GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK'IN GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ SIRALAMASINDA GERİLEDİ…

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK'IN GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ SIRALAMASINDA GERİLEDİ…

Gaziantep Üniversitesi, Acilen Gaziantep Sanayisi ile Entegre Edilmeli…

TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirilen Ülkemizdeki 164 üniversitenin çeşitli kriterlere göre harmanlandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında Gaziantep Üniversitesi maalesef geriledi.
Üniversitelerde, yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amaçları ile 2012 yılından itibaren TÜBİTAK tarafından Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma ile ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi sıralanmaktadır. Endeks, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. TÜBİTAK tarafından her yıl yapılan ve Türkiye’de ki bütün üniversitelerin yer aldığı çalışmada üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme gibi göstergeler ele alınarak değerlendirilmektedir.
Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan ve ilimizde bulunan Gaziantep Üniversitesi, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde çizgisini, 2012 yılından 2017 yılına istikrarlı bir şekilde üst sıralara doğru tırmandırırken, 2018 yılında geriledi. 2012 ve 2013 yılında yirmi sekizinci, 2014 yılında yirmi beşinci, 2015 yılında yirmi dördüncü, 2016 yılında on altıncı, 2017 yılında on beşinci sırada yer alan Gaziantep Üniversitesi, 2018 yılında ise yirmi üçüncü sıraya geriledi.
2012 yılından itibaren yapılan sıralamada sürekli ilk sıralarda yer alan ODTÜ’nün akademik altyapısına sahip ve bu geleneği devam ettiren Gaziantep Üniversitesinin gerilemesine neden olan bir kaç hususu ilgililerle paylaşmak istiyoruz.
Üniversitemizin, özellikle mühendislik fakültesinde ki laboratuvar eksikliğini görebiliyoruz. Özellikle mühendislik ağırlıklı ve teknik bir üniversite olması nedeni ile yeni laboratuvar yatırımlarının yapılmadığını ve kurulduğu yıllarda kullanılan laboratuvarların aynı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknolojinin gelişimine paralel olarak, her türlü test, analiz ve deneylerin yapılabileceği, öğrencilere en iyi uygulamalı eğitim ortamının sağlanabileceği, aynı zamanda sanayiye hizmet verebileceği, yeni laboratuvar yatırımları konusunda girişimlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.
Üniversitemizde yetkin ve çok değerli hocalarımızın olduğunu biliyoruz. Ancak iyi bir üniversite olabilmek için bunun tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Ayrıca yeni akademisyenlerin yetiştirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. 
Diğer ve en büyük sorunlardan bir tanesi de sıralama sorunu. Gaziantep Üniversitesinin mühendislik fakültelerine maalesef 240.000’inci olan öğrenciler bile girebiliyor. Bu da eğitim kalitesini düşürmekte ve nitelikli mühendis olarak mezun olma konusunda sıkıntılar yaratmaktadır. Bu neden ile sıralamanın ivedi olarak 100.000’lere kadar çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Sanayi kenti Gaziantep’in katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretebilmesi için yetkin ve nitelikli mühendislere ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir geçekliktir. Önlem alınmaması durumunda önümüzdeki süreçte bu gerilemenin, kentimize ve sanayimize olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalabiliriz. Ülke genelindeki orta öğretim ve üniversite giriş sınavlarındaki kentimizin başarısız tablosunun, üniversitemize de yansımaması için acil önlem alınması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Gelişmiş bir kent ve gelişmiş bir sanayi ancak ve ancak gelişmiş üniversitelerle olur. Aksi mümkün değildir. Kente, sanata, kültüre, spora ve sanayiye öncülük eden, mezunları ile kentte yön veren, evrensel boyutlarda bilgi üreten, bilgiyi ileri teknolojik ürünlere dönüştüren, sanayinin gelişimine katkı sunan bir Gaziantep Üniversitesi için başta kentimizin yöneticileri, üniversitemizin yöneticileri, hocalarımız, yerel yönetimlerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, STK’lar kısacası bu kente yaşayan herkese yani hepimize görevler düşmektedir. 29 Haziran 2019
Saygılarımızla

Hüseyin OVAYOLU
Yönetim Kurulu Başkanı