HASTANELER ve TOPLU BULUNULAN MEKÂNLARDA YAPILMASI GEREKEN ACİL DÜZENLEMELERE DAİR ÖNERİLERİMİZ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

HASTANELER ve TOPLU BULUNULAN MEKÂNLARDA YAPILMASI GEREKEN ACİL DÜZENLEMELERE DAİR ÖNERİLERİMİZ

Yetkililerin açıklamalarından Corona Virüs vakasının ülkemizde de yayılmakta olduğunu görüyoruz. Kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası (MMO), olarak meslek ve uzmanlık alanlarımızdan hareketle aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Daha önce birçok kez sunduğumuz hastanelerin iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma) tesisatı ile ilgili görüş ve önerilerimizi Corona Virüs önlemleri bağlamında toplu bulunulan mekânları da içerecek şekilde kamuoyu ile paylaşmayı kamusal hizmet sorumluluğumuz gereği olarak yerine getiriyor ve yetkililerce dikkate alınmasını diliyoruz.

Dünyada sağlık kuruluşlarının mimarisi ve tasarım kriterleri olarak belirlenen temiz oda standartları, işletme şartları ve standart işletme prosedürleri, çapraz ve hava yoluyla hastalıkların bulaşmasını önlemek için yapının mimarisi ve havalandırmasına yönelik standartların uygulanıp uygulanmadığı mutlaka denetlenmeli, bakım ve periyodik kontrolleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Corona virüsünün sadece hastanelerde yatan hastaları değil ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler ve hastane çalışanları için büyük tehlike yaratacağı bilinmektedir.

Önerimiz şehrimizdeki mevcut kamuya ait hastanelerden birinin teknik alt yapısının enfeksiyon ile mücadeleye yönelik olarak gözden geçirilerek gerekli iyileştirmelerin bir an evvel yapılmasıdır. Havalandırma ve iklimlendirme tesisatını, komple negatif basınçta tutacak şekilde yeniden tasarlayıp, hızlı bir şekilde uygulaması yapılabilir.

Corona Virüsünün aynı zamanda dışkı ve idrar yoluyla bulaşma riski de gözetilerek atık suların özel havuzlarda bekletilip, yeni özel sistemlerle deşarj edilmesinin gerektiğini yetkililerin dikkatine sunuyoruz.
Diğer taraftan Corona Virüsünün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesisatıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.

Virüsün boyutlarının çok küçük olması nedeniyle havalandırma tesisatlarındaki standart filtreler enfeksiyonu engelleme konusunda yetersiz kalacaktır. Maliyeti standart filtrelere göre yüksek olmakla birlikte ameliyathaneler ve temiz odalar için tasarlanan HEPA (High Efficiency Air Particulate) filtreler tercih edilebilir. Eğer bu mümkün değilse mevcut filtreler sıklıkla temizlenmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Havalandırma kanallarının ve menfezlerin temizliğine önem verilmelidir.

Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştirmeleri yapmalı; ayrıca hastanelerin bakım personeli ve ilgili bakım firmalarının elemanları uygulama konusunda eğitilmelidir.
Odamız bu konuda, hastanelerin, bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazırdır. 16 Mart 2020

Aykut KOCALAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı