ÜRETİCİ VE DAR GELİRLİ ZORA DÜŞECEK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Doğalgaz fiyatlarında 1 Kasım 2008 itibarıyla geçerli olan % 23.85'lük zam ile toplumsal yaşamda yeni bir döneme girildiğinin işaretini vermektedir.

Doğalgaz fiyatlarında 1 Kasım 2008 itibarıyla geçerli olan % 23.85'lük zam ile toplumsal yaşamda yeni bir döneme girildiğinin işaretini vermektedir. Bilindiği üzere Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca enerji KİT'lerinde "Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması" adıyla ve IMF ve ABD'ye verilen taahhütler uyarınca otomatik zam uygulamasına geçilmiştir. Böylelikle doğal gazda aylık, elektrikte ise üç aylık dönemlerle otomatik zamlar yürürlüğe konulmuştur. Bu uygulama uyarınca doğalgaz fiyatları Ocak, Haziran, Ağustos ve Ekim başında yapılan zamlara ek olarak yürürlüğe giren yeni zamla konutlarda ÖTV ve KDV dahil fiyatlar % 82.15 oranında artmıştır.
Şube Başkanımız R.Erhan KUTLU'nun Doğalgaz zammı ile yapmış olduğu basın açıklaması yazının devamındadır.

Son on bir aylık dönemde, konut/işyeri v.b. tüketicilere uygulanmak üzere BOTAŞ'ın dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatları aşağıdadır.

SON 1 YILIN BOTAŞ DOĞALGAZ FİYATLARI

  2007 Aralık

                2008 Ocak 

 2008 Temmuz  2008 Ağustos   2008 Ekim  2008 Kasım
 ÖTV Dahil KDV Hariç (YTL/m3)   0.458862    .498090  0.540848  0.644418    0.674867  0.835814
 ÖTV-KDV Dahil (YTL/m3)  0.541457  0.587746  0.638201   0.760413  0.796343  0.986261
 Toplam  Artış %   8.55 17.87  40.44   47.07  82.15

  Bu rakamlara gaz dağıtım şirketlerinin uyguladığı ve 5,5 cente kadar varan Birim Hizmet ve Amortisman Bedelleri de eklendiğinde doğalgaz satış fiyatı 1.07 YTL/m³'e kadar ulaşacaktır.  Doğalgaza aylık, elektriğe üç ayda bir zam yapılacak olması üreticiyi, bütün emekçileri ve dar gelirlileri zor duruma sokacaktır.
Doğalgaz/elektrik fiyat artışları ekonomi ve enerji yönetimindeki başarısızlıktan beslenmektedir. Türkiye'nin yüksek düzeyde petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlı olması yanında petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın döviz fiyatlarındaki artışlar da artık bir faktör olarak devreye girmektedir. Bu olgularla birlikte elektrik üretiminde doğalgazın payının çok yüksek oluşu; serbestleştirme ve kuralsızlaştırma uygulamaları; kamu santralleri düşük kapasitede çalıştırılırken özel şirketlerden yüksek fiyatlarla elektrik satın alınması; kentsel gaz dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedellerinin yüksek tutulması sürekli fiyat artışlarına yol açmıştır.
Makina Mühendisleri Odası olarak, bu durumdan çıkış için şu temel adımların atılmasını önermektedir:

·    Türkiye, doğalgaz temin/alım/ithalatı, arama, yerli üretim ve tüketim politikalarını kamusal çıkarları gözeten bir anlayışla doğru bir şekilde oluşturmalı, iflas etmiş olan özelleştirme, küçültme, parçalama politikalarını terk edilerek, kamusal merkezi planlamaya geçmelidir.

 

 

·    Arz güvenliği ve ithalatta arz çeşitliliği sağlanmalı, Rusya ve İran'a bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli; güvenilir yeni kaynaklardan arz çeşitlendirilmesi sağlanmalı;

 

 

·    Arz güvenliği açısından doğalgaz depolama kapasitesi acilen artırılmalıdır.

·    Elektrik üretiminde doğalgazın payı % 50'lerden kademeli olarak önce % 40'lara, sonra % 30'lara ve nihai hedef olarak % 25'lere düşürülmesini öngören plan ve uygulamalar yürürlüğe konulmalıdır.

·    Yurtiçi doğalgaz arama çalışmaları artırılmalı ve mevcut kaynakların ülke çıkarları gözetilerek işletilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı, ülke bütünündeki doğalgaz ve petrol arama çalışmaları desteklenmelidir.

·    TPAO ve BOTAŞ birleşmeli; doğalgaz depolama tesisleri ve doğalgaz iletim hatları özerk bir kamusal yapı bünyesine alınmalıdır.

·    Doğalgaz alım sözleşmelerinin devredilmesi uygulaması sona ermelidir. Doğal Gaz Piyasası Yasası'nda değişiklik yapılarak ithalat kısıtlamaları kaldırılmalı ve BOTAŞ'ın mevcut doğalgaz sözleşmelerinin özel kuruluşlara devrine son verilmelidir.

·    Doğalgaz fiyatları üzerindeki % 18 KDV % 1'e düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalıdır. İthal edilen doğal gazın alım fiyatlarında gerçekleşebilecek düşüşler, anında tüketicilere yansıtılmalıdır.

·    Enerji verimliliği temel bir enerji politikası olarak benimsenmeli. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları etkin bir şekilde değerlendirilmeli ve gerekli yatırımlar ivedilikle yapılmalıdır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

R.Erhan KUTLU

Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şube Başkanı