıkıyorum diyen herkesi bu sempozyuma katılmaya davet ediyoruz.

M.Simavi BAKIR
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri