UNUTULMAMALIDIR Kİ ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE İNSANCIL BİR DAVRANIŞTIR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refah düzeyini artırırken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir.

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refah düzeyini artırırken, öte yandan  insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle  sanayileşmenin  ve üretim süreçleri ile birlikte, yoğun makineleşme ve üretim sürecine giren  yüzlerce  kimyasal maddenin yol açtığı meslek hastalıkları ve iş kazaları yoğun bir şekilde artmaya devam etmektedir.
Üretim sürecine giren her yeni madde, makine araç ve gereç insan ve çevre sağlığı ve güvenliği için tehdit  oluşturmaktadır. Bir bakıma   yükselen refahın faturası, insanlığa, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesi olarak geri dönmektedir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları sonuçları itibariyle çekilen acı ve sıkıntıların yanı sıra işçi, işveren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri vardır.

İş sağlığı ve güvenliği bütün çalışanlarla beraber tüm yaşamı ilgilendiren  en önemli unsurlarından biridir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerini gösteren en önemli unsurlardan biridir. Ülkemiz için önemli bir sorun olan meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesinde mühendislik bilgilerinin çok büyük önemi vardır. Makine Mühendisleri Odamız bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak için çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bunlardan bir tanesi de 18 Ekim 2008 Cumartesi günü saat 10.00 da Büyükşehir Taşbaşı Kırmızı Salonda Şubemiz tarafından gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin bu konudaki bilgi birikiminin artırılmasını ve üyelerimiz arasında deneyimlerin paylaşılmasını sağlayacak bu etkinliğimizin, sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturmaya yönelik çabalarımızın başarıya ulaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

            UNUTULMAMALIDIR Kİ ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE İNSANCIL BİR DAVRANIŞTIR

             Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı hep beraber paylaşmak dileği ile, kamuoyuna sunar seminerimize halkımızın katılımlarını bekliyoruz.
       
                                                          R.Erhan KUTLU
                                              Makina Mühendisleri Odası
                                                 Eskişehir Şube Başkanı