ENDÜSRTİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR VI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 16 Mart 2017 Perşembe - 15:15 - 13 Nisan 2017 Perşembe - 15:15
Yer: ESKİŞEHİR

MMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR

 

YARIŞMANIN AMACI
Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Faaliyeti, MMO Eskişehir Şubesi bünyesindeki Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda yapılabilecek bilimsel ve teknolojik araştırmalara katkıda bulunmayı, bu alanda eğitim gören, yeni nesilleri bilim ve teknoloji alanında çalışmaya özendirmeyi, MMO Eskişehir Şubesi’nin kapsadığı bölge içinde kamuoyu, sanayi ve üniversiteler ile Odamız arasındaki iletişimin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmaya ilişkin esaslar Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek her yıl Eylül ayı içinde açıklanır. Şube etkinlik alanındaki ilgili üniversitelere/bölümlere yazı ile ve hazırlanacak afişlerle bildirilir. Ayrıca MMO Eskişehir Şubesine ait Web sitesinden de duyurulur.

JURİ KURULU
Jüri üyeleri; Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 2 üye ve Endüstri Mühendisliği Komisyonu’nun belirleyeceği 3 üyeden oluşur. Seçilen jüri aralarından bir kişiyi başkan olarak seçer. Jüri üyelerinden ayrılan olduğu takdirde, Endüstri Mühendisliği  Komisyonu’nun belirlediği yedek üye atanır.

YARIŞMA KOŞULLARI

1-İlgili projeler; eğitim öğretim yılı içinde yapılacak ve başka bir yarışmaya katılmamış/katılmayacak olmalıdır.

2-    Yarışmaya başvuru yapan projeler gerek görüldüğü takdirde  jüri tarafında  ön değerlenmeye tabi tutulur.

3-    Proje tam metni ilan edilen tarihte teslim edilir. Yarışma süresi başvuru tarihinden sonraki Mayıs ayının başında tamamlanır.

4-    Biten projeler; çalışmalarını içeren poster ile birlikte ekteki formata uygun hazırlanmış 1 adet rapor ve iki adet CD şeklinde (CD içeriğindeki dosya uzantısı .pdf olmalıdır.) MMO Eskişehir Şube’ye teslim edilir.

5-    Finale kalan projeler, belirlenecek tarih, yer ve sunuş sırasına göre sunulur. Jüri sunulan projeler arasından derece alanları belirler.

6-    Ödüller; her yılın Mayıs ayının son haftası içinde, MMO Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenecek törende dereceye girenlere verilir.

7-    Katılımcılar; yarışmaya katılmak ile yarışmaya katıldıkları projelerin bir bölümünü veya tamamını MMO dergilerinde/yayımlarında yayımlanmasını kabul etmiş olurlar.

PROJE EKİBİ: Proje yürütücüsü, proje çalışanları ve danışmandan (ihtiyaç halinde)  meydana gelebilir.

Proje Yürütücüsü (PY):  Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve odayla iletişimi sağlayan Oda Üyesi Endüstri Müh. öğrenci üyesidir.
 
Proje Danışmanı (PD):  Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde, hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzmanı ifade eder. (“Kısa/Sınırlı” olmayan ve devamlı katkı yapacak kişilerdir.)  Danışman, öğretim üyesi, Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya sanayi sektöründeki bir çalışan olabilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve jüri danışman olamazlar.  
 Not:  Yarışmaya katılan ekip gerek duyarsa danışmana başvurabilir.

Proje Çalışanları (PÇ):  Proje çalışanları Mühendislik dallarındaki lisans öğrencilerinden olabilir.
 
Not: Proje ekibinde yer alacak üye sayısında bir kısıt yoktur

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. MMO herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyeceği gibi, projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulamaz. Projeler, MMO tarafından üçüncü şahıslara teslim edilemez.

MMO ESKİŞEHİR ŞUBE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR PROJE FORMU
Proje raporu aşağıdaki hususları kapsamalıdır.
1-     Özet
2-    Önsöz ve Teşekkür
3-    Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
4-    Şekiller Dizini
5-    Çizelgeler Dizini
6-    Giriş/Amaç
7-    Teori/Metod
8-    Araştırma Bulguları / Çözüm
9-    Tartışma ve Sonuç
10-    Kaynakça
11-    Ekler

Not: Proje Raporu 20 sayfayı geçmemelidir.

MMO ESKİŞEHİR ŞUBE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

    Projenin Yenilikçilik Derecesi
    Ulusal ve/ya yerel Ekonomiye Sağlayacağı Katkının önemi
    Raporun Yeterliği
    Sunumun Yeterliliği
    Projenin Hayata Geçirilebilmesi

ÖDÜL
Ödüller MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, yarışma duyurusu ile ilan edilir.

DİĞER HUSUSLAR
İtirazlar, Ekip üyeleri ve danışman tarafından imzalanan gerekçeli dilekçe ile MMO Eskişehir Şube Başkanlığı’na yapılır.