KIŞ GELDİ, SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT !…

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi
Soba zehirlenmeleri hemen hemen her yıl sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu aylarda birçok vatandaşımız soba zehirlenmeleri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Vatandaşlarımızın soba zehirlenmelerine maruz kalmaması için yetkili ve duyarlı kesimler tarafından uyarılar yapılsa da maalesef sonuç değişmemektedir. Özellikle de şiddetli esen lodoslu gecelerin sabahında gazete manşetlerinden soba zehirlenmeleri eksik olmamaktadır.
Bu nedenle Makina Mühendisleri Odası olarak, kamuoyunu ve halkımızı bilgilendirme ihtiyacı duymaktayız.
Özellikle lodosun şiddetli olduğu günlerde soba kullanan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu kazaların önlenebilmesi için, sobaların montajı, kullanımı ve yakılması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara kesinlikle itina gösterilmesi gerekmektedir. Soba yakılan evin etrafında yüksek yapılar veya ağaç gibi engeller mevcut ise rüzgârlı havalarda hava akışı yüksekten alçağa doğru olacağından böyle durumlarda sık sık baca tepmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilmektedir.
Kentimizde Karşıyaka, 25 Aralık, 60. Yıl, Cumhuriyet, Düztepe, Kurbanbaba, Perilikaya, Türktepe, Ünaldı, 8 Şubat, Yukarıbayır vb. yükseklik farklarının yoğun olduğu mahallelerde, evler ve binalar arasında kot farkı bulunmaktadır. Bu bölgelerde uygun kurulmayan soba ve bacalarında geri tepme riski çok yüksek olduğundan daha dikkatli olunmalıdır.
Bu ve benzeri dikkat edilecek hususlar konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak için aşağıdaki bilgilerin kamuoyuna yayılması ciddi önem taşımaktadır.

 

Soba Yakarken Dikkat Edilecek Hususlar !..

 • Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.
 • Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kâğıt ve bunların üzerine de kolay yanan çıra konulmalıdır.
 • Soba aşırı doldurulmamalıdır, aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve baca çekişi zayıflar.
 • Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, konulacak yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilmelidir.
 • Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar konulmalıdır.
 • Sobanın söndüğünden emin olunmadan veya odanın sürekli havalandırması sağlanmadan sobalı odada yatılmamalıdır.
 • Lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır. Yakılacaksa da mutlaka gerekli önlemler alınmalı, oda sürekli havalandırılmalıdır.
 • Sobalar düzenli olarak temizlenmeli, ızgara üzerinde ve soba iç duvarına biriken cüruflar maşa ile alınmalıdır.
 • Soba her yakmadan önce külü, kül silkme kolu kullanılarak, kül kutusuna toplanmalı ve dışarı alınmalıdır.
 • Bacalar en az 2 ayda bir temizlenmelidir. Temiz sobada yakıtın daha verimli yanması ve çevreye zarar veren baca gazlarının azalması sağlanır.

Sobanın Montajında ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar !...

 • Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere konmalıdır. Soba mutlaka TSE belgeli olmalıdır.
 • Sobanın bağlanacağı bacanın çekişi kontrol edilmeli, yeterli çekişe sahip olmayan bacalar temizlenmeli ve yine de yeterli çekiş sağlanamaz ise soba bağlanmamalıdır.
 • Bina bacası ile yakınındaki yüksek yapı veya ağaç gibi engeller arasındaki mesafe en az 6 m. olmalıdır.
 • Dumanın geri tepmemesi için, bacanın en üst noktası, çatının en üst noktasından 1 m. daha yüksek olmalıdır.
 • Sobadan en verimli bir şekilde faydalanmak için soba pencereye  (dış duvara) yakın bir yere kurulmalıdır.
 • Sobanın ısı yüzeyinin arttırılması için soba baca çıkışında çoklu baca elemanı kullanılabilir.
 • Bacanın en üst noktasına baca şapkası takılmalıdır.
 • Soba borusu bacaya, baca kesitini daraltmayacak şekilde montaj edilmelidir.
 • Bacalar (zemin dairelerde) muhakkak döşemeden başlanılarak yapılmalı ve alt kısımda temizleme kapağı olmalıdır.
 • Soba sıcaktan etkilenmeyen, yanmaz bir levha ya da tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir.
 • Soba ile en yakın duvar arasındaki mesafe en az 50 cm. olmalıdır.
 • Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey doğrultuda olmalı, yatay borular bacaya hafif bir eğimle döşenmelidir.
 • Uzun yatay borular kullanılmamalıdır. Yatay borular en fazla 2 m. olmalı ve en fazla 2 adet dirsek kullanılmalıdır.
 • Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 08 Aralık 2017

 

 

Hasan FEHMİ BELPINAR

 

MMO Gaziantep Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı