KENTİMİZİN İHTİYACI; YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

KENTİMİZİN İHTİYACI; YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Kapatılan Zirve Üniversitesinin yerine, kentimizde açılması düşünülen yeni devlet üniversitenin nasıl bir üniversite olması gerektiği, sosyal bilimler ağırlıklı mı, yoksa teknik bir üniversite ağırlıklı mı olması konusu, son günlerde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.

Teknik bir Meslek Odası olarak bu konu hakkındaki görüşlerimizi kamuoyu ve ilgililer ile paylaşma ihtiyacı duymaktayız. Bu konu hakkında farklı çevrelerden, farklı görüşler ve öneriler sunulmaktadır. Hepsine saygı duymaktayız. Ama yeni açılması düşünülen üniversitenin hangi birimler ağırlıklı açılırsa açılsın Ülkemize, kentimize maksimum yarar sağlayacak nitelikte ve düzeyde olması ve bu fizibilitenin iyi yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Teknik bir üniversitenin açılmasının yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. Biz biliyoruz ki teknik üniversite mezunları o kentin sanayisine ciddi anlamda katkı sağlamakta ve geleceğine yön vermektedir. Üye dağılımımıza baktığımızda teknik üniversite mezunlarının kentimizde iş hayatına atılmadıkları, kentimizi ve sanayimizi pek fazla tercih etmedikleri görülmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi birçok teknik üniversite mezunlarının genellikle mezun oldukları illerde veya büyükşehirlerde iş hayatına atıldıkları görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında teknik üniversitenin açılmasının kentimize ve sanayimize kesinlikle yarar sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Ancak biz bir adım daha ötesinin düşünülmesini ve kurulacak üniversitenin Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kurulmasının daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Amerika’da, Avrupa’da ve Ülkemizde örnekleri olan bir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kurulmasından yanayız. İzmir’de bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze’de bulunan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi bir enstitünün kentimizde de kurulması tercihimizdir. Lisans mezunu mühendis yerine, ileri düzeyde yüksek lisans, master ve doktora çalışmalarının daha yoğun yapılabildiği, teknik alt yapısı ve donanımları ile ar-ge çalışmalarına daha fazla olanak sağlandığı bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kentimize daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.

 Ancak kurulması aşamasında her ne kadar teknik bir üniversite olmasa da teknik bir üniversite altyapısı olan Gaziantep Üniversitemizin altyapısından, laboratuvar imkânlarından ve öğretim görevlilerinden faydalanılması da gerekmektedir. Yeni kurulacak üniversitenin adının teknik bir üniversite olması veya yüksek teknoloji enstitüsü olması da yeterli değildir. Bu tip üniversiteler, teknoloji ve çağa uygun ciddi laboratuvar ve alt yapı ile donatılmalıdır. Eğitim ve araştırmada, uluslararası normlarda, öğrenci merkezli, proje esaslı eğitim yöntemleri ile öğrencilerin araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, ekip çalışmasında başarılı, kendi teknolojimizi üretecek çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesi de hedeflenmelidir.

Bilindiği gibi, kentimiz sanayisinde tekstil sektörü başı çekmektedir. Çağa uygun, yeni ve teknolojik tekstil makinaları, halı makinaları vb. makinaların, kentimizde tüm dünya ile rekabet edecek düzeyde üretilmesi mümkündür. Sanayicilerimizin de, öğrencilerimizin de, mühendislerimizin de bu üretim için yeterli olduklarını, kurulacak Yüksek Teknoloji Enstitüsünün de öncülük edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca kentimizde savunma sanayisi ile ilgili atılımların yapılması ve bu yönde girişimlerin yapılması da gereklidir. Bu konuda da Yüksek Teknoloji Enstitüsünün öncü olabileceğin kanısındayız.

Saygılarımızla

 

Hüseyin OVAYOLU

Yönetim Kurulu Başkanı